Strona główna » Arkadiusz Kozłowski
Arkadiusz Kozłowski
Aktualizacja: Poniedziałek, 11 września 2017 roku, godz. 10:09

dr Arkadiusz Kozłowski

Stanowisko:
Adiunkt
232
(+48 58) 523 12 18

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 232
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 232
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 232
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 232

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Organizacja i technika badań próbkowych
  • Podstawy statystyki
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Matematyka finansowa
  • Podstawy statystyki
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Metoda reprezentacyjna
  • Seminarium magisterskie
  • Statystyczna analiza decyzji
  • Statystyczne badania rynkowe
  • Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Metoda reprezentacyjna
  • Seminarium magisterskie
  • Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Pomiar i analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych na podstawie badań próbkowych

Seminarium poświęcone jest przede wszystkim badaniom niewyczerpującym. Studenci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę zarówno na temat samej metodologii badania, jak również analizy danych pozyskanych z badań próbkowych.

Tematy poruszane na seminarium obejmują w szczególności takie zagadnienia jak:

 • schematy wyboru próby do badania, błąd losowania,
 • techniki zbierania danych,
 • braki odpowiedzi, imputacja danych, kalibracja,
 • konstrukcja kwestionariusza, błędy pomiaru,
 • przetwarzanie i przygotowanie danych do analizy,
 • złożone metody szacowania parametrów populacji,
 • szacowanie wariancji estymatorów,
 • estymacja wykorzystująca informacje spoza próby,
 • estymacja dla małych obszarów,
 • estymacja Bayesowska,
 • weryfikacja hipotez statystycznych na podstawie prób nieprostych,
 • analiza wariancji,
 • analiza współzależności,
 • klasyfikacja i grupowanie danych,
 • analiza czynnikowa.

Badania próbkowe, którymi zajmują się Studenci, mogą dotyczyć dowolnego aspektu życia gospodarczego i społecznego (badania opinii, marketingowe, przedsiębiorstw itd.).

W pracy można wykorzystać symulacje komputerowe, zarówno w obszarze badań próbkowych (np. do oceny efektywności określonej metody estymacji), jak i w dowolnym innym obszarze związanym ze statystyką i/lub ekonomią (np. do oceny skuteczności określonej strategii inwestowania na GPW).

Prace pisane są na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych (tj. z własnego badania próbkowego), a w niektórych przypadkach możliwe jest opieranie się na danych sztucznych (wygenerowanych).

Przy wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie w zakresie obsługi programów: Excel, R, SPSS, Statistica.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Seminarium poświęcone jest wydobywaniu wiedzy z danych (data science). Studenci mogą pisać pracę na dowolny, wybrany przez siebie temat z dziedziny nauk ekonomicznych, w którym problem badawczy jest rozwiązywany za pomocą odpowiednich metod analizy danych lub dotyczy różnych aspektów pracy z danymi. Szczególnie chętnie widziane są prace z zagadnień:

 • algorytmy uczenia maszynowego i metody data mining (dla celów klasyfikacji, regresji, grupowania, redukcji wymiarowości),
 • źródła i jakość danych,
 • przygotowywanie danych do analizy (m.in. postępowanie w przypadku braków danych, wykrywanie i postępowanie z obserwacjami odstającymi),
 • wizualizacja danych (szczególnie w środowisku R),
 • symulacje komputerowe,
 • fundamenty wnioskowania na podstawie danych (w tym klasyczna estymacja i weryfikacja hipotez, wnioskowanie bayesowskie, wnioskowanie na podstawie prób nieprostych).
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Seminarium poświęcone jest wydobywaniu wiedzy z danych (data science). Studenci mogą pisać pracę na dowolny, wybrany przez siebie temat z dziedziny nauk ekonomicznych, w którym problem badawczy jest rozwiązywany za pomocą odpowiednich metod analizy danych lub dotyczy różnych aspektów pracy z danymi. Szczególnie chętnie widziane są prace z zagadnień:

- algorytmy uczenia maszynowego i metody data mining (dla celów klasyfikacji, regresji, grupowania, redukcji wymiarowości),

-  źródła i jakość danych,

- przygotowywanie danych do analizy (m.in. postępowanie w przypadku braków danych, wykrywanie i postępowanie z obserwacjami odstającymi),

-  wizualizacja danych (szczególnie w środowisku R),

-  symulacje komputerowe,

-  fundamenty wnioskowania na podstawie danych (w tym klasyczna estymacja i weryfikacja hipotez, wnioskowanie bayesowskie, wnioskowanie na podstawie prób nieprostych).

Egzaminy i zaliczenia

 • Matematyka finansowa [ćw]
 • grupa: N21-01
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-01
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-02
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-03
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-01
  Sobota 16.03.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala A-119
  Z
  termin trzeci

  grupa: N21-02
  Sobota 16.03.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala A-119
  Z
  termin trzeci

  grupa: N21-03
  Sobota 16.03.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala A-119
  Z
  termin trzeci

 • Metoda reprezentacyjna [ćw]
 • grupa: S42-11
  Poniedziałek 14.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Wtorek 15.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: S42-11
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: S42-01
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  grupa: S42-11
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

 • Metoda reprezentacyjna [w]
 • grupa: S42-01
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala 232
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 09.45-14.15
  sala 232
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-11
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-12
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-15
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Piątek 01.03.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala 232
  E
  termin drugi

  grupa: S42-11
  Piątek 01.03.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala 232
  E
  termin drugi

  grupa: N42-11
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N42-12
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N42-15
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

 • Podstawy statystyki [w]
 • grupa: S24-01
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N24-01
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N24-01
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-2
  E
  termin drugi

  grupa: N24-01
  Sobota 16.03.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala A-119
  E
  termin trzeci

 • Statystyczna analiza decyzji [w]
 • grupa: S42-11
  Piątek 08.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Piątek 01.03.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala 232
  E
  termin drugi

 • Statystyczne badania rynkowe [w]
 • grupa: S51-01
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-11
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-16
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-21
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Zastosowania matematyki w ekonomii [ćw]
 • grupa: N13-03
  Niedziela 16.12.2018
  godz.: 11.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Piątek 25.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: S13-05
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: S13-06
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  grupa: S13-05
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  grupa: S13-06
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  grupa: N13-03
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin trzeci

  grupa: N13-03
  Sobota 16.03.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala A-119
  Z
  termin czwarty

Publikacje