Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Kamila Bielawska

Stanowisko:
Adiunkt
217
(+48 58) 523 11 52

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 217
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 217
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 217
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Seminarium dyplomowe
  • Systemy emerytalne
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Seminarium licencjackie
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II
  • Podstawy finansów publicznych
  • Seminarium dyplomowe
  • Ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse publiczne II [w]
 • grupa: S41-01
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-11
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-16
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-18
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Podstawy finansów publicznych [w]
 • grupa: N44-01
  Piątek 08.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-02
  Piątek 08.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-03
  Piątek 08.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: S24-01
  Piątek 08.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

Publikacje