Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Publikacje

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzania i Finanse”, które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie 10 punktów).  Ponadto istnieje możliwość publikacji w czasopiśmie „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, które jest indeksowane w IC Journal Master List, jak też znajduje się w międzynarodowej bazie danych CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities EBSCO (teraz 12 punktów). Rozważamy też ewentualność publikacji w innych czasopismach (powyżej 10 punktów), o której poinformujemy po zapoznaniu się z tematyką i językiem nadesłanych tematów.

Do 30 czerwca 2019 r. prosimy o przesłanie referatu w języku polskim lub angielskim. Formularz zgłoszenia, program, wymogi edytorskie referatów, możliwości ich publikacji oraz inne ważne informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie konferencji: http://wzr.pl/finprzed/index.php?str=722