Strona główna » Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 
organizuje w roku akademickim 2021/2022
podyplomowe studia

CONTROLLING
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
XXVII edycja

Zniżka dla absolwentów UG!

Controlling skutecznym instrumentem zarządzania w okresie kryzysu!

Zajęcia w systemie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym w zależności od sytuacji epidemicznej.
 

Rejestracja w IRK trwa od  09.07.2021 r. - 27.09.2021 r.
Składanie dokumentów + wpłata do 28 września 2021 r.studia rozpoczną się w semestrze zimowym 2021 r. i trwać będą do czerwca 2022 r. na Wydziale Zarządzania UG w Sopocie.

Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 05.10.2021 r.


Zgłoszenia rekrutacji przyjmowane są poprzez rejestrację w systemie IRK do 27.09.2021
Po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe kandydat na studia podyplomowe otrzyma indywidualny numer konta do opłat.

 

Nasza dewiza: Bezpieczeństwo i jakość! Controlling skutecznym instrumentem zarządzania w okresie kryzysu!


Celem studiów jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu. Program studiów obejmuje główne aspekty praktyczne zastosowań controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności controllingu strategicznego, operacyjnego, finansowego, logistycznego, projektów inwestycyjnego, personalnego, psychologicznego oraz warsztaty informatyczne dla controllerów. Problemy wdrożenia controlingu w przedsiębiorstwach dotyczą także zagadnień analizy finansowej, analizy zagrożenia bankructwem, rachunku kosztów, budżetowania, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania ryzykiem, struktury kapitałów, płynności finansowej, audytu wewnętrznego. Program studiów koncentrując się na aspektach praktycznych controlingu, zawiera także niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu controllingu, zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej.
 
Celem słuchacza studiów jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu controllingu, która może być przydatna w zwiększaniu efektywności zarządzania podmiotami gospodarczymi. Controlling w krajach wysoko rozwiniętych okazał się skuteczną metodą walki z kryzysem, ryzykiem, konkurencją i zmiennością otoczenia, natomiast dla polskich przedsiębiorstw coraz częściej jest skutecznym instrumentem zarządzania, który zapobiega upadłości firm i zapewnia im długofalowy rozwój.  
Absolwenci Studiów otrzymają UNIWERSYTECKIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wydane przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Kadra: zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz ekspertów – praktyków z instytucji związanych z controllingiem (Akademia Controllingu ODiTK, Nord Controlling, Międzynarodowe Stowarzyszenie Audytorów IRCA w Londynie, Central Europe Trust – CETT, Prospera Consulting, Solemis Group SA i innych)  

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (mgr, licencjat) zarówno ekonomicznym jak i nieekonomicznym  

Organizacja: studia trwają 2 semestry. Odbywają się na dwudniowych zajęciach (piątek 16.00–19.15, czasem do 21.00 ; sobota 8.00–16.00, czasem do 17.45) zwykle co drugi tydzień, w Sopocie.  

 Terminy zajęć XXVIII edycji planowane są:

Semestr zimowy:

19,20.XI; 03,04.XII; 17,18.XII; 14,15.I; 28,29.I; 11,12.II; 25,26.II.

Semestr letni:

04,05.III; 18,19.III; 01,02.IV; 08,09.IV; 22,23.IV; 20,21.V; 03,04.VI; 10,11.VI.