Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Aktualności
Powołanie dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na Członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych »
Data publikacji: Wtorek, 07 lipca 2020 roku

W dniu 03.07.2020 Pan dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany na Członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych - dziedzina nauk społecznych na rok akademicki 2020/2021.

Uroczyste zakończenie Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania UG i GK Remontowa S.A. »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku

W dniu 19 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania UG i GK Remontowa S.A. w Sali Tradycji im. Józefa Piłsudskiego na terenie Stoczni Remontowa S.A.

Laureatom konkursu certyfikaty ukończenia Akademii wraz z upominkami wręczył Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Mirosław Szreder oraz Prezes Zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A, pan Michał Habina. Gratulacje uczestnikom złożyli także kierownicy projektu, Dyrektor ds. Finansowych GK Remontowa S.A, pan Michał Makowski oraz Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz.

Wśród zwycięzców znaleźli się studenci Wydziału Zarządzania:

Fursewicz Agnieszka

Górska Natalia

Kostrzeba Wioletta

Kowalski Rafał

Lickun Angelika

Mrugała Michał

Omiotek Pamela

Ścisłowska Daria

Witakowska Aneta

Zabielska Karolina

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają płatny staż lub umowę o pracę w działach wsparcia finansowo-ekonomicznego w GK Remontowa S.A, będącej jednym z najważniejszych i największych pracodawców naszego regionu.

W semestrze letnim 2020/2021 planowana jest II edycja Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Z wyrazami szacunku,

Michał Makowski
Dyr. ds. Finansowych GK Remontowa S.A.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw


Więcej zdjęć znajduje się na stronie głównej WZR

Finał Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania i GK Remontowa S.A. – relacja »
Data publikacji: Środa, 17 czerwca 2020 roku

W dniu 9 czerwca br. odbył się na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej finał Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania i GK Remontowa S.A.

Piętnastu finalistów przedstawiło swoje prezentacje związane z tematyką stoczniową, które zostały poddane ocenie zarówno Dyrektora ds. Finansowych GK Remontowa S.A, pana Michała Makowskiego, Prodziekana ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, prof. UG dr hab. Pawła Antonowicza jak i pozostałych uczestników projektu. Na koniec finału, uczestnicy wzięli udział w wyciecze po terenach stoczniowych.

Wkrótce ukaże się lista 10 laureatów konkursu, którego zwycięzcy otrzymają płatny staż lub umowę o pracę w GK Remontowa S.A. Uroczyste wręczenie certyfikatów dla laureatów konkursu nastąpi 19 czerwca br.

 

 

SZÓSTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW - Konferencja realizowana w formule zdalnego dostępu MS Teams »
Data publikacji: Środa, 20 maja 2020 roku


Szanowni Państwo, Pracownicy oraz Studenci Wydziału Zarządzania UG,


z prawdziwą przyjemnością informuję, iż w najbliższy piątek, tj. w dniu 22 maja br. w godz. 9:30 – 17:30 odbędzie się na naszym Wydziale zdalna VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców. Inicjatywa ta, zapoczątkowana w 2010 r. przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, realizowana jest pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Wyzwania dla ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa":


http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/


Z uwagi na okres pandemii COVID-19 oraz wszystkie restrykcje i ograniczenia z tego wynikające, Konferencja ODBĘDZIE SIĘ w formule zdalnego dostępu, przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams (Office 365). Uczestnicy i prelegenci Konferencji natomiast zostaną zaproszeni na II jej część, w grudniu 2020 r., gdy zorganizowane zostanie na naszym Wydziale „Seminarium naukowe – KMN 2020”.  
Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Zarządzania, chcących uczestniczyć w wybranych sesjach, uprzejmie proszę o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia: 20 maja (środa) do godz. 12:00 na adres: kep.wzr@ug.edu.pl – z podaniem: imienia i nazwiska, nr indeksu oraz nr grupy studenckiej (w przypadku studentów), a także ze wskazaniem sesji, w której deklarowane jest uczestnictwo. Po zgłoszeniu i weryfikacji otrzymacie Państwo link do wideokonferencji.


Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem,
 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

Wykład gościnny dr hab. P. Antonowicza, prof. UG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 marca 2020 roku

Paweł Antonowicz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – wykład gościnny dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych – edycja 2020

W dniu 8 marca 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został zaproszony, przez Prof. dr hab. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską – kierownik Katedry Systemu Finansowego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do wygłoszenia wykładu gościnnego dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Była to kolejna wizyta w SGH w Warszawie, podczas której dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG miał możliwość podzielenia się wynikami prowadzonych badań w zakresie wczesnego ostrzegania przed upadłością (niewypłacalnością) przedsiębiorstw. W trakcie wykładów omówione zostały m.in. możliwości stosowania modeli dyskryminacyjnych w predykcji (klasyfikacji) podmiotów wypłacalnych i niewypłacalnych, a także intensyfikacja i ilościowa charakterystyka procesów upadłościowych w Polsce, na tle wybranych elementów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Paweł Antonowicz – na temat skali i intensyfikacji procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce – podczas wykładu dla słuchaczy SGH w Warszawie, marzec 2020

W trakcie wykładów poruszona została również problematyka normatywnego wzorca budowania reaktywnej i możliwej do operacjonalizacji strategii generalnej organizacji złożonej strukturalnie, z wykorzystaniem autorskiej koncepcji hybrydowego podejścia: BSC / MBO / KPI, które stanowi przedmiot prowadzonych aktualnie badań i prac wdrożeniowych (komercjalizacyjnych) zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierownictwem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Ich finalizacja będzie również wiązała się z zapowiedzią wydawniczą (na 2020 r.) monografii naukowej, autorstwa Pawła Antonowicza i Pawła Galińskiego, dotyczącej problematyki procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw oraz naprawy finansów (sytuacji budżetowej) jednostek samorządu terytorialnego.

Warsztaty eksperckie P. Antonowicza i P. Skrzyniarza z wartościowania stanowisk pracy / consulting CAiE UG – OPEC Sp. z o.o. »
Data publikacji: Wtorek, 03 marca 2020 roku

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG w trakcie warsztatu z zakresu wartościowania stanowisk pracy – realizowanego w 2020 r. przez Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

W dniu 28 lutego 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG oraz doradca biznesowy, wdrożeniowiec i konsultant – Piotr Skrzyniarz przeprowadzili pierwszy z cyklu zaplanowanych na najbliższe pół roku warsztatów dla pracowników OKRĘGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni. Celem prac eksperckich Zespołu UG jest opracowanie algorytmu wartościowania stanowisk pracy, składającego się z partycypacyjnie wypracowanych kryteriów oceny, uwzględniających specyfikę, charakter i zróżnicowanie pracy realizowanej w OPEC Sp. z o.o.

Podjęte działania stanowią jeden z etapów szerszego projekty consultingowego, jaki realizowany jest dzięki współpracy Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego ze Spółką. W ścisłym komitecie sterującym projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się inicjator i pomysłodawca projektu – dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG.

Piotr Skrzyniarz w trakcie części warsztatowej z wartościowania stanowisk pracy

Inspiratorium – autorski wykład „BSC-MBO-KPI” Prof. P. Antonowicza dla kadry kierowniczej UM w Gdańsku »
Data publikacji: Wtorek, 03 marca 2020 roku

W dniu 14 lutego 2020 r., dzięki współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im Brunona Synaka, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG przeprowadził wprowadzający wykład dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przedmiotem wystąpienia była zintegrowana koncepcja budowania strategii obszarowej i generalnej organizacji w oparciu o hybrydową metodykę opartą na koncepcjach: zrównoważonej karty wyników (ang. Balanced Scorecard), zarządzania przez cele (MBO) oraz opomiarowania kluczowych procesów (KPI).

Rozwiązania proponowane w ramach koncepcji BSC-MBO-KPI były przedmiotem projektów wdrożeniowych i prac eksperckich, realizowanych przez dr hab. P. Antonowicza, prof. UG, m.in. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. (GK PGNiG), a także w GK GRUPA LOTOS SA. Proponowane koncepcje dają podstawę nie tylko do samej budowy i kreacji strategii obszarowych, czy wręcz strategii generalnej organizacji, ale przede wszystkim umożliwiają ich operacjonalizację, tj. bieżący monitoring i zarządzanie odchyleniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jędrzej Siciński – Indywidualna Nagroda Rektora UG za osiągnięcia naukowe »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, które odbyło się 30 stycznia 2020 roku, mgr Jędrzej Siciński , asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, otrzymał Indywidualną Nagrodę Pierwszego Stopnia za osiągnięcia naukowe, przyznaną przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Gwizdałę.

Wizyta mgr Jędrzeja Sicińskiego (KEP WZR UG) na Singapurskim Uniwersytecie Zarządzania (SMU) »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku

Pan mgr Jędrzej Siciński, asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG, miał okazję odwiedzić w lutym b.r. jedną z najbardziej prestiżowych, biznesowych uczelni na świecie - Singapore Management University (SMU). Uniwersytet ten kształci przyszłe kadry zarządzające dla najważniejszych, azjatyckich przedsiębiorstw. Podczas zwiedzenia kampusu, odwiedził on m.in. Instytuty Ekonomii, Rachunkowości oraz Informatyki Ekonomicznej.

Jak podnosimy jakość kształcenia na naszej specjalności? Warsztatowe seminarium dla Studentów ZRP »
Data publikacji: Środa, 22 stycznia 2020 roku

 

Podczas warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa –
na zdjęciu od lewej Pan mgr Tomasz Nowicki, doktorant WZR UG,
a także dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – kierownik Katery Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG

O tym, jak staramy się fascynować światem nauki naszych Studentów można pisać długo. Konferencje młodych naukowców, działalność dwóch kół naukowych w naszej Katedrze, zainicjowany w styczniu 2020 r. Projekt Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów WZR UG i GK REMONTOWA HOLDING SA, i wiele, wiele innych…

Tym razem, w dniu 17 stycznia 2020 r., Pan mgr Tomasz Nowicki zgodził się przyjąć zaproszenie do przeprowadzenia warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Było to dodatkowe spotkanie grupy kończącej semestralny przedmiot
„Systemy wczesnego ostrzegania”, prowadzony przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG.

Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw – warsztat na pakiecie Statistica, prowadzony przez p. Tomasza Nowickiego

Warsztat dotyczył problematyki budowania modeli dyskryminacyjnych, służących klasyfikacji podmiotów do jednostek zdrowych bądź zagrożonych upadłością. Na warsztacie omówione zostały w praktyczny sposób możliwości wykorzystania pakietu Statistica. Symulacje prowadziliśmy na danych finansowych ponad 100 przedsiębiorstw, które zostały uprzednio odpowiednio przygotowane przez naszych Studentów.

Bardzo dziękuję Państwu za udział w szkoleniu. Szczególne podziękowania składam Panu Tomaszowi Nowickiemu za wspaniałe przygotowanie i rozwinięcie naszych kompetencji. Dziękuję również Panu Jędrzejowi Sicińskiemu – asystentowi w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw za aktywne uczestnictwo w spotkaniu, a także Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie naszych działań.

dr hab. Paweł Antonowicz, Prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Opiekun specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
na kierunku ZARZĄDZANIE na WZR UG

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku opiece zdrowotnej – 6 prawd na początek...” »
Data publikacji: Piątek, 03 stycznia 2020 roku

Pani Profesor Małgorzata Z. Wiśniewska uczestniczyła w Konferencji pt. „Doskonalenie jakości w podmiotach leczniczych – kolejne etapy wdrożenia Programu”. Konferencja odbyła się w dniu 13 grudnia 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Pani Profesor zaprezentowała wykład pt. „Kultura doskonałości w opiece zdrowotnej – 6 prawd na początek...”

Celem Konferencji było podsumowanie działań, które zostały wdrożone w podmiotach leczniczych w roku 2019 w ramach „Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie”.

Pani Profesor Małgorzata Z. Wiśniewska od początku jego realizacji jest ekspertką w tym Programie, powołaną na II kadencję 3 kwietnia 2018 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Wizyta studyjna prof. Pawła Antonowicza w Aalborg University w Danii – finansowana ze środków MNiSW (12.2019) »
Data publikacji: Wtorek, 17 grudnia 2019 roku

W dniach 1-7 grudnia 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG odbył tygodniową wizytę studyjną, finansowaną w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” przez MNiSW, w jednej z najlepszych uczelni europejskich – Aalborg University w Danii.

Uniwersytet w Aalborgu – wizyta studyjna w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”
– Paweł Antonowicz, Dania 1-7 grudnia 2019

Celem wizyty studyjnej było poprawienie kompetencji zarządczych kadry zarządzającej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie: konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modeli uczelni, a także rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

W trakcie wizyty studyjnej interdyscyplinarna grupa uczestników miała możliwość zapoznania się z wieloma ważnymi w mojej ocenie blokami tematycznymi, prowadzącymi przez pracowników administracyjnych, profesorów, a także studentów Uniwersytetu w Aalborgu. Do najważniejszych wystąpień podczas wizyty studyjnej zaliczam następujące:

Britte C. Hornemann – zasady klasyfikacji oraz podejmowane działania promocyjne, ukierunkowane na zdobycie miejsca w międzynarodowych rankingach najlepszych uczelni świata. Podczas prelekcji mieliśmy możliwość zapoznania się z historią powstania, ewolucją oraz kryteriami branymi pod uwagę w takich rankingach jak m.in. US News (stale najlepszy, od 1987 r., międzynarodowy ranking uczelni wyższych; Lista Szanghajska (od 2003 r.); QS – Top Universities; Universiteit Leiden; THE ranking; Higher Education Evaluation of Taiwan; i innymi.

 

Prowadząca zebrała najważniejsze kryteria decydujące o pojawieniu się na liście najlepszych uczelni świata, wskazując na istotne znaczenie we wszystkich rankingach kryterium: oceny reputacji przez interesariuszy zewnętrznych (ok. 40% oceny); a dalej m.in.: współczynniki cytowalności, wyniki badań naukowych, efektów komercjalizacyjnych, mających wpływ na opinię ze strony pracodawców. Ważna kwestia, związana z „automatycznym” indeksowaniem wyników i poziomem upowszechniania wiedzy przez różne uczelnie świata, związana jest z algorytmami pozycjonowania jednostek naukowych (jak również i dydaktycznych) przy wykorzystaniu WEBOMETRICS Ranking of World Universities.

Prowadząca (Britte C. Hornemann) poddała również ocenie i analizie polski ranking (wskazując dążenia jego twórców do maksymalnego obiektywizmu i pozytywnie oceniając kryteria, uwzględniane przy jego stosowaniu) PERSPEKTYWY University Ranking, co należy podkreślić, gdyż wskazuje na merytoryczne przygotowanie Prelegentki, również w kontekście uwzględnienia przez Nią kraju pochodzenia uczestników Projektu.

Claus Monrad Spliid – wykorzystanie idei / filozofii Progressive Learning Models, w szczególności w zakresie metodyki nauczania ukierunkowanej na stosowanie hybrydowej koncepcji: Project Based Learning (PBL), Problem Based Learning oraz Case Based Learning. Autorskie rozwinięcie koncepcji dedykowanej studentom Aalborg University zyskało aprobatę UNESCO.

Wykłady i dyskusję z Clausem Monrad Spliid w tym zakresie uważam za niezwykle inspirujące, upewniające mnie o właściwym kierunku podejmowanych zmian w zakresie stosowania interaktywnych, zmiennych oraz opartych na studiach przypadków – metod nauczania na Uniwersytecie Gdańskim. Interesujące jest również to, iż 50% czasu pracy studentów Aalborg University dedykowana jest prowadzonym przez Supervisor-ów projektom, opartym na realnych praktycznych studiach przypadków.

Cezary Szwebs – /Project Team Leader, Dep. of Chemistry and Bioscience/ – socjo-kulturowe uwarunkowania współpracy Aalborg University z otoczeniem zewnętrznym. Prelegent na podstawie modelu Geerta Hofstene omówił następujące różnice społeczne oraz występujące w mentalności grup społecznych różnych narodowości.

Niezwykle ciekawe poznawczo i ważne były analizy porównawcze społeczeństwa duńskiego versus polskiego. Zostały one omówione przy uwzględnieniu następujących kryteriów: (a) społeczne nierówności jednostek i grup społecznych (ang power distance); (b) indywidualizm; (c) różnice w podejściu mężczyzn / kobiet do wybranych problemów społecznych; (d) pomiar (NIE)tolerancji w społeczeństwie; (e) różnice w orientacji długoterminowej; a także (f) istota subiektywnego poczucia dobrobytu. Odpowiednie kryteria oceny zostały omówione z oceną wyników badań w tym zakresie, która odpowiednio dla społeczeństwa duńskiego [DM] oraz polskiego [PL] przedstawia się następująco: (a) 18[DM] / 68[PL]; (b) 74[DM] / 60[PL]; (c) 16[DM] / 64[PL]; (d) 23[DM] / 93[PL]; (e) 35[DM] / 38[PL]; (f) 70[DM] / 29[PL].

Niezwykle cenne było również zorganizowanie przez Zespół koordynatorów Projektu dodatkowej przedsięwzięcia, polegającego na możliwości zapoznania się uczestników wizyty studyjnej z uwarunkowaniami językowymi, sposobem nauczania języków obcych w Danii – dalece odległą metodyką skutecznego uczenia języka „drugiego” oraz „języka obcego”. Tym samym uważam, że ten dodatkowy blok zajęć był niezwykle cenny z punktu widzenia rozwoju skutecznych metod nauki języków obcych w polskich uczelniach, przy uwzględnieniu dobrych praktyk, pozytywnych benchmarków, opartych na skutecznych oraz sprawdzonych mechanizmach dydaktycznych, m.in.: braku krytyki; ograniczenia do minimum kwestii nauki gramatyki na rzecz komunikacji (przynajmniej na początkowym i średniozaawansowanym poziomie nauczania).

Anne Mette Vestergaard (Szef biura marketingu i promocji – NOVI / Park naukowo-technologiczny). Wprowadzenie do specyfiki funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego, oprowadzenie po campusie NOVI (opieka i inkubacja około 200 start-up-ów, zatrudniających nawet do 160 pracowników), a także przedstawienie struktury i sposobu zorganizowania Parku (upowszechnienie idei współpracy pomiędzy różnymi firmami oraz współdzielenia przestrzeni na spotkania naukowe i biznesowe). Ciekawe było spostrzeżenie Prelegentki dotyczące wysokiej efektywności działań promocyjnych oraz marketingowych, realizowanych niemal wyłącznie za pomocą mediów społecznościowych (LinkedIn, Facebook).

Louise Liu (Senior Legal Advisor in DIGURA Co.), Mads Klokkerholm (COO, Co-Funder) – przykład powołana start-up (outsourcingu doradztwa i obsługi prawnej).

Malte Norgaard (CEO – Sales and Partnerships in HEXASTATE, zlokalizowana w NOVI – Park naukowo-Technologiczny, na przedmieściach Allborg) – prezentacja dotycząca poziomu współpracy technologicznej z pracownikami Aalborg Univeristy w zakresie komercjalizacji technologii wsparcia firm produkcyjnych (sensory wychwytujące na wczesnym etapie zagrożenie uszkodzenia maszyn produkcyjnych: (1) sensor -> (2) wibracja zagrożenia – wysłanie sygnału CLOUD Comp. -> (3) przetwarzanie danych i analiza; (4) raport i sygnał wczesnego ostrzegania). W trakcie wystąpienia i dyskusji mieliśmy możliwość zapoznania się z ideą Lifecycle of Companies based on Business Aalborg NOVI and University.

Esben Hjuler (Funding AAU, Fundusing and Project Management Office) – prelekcja na temat “AAU Innovation”, Horizon Europe – jako jednego z podstawowych źródeł finansowania Aalborg University (“the list of priority foundations”) – warunki uczestnictwa w projektach dla dotychczasowych i nowych partnerów, strategiczny plan implementacji Horizon Europe; doświadczenia AAU z uczestnictwa w tych projektach.

Wizyta studyjna oraz prelekcje prowadzone przez pracowników Departamentu Energetyki Aalborg University (AAU) – dotyczące uwarunkowań pozyskiwania partnerów strategicznych, beneficjentów po stronie biznesu do realizacji na ich rzecz projektów badawczych i wdrożeniowych (w największej mierze jako uczestnicy, a nie główni partnerzy / wykonawcy). Forma współpracy z biznesem, gdy realizacji podejmują się wyłącznie studenci – realizowana jest nieodpłatnie, natomiast gdy wynik pracy jest istotny / wrażliwy i wymagana jest określona jakość, być może również i konieczność zachowania poufności – forma zlecenia / projektu dla Uczelni (wówczas negocjowany jest budżet oraz cena); wizyta w laboratorium chemicznym, a także chemiczne, biologiczne.

Romeo V. Turcan (International Enterpreneurship & Organization Theory) – Szkoła Biznesu w AAU; implementacja w praktyce PBL; AAU Model of Innovation, dyskusja nad zmianą kultury organizacyjnej Uczelni w kierunku wyzwań, jakie niesie dydaktyka przyszłości (“By 2025 we’ll lose over million jobs to automation / future jobs will involve knowledge creation”).

Cezary Szwebs – Instytut Chemii i Nauk Biologicznych AAU – aplikacje projektowe i pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych.

Najistotniejsze z mojego punktu widzenia rezultaty uczestnictwa w Projekcie zawierają się we wszystkich kompleksowych rozwiązaniach systemowych, tak obejmujących sposób: (1) zorganizowania nauki (badań naukowych), jak również (2) współpracy z otoczeniem biznesowym i (3) innymi grupami interesariuszy zewnętrznych AAU (m.in. w zakresie pozyskiwania studentów spoza Danii, jak również pozyskiwania środków na rozwój i badania), ale także w zakresie (4) realizacji szeroko pojętych procesów dydaktycznych. Wszystkie te obszarowe rozwiązania były inspirujące, co wcale nie oznacza, że nie mamy wypracowanych dobrych i efektywnych ścieżek w ramach doskonalenia struktury funkcjonalnej (i procesowej) Uniwersytetu Gdańskiego (mojej jednostki macierzystej). Niemniej jednak stałe doskonalenie tych procesów w Uniwersytecie Gdańskim, oparte również na benchmarkach międzynarodowych może być doskonałym narzędziem służącym wielowymiarowemu procesowi wzrostu dojrzałości organizacyjnej Uczelni, na której pracuję. Nie wszystkie wzorce mogą być wprost implementowane z uwagi na różnice kulturowe, mentalnościowe, a także istotny dystans, różnicujący nasze narodowości (jako grupy społeczne), o czym w sposób niezwykle atrakcyjny w jednym z paneli wspominał C. Szwebs, powołując się na badania, realizowane przy wykorzystaniu metodyki, opartej na modelu autorstwa G. Hofstene.

Uważam, że wyjazd studyjny do Aalborg University był niezwykle cennym i wartościowym doświadczeniem. Bardzo wysoko oceniam zarówno poziom merytoryczny, przygotowanie prelegentów oraz interdyscyplinarność poruszanej problematyki. Plan każdego dnia był realizowany z należytą starannością (oraz punktualnością!), wyjazd był wyczerpujący i w pełni zaspokoił moje oczekiwania, a nawet w niektórych aspektach je przewyższył. Na wyjątkowe słowa uznania zasługuje również Koordynator Projektu, zajmujący się kwestiami organizacyjnymi w Danii – p. Beata Kaluska. Doskonale współpracowała Ona z p. Cezarym Szwebsem, który wzbogacił istotnie warstwę merytoryczną kolejnych sesji tematycznych, a także prowadził wybrane panele problemowe i dyskusyjne – jako pracownik Aalborg University.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Sprawozdanie na potrzeby projektu MNiSW „Liderzy zarządzania uczelnią”,
Aalborg University, Dania – 7 grudnia 2019 r.

 

 

Wystąpienie dr inż. Ewy Malinowskiej w Muzeum Miasta Gdyni »
Data publikacji: Wtorek, 17 grudnia 2019 roku

W dniu 5.12.2019 roku w Muzeum Miasta Gdyni dr inż. Ewa Malinowska przedstawiła konspekt Planu Kontroli Jakości Projektu, utworzonego przez nią dla projektu Erasmus+ „Servant Leadership for schools” nr 2019-01-IT01-KA202-007398-PIC948561061, którego partnerami są: Escola Técnica de Imagem e Comunicação Aplicada – Portugal, ADI Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani – Italy, Zespół Szkół  Administracyjno-Ekonomicznych – Poland, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  - Poland.

Drugi cykl wykładów - WDW Quality managenet driven by innovations »
Data publikacji: Piątek, 22 listopada 2019 roku

W dniu 21.11.2019 roku odbył się drugi cykl wykładów w ramach WDW Quality managenet driven by innovations. Podczas prezentacji studenci Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Oceanografii poznali strategie działalności oraz zasady funkcjonowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego: Graal oraz King Oskar.

Przypominamy, iż wykład ten dedykowany jest studentom aplikującym na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) w ramach programu Erasmus+  poprzez udział w konkursie PISCES, (więcej informacji www.pisces.edu.pl).

Dr inż. Ewa Malinowska

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2019 »
Data publikacji: Piątek, 06 grudnia 2019 roku

 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019  uczniowie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni wzięli udział w zajęciach pracowników naszego Wydziału:
prof. M. Wiśniewskiej, dr A. Antonowicz, dr inż. E. Malinowskiej oraz dr M. Szymańskiej-Brałkowskiej.

Wszystkie Panie otrzymały dyplomy z podziękowaniami:

 

 

Koordynatorem przedsięwzięcia była dr inż. Ewa Malinowska.

 

Zapraszamy za rok!

Inauguracja wykładu Quality Management driven by innovations »
Data publikacji: Wtorek, 10 grudnia 2019 roku

W dniu 24.10 2019 roku odbyła się inauguracja wykładu „Quality management driven by innovations”, realizowanego w ramach projektu PISCES we współpracy z Północnoatlantycką Organizacją Producentów Sp. z o.o. oraz Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetem w Akureyri School of Business in Science w Islandii.

Wykład otworzył Dziekan WZR prof. M. Szreder, o poprzedniej edycji opowiadał jej laureat, student WZR - Pan Kamil Kowalczyk.

Gościem wykładu był także Kapitan Zbigniew „Gutek” Gutkowski, kolejnymi prelegentami przedstawiciele: przedsiębiorstwa Lisner Poznań sp. z o.o.  oraz  organizacji MSC (Marine Stewardship Council, Poland and Central Europe)

Wykład jest dedykowany studentom, którzy chcą wziąć udział w II edycji konkursu PISCES. Więcej informacji na temat konkursu na stronie: www.pisces.edu.pl.

Dr inż. Ewa Malinowska

Udział mgr Jędrzeja Sicińskiego (KEP WZR UG) w Kongresie Ekonomii Wartości w Krakowej (OEES 2019) »
Data publikacji: Wtorek, 03 grudnia 2019 roku

Pan mgr Jędrzej Siciński, asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG, miał okazję uczestniczyć w Kongresie Ekonomii Wartości, który odbył się w Krakowie w dniach 19-20 Listopada 2019 r.


Panel wyzwania dla nauczycieli akademickich


Obrady, których głównym pomysłodawcą i koordynatorem jest Prof. Jerzy Hausner, dotyczyły współczesnych wyzwań ekonomii, zarządzania i finansów. 


Panel o sztucznej inteligencji - prof. Krzysztof Obłój


Tematyka kongresu skupia się na określaniu dróg zrównoważonego rozwoju i kreacji wartości w dobie wyzwań cywilizacyjnych takich jak: zmiany klimatyczne, cyfryzacja gospodarki oraz niedobór zasobów


Panel o rozwoju i współpracy Trójmiasta - debata Prezydentów


Panel o rozwoju i współpracy Trójmiasta - debata Prezydentów


 

Prof. Paweł Antonowicz – powołanie na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości »
Data publikacji: Wtorek, 05 listopada 2019 roku

Mianowanie dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości – Uniwersytet Gdański, 31.10.2019 r.

 

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 31 października 2019 roku Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wręczył powołania przewodniczącym rad dyscyplin naukowych oraz ogłosił skład osobowy rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2016-2020.

Zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie składu osobowego rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2016-2020, przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości został dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG.

Skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości:

 1. Przewodniczący: dr hab. Paweł Wiktor Antonowicz;
 2. prof. dr hab. Jacek Marian Rybicki;
 3. prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder;
 4. prof. dr hab. Małgorzata Zdzisława Wiśniewska;
 5. dr hab. Robert Sławomir Bęben;
 6. dr hab. Barbara Gierusz;
 7. dr hab. Wiesław Franciszek Golnau;
 8. dr hab. Beata Jackowska;
 9. dr hab. Andrzej Jezierski;
 10. dr hab. Tomasz Piotr Kawka;
 11. dr hab. Michał Wojciech Kuciapski;
 12. dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk;
 13. dr hab. Przemysław Zbigniew Lech;
 14. dr hab. Cezary Mańkowski;
 15. dr hab. Kamila Migdał-Najman;
 16. dr hab. Krzysztof Najman;
 17. dr hab. Aneta Iwona Oniszczuk-Jastrząbek;
 18. dr hab. Arleta Bogumiła Szadziewska;
 19. dr hab. Marek Szczepaniec;
 20. dr hab. Agnieszka Anna Szpitter;
 21. dr hab. Piotr Sergiusz Walentynowicz;
 22. dr hab. Jarosław Adam Waśniewski;
 23. dr hab. Jacek Winiarski;
 24. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz;
 25. dr hab. Piotr Andrzej Wróbel;
 26. dr Dorota Książkiewicz;
 27. dr Beata Maria Zackiewicz-Brunke;
 28. mgr Alan Balla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad na temat specyfiki kształcenia na UG z Prof. Pawłem Antonowiczem – Gazeta Wyborcza, 25.10.2019 »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 października 2019 roku

W piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej (z dnia 25 października 2019 r.) ukazał się wywiad z Prof. Pawłem Antonowiczem pod tytułem: „Przedsiębiorstwo w kryzysie„, przeprowadzony przez Redaktora GW Dariusza Gałązkę. Pełen artykuł znajduj się w TYM miejscu.

