Strona główna » Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski

dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. uczelni

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 207
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 207

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Rynek nieruchomości
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Wycena nieruchomości
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Wycena nieruchomości
 • Studia podyplomowe
  • Dokumentacja procesu wyceny
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomosci w Polsce
  • Przygotowanie studium wykonalności inwestycji
  • Seminarium dyplomowe
  • Uroczyste zakończenie
  • Wycena nieruchomości zurbanizowanych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Egzaminy i zaliczenia

 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [w]
 • grupa: S33-21
  Wtorek 09.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 207
  E
  termin pierwszy

 • Rynek nieruchomości [w]
 • grupa: S23-21
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 207
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-22
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 207
  E
  termin pierwszy

 • Wycena nieruchomości [w]
 • grupa: S43-01
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-01
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 207
  E
  termin pierwszy

Publikacje