Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Publikacje

Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw są autorami i współautorami wielu książek i artykułów naukowych. Do najważniejszych książek opublikowanych w ostatnich latach należą:

  • M. Jerzemowska, A. Golec, A. Zamojska, CORPORATE GOVERNANCE. BRIC i Polska na tle krajów rozwiniętych, Wydawnictwo: Wyd. Uniwersyetu Gdańskiego, Sopot 2015
  • E. Sokołowska, The Principles of Alternative Investments Management. A Study of the Global Market, Wydawnictwo Springer Cham Heidelberg Dordrecht London New York Springer 2015
  • E. Sokołowska, Alternative Investments in Wealth Management. A Comprehensive Study of the Central and East European Market, Wydawnictwo Springer Cham Heidelberg Dordrecht London New York Springer 2014
  • J. Koralun-Bereźnicka, Corporate Performance. A Ratio-Based Approach to Country and Industry Analyses, Wydawnictwo: Springer 2013
  • K. Stańczak-Strumiłło, Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin Warszawa 2013
  • M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013