Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.15-14.00
pok. 302
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 302
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.30-11.15
pok. 302
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.15-14.00
pok. 302
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 114
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 114
Odwołane w dniu:
22.01.2021
godz. 13.15-14.00
pok. 112
Przeniesione na dzień:
22.01.2021
godz. 15.00-15.45
Tydzień I:
Środa
godz. 15.15-16.00
pok. 112
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.15-14.00
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 15.15-16.00
pok. 112
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.15-14.00
pok. 112
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 302
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 302
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.15-14.00
pok. 302
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 302
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.30
pok. 112
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 09.45-10.30
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 116
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-11.15
pok. 113
Tydzień II:
Środa
godz. 09.45-11.15
pok. 113
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 116
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 116
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 116
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 111
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 111