Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
W dniu:
30.05.2020
godz. 13.00-13.45
pok. 302
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.15
pok. 302
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 302
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.15
pok. 302
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 302
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.15-16.45
pok. 114
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 17.00-17.45
pok. 112
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 17.00-17.45
pok. 112
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.15-14.00
pok. 302
Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.15-13.30
pok. 302
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.15-14.00
pok. 302
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.15-13.30
pok. 302
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 112
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.15-12.00
pok. 112
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 112
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-13.00
pok. 116
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.00-14.30
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 13.30-15.00
pok. 113
Tydzień II:
Środa
godz. 13.30-15.00
pok. 113
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.30-11.15
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 14.00-14.45
pok. 116
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 116
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 116
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.15-12.45
pok. 111
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.15-12.45
pok. 111