Wywiad na temat oferty edukacyjnej UG oraz specyfiki kształcenia na Wydziale Zarządzania UG – „Przedsiębiorstwo w kryzysie” – dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – październik 2019

Pani prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska wśród 50 autorów esejów w monografii wydanej z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Czwartek, 17 października 2019 roku

Promocja książki, pt. „50 spotkań na 50-lecie UG” odbyła się w dniu 30 września 2019 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego i została połączona z wernisażem wystawy fotografii współautorów monografii.

Książka powstała z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego P. Gwizdały. Eseje mają wymiar symboliczny, bo nawiązują do jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród autorów, poza obecnymi i byłymi rektorami oraz prorektorami, są znakomici przedstawiciele naszego środowiska akademickiego, m.in. prof. Jerzy Limon, prof. Stefan Chwin, prof. Małgorzata Omilanowska, prof. Jerzy Zajadło, prof. Beata Możejko, prof. Ryszard Horodecki, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Maria Mendel, prof. Mirosław Szreder.


 

Wizyta mgr Jędrzeja Sicińskiego (KEP WZR UG) w Dolinie Krzemowej (USA) »
Data publikacji: Wtorek, 08 października 2019 roku

Pan mgr Jędrzej Siciński, asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG, miało kazję odwiedzić we wrześniu bieżącego roku amerykańską Dolinę Krzemową. Miejsce to uznawane jest za globalny inkubator innowacji oraz przedsiębiorczości.  Podczas wizyty w USA zwiedził On siedziby główne globalnych korporacji, tj.: Google, Facebook i Apple.

Ponadto miał możliwość obserwacji procesu produkcyjnego w fabryce Tesla Inc. - lidera innowacji sektora kosmicznego i motoryzacji elektrycznej.

Podczas wizyty Pan Jędrzej Siciński uczestniczył również w zwiedzaniu kampusu jednej z najlepszych uczelni na świecie - Uniwersytetu Stanforda w Palo Alto.

Wizyta w miasteczku uniwersyteckim pozwoliła mu również wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu semestru i obserwować proces immatrykulacji nowych studentów Uniwersytetu Stanforda. 


Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 października 2019 roku

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbywała się w dniu 2 października 2019 r. dr Joanna Sadkowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany za szczególne zasługi dla oświaty.


Nowa publikacja pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Cedewu ukazała się współautorska książka pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw i pana dr. hab. inż. Piotra Grudowskiego (Politechnika Gdańska) pt.: "Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji" (wydawnictwo punktowane; 100 pkt wg MNiSW).

Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament skutecznego i efektywnego wdrożenia koncepcji zarządzania jakością, modeli doskonałości oraz określonych podejść projakościowych, służących rozwojowi organizacji oraz zarządzaniu wielowymiarowym ryzykiem jej funkcjonowania.

Paweł Antonowicz – Indywidualna Nagroda Rektora UG za działalność organizacyjną »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbywała się w dniu 2 października 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. otrzymał Indywidualną Nagrodę Pierwszego Stopnia, przyznaną przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Gwizdałę.

Nominacja dr Joanny Sadkowskiej do roli asesora w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award organizowanego przez IPMA Polska »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Miło nam poinformować, że pani dr Joanna Sadkowska z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw została nominowana do roli asesora w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award organizowanego przez IPMA Polska.

Organizowany z inicjatywy International Project Management Association Polska doroczny konkurs Polish Project Excellence Award honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Jego celem jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je przedsiębiorstw. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu Project Excellence. To sprawdzone narzędzie umożliwia kompleksową ewaluację zarówno samego procesu zarządzania danym projektem, jak i jego szeroko rozumianych rezultatów

 

P. Antonowicz w zespole doradczym MNiSW do oceny wniosków o przyznanie stypendiów wybitnym studentom i młodym naukowcom »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. Urz. MNiSW poz. 59, z 2019 r.), powołany został do przedmiotowego zespołu dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – pracownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Kadencja zespołu oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów i młodych naukowców, która rozpoczęła się z dniem 30 sierpnia 2019 r., upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

Nominacja do zespołu doradczego, sygnowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina, została wręczona wszystkim członkom zespołu podczas pierwszego posiedzenia w MNiSW w Warszawie w dniu 6 września 2019 r.

[Dz. Urz. MNiSW poz. 59, z 2019 r.]

 

 

 

 

         

 

Projekt FID dla Zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Wtorek, 17 września 2019 roku

Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG, reprezentowany przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. nadzw., uzyskał finansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na realizację projektu: „Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania – repozytorium case study dla studentów„. Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia Rektora UG nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w celu zachęcenia do podejmowania i realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych.

