Strona główna » Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ramowy program
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”

 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin
wykłady warsztaty razem
1 Podstawy controllingu 6 4 10
2 Controlling strategiczny 6 6 12
3 Analiza finansowa 8 8 16
4 Rachunkowość zarządcza 6 6 12
5 Rachunek kosztów 6 6 12
6 Budżetowanie I 4 6 10
7 Budżetowanie II (zaawansowane techniki) 10 10 20
8 Controlling finansowy 6 8 14
9 Seminarium dyplomowe     4
 

Razem w semestrze I

52 54 110
1 Zarządzanie płynnością finansową 6 6 12
2 Controlling logistyczny 2 4 6
3 Zarządzanie strukturą kapitału 6 6 12
4 Controlling w inwestycjach 6 6 12
5 Zarządzanie projektami 4 4 8
6 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM) 2 4 6
7 Psychologia controllera 4 4 8
8 Controlling personalny 4 6 10
9 Audit wewnętrzny systemów zarządzania 4 4 8
10 Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem 2 2 4
11 Informatyka dla controllerów 2 10 12
12 Seminarium dyplomowe     4
 

Razem semestr II

42 56 102
  Ogółem godzin 94 110 212