Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Egzaminy i zaliczenia
Aktualizacja: Piątek, 17 marca 2017 roku, godz. 09:23

dr Mariusz Chmielewski
 • Ekonomika przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S23-41
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-45
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-41
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  gr.: S23-45
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  gr.: S23-51
  Poniedziałek 10.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Pochodne instrumenty finansowe [w]
 • gr.: S53-31
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala 227
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala 227
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie produkcją [w]
 • gr.: S33-42
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem II [ćw]
 • gr.: S43-21
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala 227
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala 227
  E
  termin pierwszy

dr Marzenna Czerwińska
 • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości [w]
 • gr.: S53-21
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Lokalizacja działalności gospodarczej [WDW]
 • gr.: WDW
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Otoczenie biznesu [w]
 • gr.: S23-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • gr.: S13-01
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

dr inż. Ewa Malinowska
 • Jakość w logistyce produkcji [ćw]
 • gr.: S43-25
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Jakość w logistyce produkcji [w]
 • gr.: S43-25
  Czwartek 24.05.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala 09/11
  Z
  termin pierwszy

 • Jakość żywności i żywienia [WDW]
 • gr.: WDW
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Środa 20.06.2018
  godz.: 19.30-20.15
  sala 09/11
  Z
  termin drugi

 • Lean management [ćw]
 • gr.: S43-25
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Lean management [w]
 • gr.: S43-25
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Modele doskonałości [lab]
 • gr.: S33-42
  Środa 06.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-42
  Środa 06.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala p-k
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: S53-25
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala pokój
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-25
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 09.45-15.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności [ćw]
 • gr.: S43-25
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

mgr Paulina Nogal-Meger
 • Decyzje założycielskie przedsiębiorstw [ćw]
 • gr.: S23-41
  Środa 06.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 228
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Środa 06.06.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 228
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • gr.: S13-06
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-01
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Prawo finansowe dla maklerów [w]
 • gr.: S31-21
  Piątek 15.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala 228
  E
  termin pierwszy

  gr.: N31-21
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

dr Joanna Pioch
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • gr.: N13-01
  Sobota 12.05.2018
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N13-02
  Sobota 12.05.2018
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N13-01
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: N13-02
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-01
  Środa 20.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Środa 20.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Środa 20.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Środa 20.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Środa 20.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Środa 20.06.2018
  godz.: 10.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N13-01
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  gr.: N13-02
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Relacje inwestorskie i raportowanie społeczne [w]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  E
  termin drugi

  gr.: N43-32
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  E
  termin drugi

dr Renata Płoska
 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: S43-31
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala p-224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-35
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala p-224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

 • Etyka w biznesie [w]
 • gr.: N51-01
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-05
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-16
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-17
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-21
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-22
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-15
  Niedziela 13.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-06
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-11
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-15
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-06
  Czwartek 07.06.2018
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-01
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-05
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-15
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-16
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-17
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-21
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-22
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N52-15
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-01
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-05
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-06
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-11
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-15
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-21
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-01
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-15
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-01
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-05
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-06
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-11
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-15
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-21
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S52-01
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S52-05
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-06
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-15
  Środa 12.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-01
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-05
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-15
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-16
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-17
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-21
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-22
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N52-15
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

 • Etyka w zarządzaniu [w]
 • gr.: N53-01
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-05
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-11
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-15
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-21
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-25
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-35
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-01
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-05
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-11
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-31
  Sobota 16.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-15
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-21
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-25
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-35
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-02
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-05
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-11
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-15
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-21
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-25
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-31
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-35
  Środa 12.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-01
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-05
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-11
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-31
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin trzeci

 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [ćw]
 • gr.: S23-41
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Poniedziałek 04.06.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [w]
 • gr.: S23-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-41
  Środa 12.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-51
  Środa 12.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

 • Relacje inwestorskie i raportowanie społeczne [ćw]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Niedziela 10.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu [w]
 • gr.: S33-31
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-35
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-42
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-31
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-35
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-41
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-42
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-51
  Wtorek 19.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-31
  Środa 27.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin trzeci

  gr.: S33-35
  Środa 27.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin trzeci

  gr.: S33-41
  Środa 27.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin trzeci

  gr.: S33-42
  Środa 27.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin trzeci

  gr.: S33-51
  Środa 27.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin trzeci

  gr.: S33-31
  Środa 12.09.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-310
  Z
  termin czwarty

  gr.: S33-35
  Środa 12.09.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-310
  Z
  termin czwarty

  gr.: S33-41
  Środa 12.09.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-310
  Z
  termin czwarty

  gr.: S33-42
  Środa 12.09.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-310
  Z
  termin czwarty

  gr.: S33-51
  Środa 12.09.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-310
  Z
  termin czwarty

dr Joanna Próchniak
 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-51
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala p.228
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: S53-31
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala p.228
  Z
  termin pierwszy

 • Decyzje założycielskie przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S23-41
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonomika przedsiębiorstw [ćw]
 • gr.: S23-41
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

dr Joanna Sadkowska
 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-51
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: S53-31
  Piątek 08.06.2018
  godz.: 08.00-08.45
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki planowania projektów [ćw]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

 • Techniki planowania projektów [w]
 • gr.: N43-31
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Sobota 26.05.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 16.00-16.45
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

  gr.: N43-32
  Sobota 15.09.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie innowacjami [w]
 • gr.: S23-41
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-45
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Poniedziałek 28.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-41
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-45
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie produkcją [ćw]
 • gr.: S33-42
  Czwartek 24.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-42
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-51
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-42
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala 227
  Z
  termin trzeci

  gr.: S33-51
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-51
  Czwartek 28.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin trzeci

 • Zarządzanie projektami II [ćw]
 • gr.: S53-31
  Wtorek 22.05.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 30.05.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-23
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie projektami II [lab]
 • gr.: N53-31
  Sobota 28.04.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Modele doskonałości [lab]
 • gr.: S33-42
  Środa 30.05.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S33-42
  Środa 06.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala pokój
  Z
  termin pierwszy

 • Green Business [WDW]
 • gr.: WDW
  Piątek 18.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala 09/8
  Z
  termin pierwszy

 • Kaizen w praktyce [ćw]
 • gr.: S43-25
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 09 sala1
  Z
  termin pierwszy

 • Kaizen w praktyce [w]
 • gr.: S43-25
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 09 sala1
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy ochrony środowiska [ćw]
 • gr.: S23-45
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy ochrony środowiska [w]
 • gr.: S23-45
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala 09 sala1
  Z
  termin pierwszy

 • Rozwój zrównoważony [w]
 • gr.: S33-42
  Środa 30.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Six Sigma [gr. A, ćw]
 • gr.: S53-25
  Piątek 18.05.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 09/8
  Z
  termin pierwszy

 • Six Sigma [gr. B, ćw]
 • gr.: S53-25
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala 09 sala1
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Modele doskonałości [w]
 • gr.: S33-42
  Środa 13.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala 09/8
  E
  termin pierwszy

 • Six Sigma [w]
 • gr.: S53-25
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 12.15-13.00
  sala 09/8
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności [w]
 • gr.: S43-25
  Wtorek 12.06.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala 09/8
  E
  termin pierwszy