Strona główna » Wymiana studentów i pracowników
Wymiana pracowników

Koordynator Erasmus wyjazdów nauczycieli akademickich:

de hab. Angelika Kędzierska - Szczepaniak, prof. UG
e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl
pokój: 218

 

 

W sierpniu wznowiono możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus na rok 2021.

 

Szczegółowe informacje są dostępne dla Państwa i wszystkich nauczycieli akademickich UG na stronie internetowej: 

https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej_1

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów pracowników administracyjnych:

https://ug.edu.pl/strona/105602/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej

Jednostka do kontaktu:

UNIWERSYTET GDAŃSKI / UNIVERSITY OF GDANSK (PL GDANSK01)

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów / Erasmus Exchange Office

tel.: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67 
e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl 
pok. 202, II piętro Rektorat - do odwołania, osobiste wizyty w biurze możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. 

Adres pocztowy:

Uniwersytet Gdański

Rektorat UG

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk