Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Publikacje

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzania i Finanse”, które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie 10 punktów).  Ponadto istnieje możliwość publikacji w czasopiśmie „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, które czasopismem indeksowanym w IC Journal Master List. Znajduje się także w międzynarodowej bazie danych CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities EBSCO (teraz 12 punktów). Jeśli zbierze się odpowiednia liczba artykułów anglojęzycznych, będzie również istniała możliwość publikacji w Springer Verlag (15 punktów).

Do 30 września 2019 r. prosimy o przesłanie referatu w języku polskim lub angielskim. Formularz zgłoszenia, program, wymogi edytorskie referatów, możliwości ich publikacji oraz inne ważne informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie konferencji: http://wzr.pl/finprzed/index.php?str=722