Celem projektu jest stworzenie bazy wiedzy wyposażonej w multimedialne materiały do studiowania przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt przewiduje realizację działań polegających na opracowaniu innowacyjnych i autorskich studiów przypadków wraz z odniesieniami – poprzez kody QR zawarte w wydrukowanej wersji podręcznika, do bazy multimedialnych pomocy dydaktycznych, które w szczególności w postaci: filmów szkoleniowych, prezentacji, plików płaskich (arkuszy kalkulacyjnych), będą udostępnione Studentom UG poprzez dostęp online. Realizacja projektu nie tylko wpłynie na podwyższenie jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG, ale także ta nowoczesna formuła realizacji zajęć będzie popularyzowana przez Zespół KEP w procesie dydaktycznym na innych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, składający się w szczególności z:

 1. Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Kierownik Projektu
 2. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 3. dr Alicja Antonowicz
 4. dr Mariusz Chmielewski
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr inż. Ewa Malinowska
 7. dr Paulina Nogal-Meger
 8. dr Renata Płoska
 9. dr Joanna Próchniak
 10. dr Joanna Sadkowska
 11. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 12. mgr Jędrzej Siciński

 

Wygrany projekt na dofinansowanie inicjatywy z FID dla Zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw: Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania – repozytorium case study dla studentów

K. Migdał-Najman, K. Najman, P. Antonowicz – sieć neuronowa w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw »
Data publikacji: Czwartek, 01 sierpnia 2019 roku

Nakładem Wydawnictwa © Springer Nature Switzerland AG 2019 ukazała się publikacja dr hab. Kamili Migdał-Najman, prof. nadzw., dr hab. Krzysztofa Najmana, prof. nadzw., dr hab. Pawła Antonowicza, prof. nadzw. na temat wykorzystania samouczącej się sieci neuronowej typu SOM do prognozowania upadłości przedsiębiorstw z branży budowlanej. Badania przeprowadzone zostały na podstawie 578 upadłych w latach 2007-2013 przedsiębiorstw. Jednostki te stanowiły próbę wyodrębnioną z populacji 4.750 upadłych w tych latach w Polsce przedsiębiorstw, dla której możliwe było pozyskanie sprawozdań finansowych w postaci bilansów i rachunków i strat za okres 5 lat przed ogłoszeniem upadłości. Poddanych ocenie zostało 12 zmiennych w postaci wskaźników analizy finansowej, które są najczęściej stosowane w systemach wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. Skonstruowana sieć pozwoliła na skuteczne zaklasyfikowanie niemal wszystkich obiektów do jednostek niewypłacalnych na rok przed ogłoszeniem ich upadłości.

 

Migdał-Najman K., Najman K., Antonowicz P. (2019) Early Warning Against Insolvency of Enterprises Based on a Self-learning Artificial Neural Network of the SOM Type. In: Tarczyński W., Nermend K. (eds) Effective Investments on Capital Markets. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 165-176.

Procesy migracji wartości w polskim sektorze bankowym - artykuł mgr Jędrzeja Sicińskiego w czasopiśmie Bezpieczny Bank »
Data publikacji: Wtorek, 22 października 2019 roku

W artykule przedstawiono istotę migracji wartości (ang. value migration) oraz podjęto próbę oznaczenia jej faz dla polskiego sektora bankowego. W tym celu wykorzystano zbiorowość banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd literatury pozwolił na ocenę przydatności różnych technik pomiaru migracji wartości, a następnie na wybór optymalnej metody analizy danych dla badanych banków dostępnych z punktu widzenia dostępnych danych, a także jej aplikację empiryczną na wytypowaną zbiorowość banków. Interpretacja wyników wskazuje, że procesy migracji wartości w badanej grupie banków są co zasady typowe dla fazy stabilizacji z symptomami jej odpływu. Stwierdzone częstości i statystyki opisowe sugeruję, że nie obserwuje się napływu nowej wartości do sektora bankowego w Polsce. Artykuł względnia również aspekt spodziewanych kierunków przepływu wartości w sektorze bankowym. Przedstawia zarys modelu biznesowego instytucji finansowej przyszłości, do której wartość będzie prawdopodobnie napływać.

 

P. Antonowicz Członkiem Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG »
Data publikacji: Piątek, 26 lipca 2019 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz par 6 ust. 1 i 2 pkt 1 uchwały nr 57/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 powołany został dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. na Członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych – dziedzina nauk społecznych na rok akademicki 2019/2020.

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

P. Antonowicz powołany do funkcji Kierownika MPS przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządza »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 lipca 2019 roku

Na podstawie par. 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim (tekst jedn. załącznik do zarządzenia nr 57/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., ze zm.), dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. z dniem 27 czerwca 2019 r. został powołany na stanowisko Kierownika Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”, prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw.
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zespół WZR UG w składzie: P. Antonowicz, R. Bęben, M. Chmielewski i R. Płoska – prace eksperckie w Projekcie: Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

Od stycznia do końca czerwca 2019 r. trwały prace eksperckie powołanego zespołu pracowników Wydziału Zarządzania UG w ramach czterech zadań w projekcie finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019 (nr projektu: 0003/SDU/2018/18; kwota finansowania 700 tys. zł). W skład zespołu z ramienia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego weszli:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG)
 2. dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw. (KM WZR UG)
 3. dr Mariusz Chmielewski (KEP WZR UG)
 4. dr Renata Płoska (KEP WZR UG)

Niezależne prace analityczne Zespołu WZR UG obejmowały w szczególności realizację studiów wykonalności w ramach następujących podzadań w Projekcie:

 1. Wykonanie autorskich założeń programów motywujących pracowników uczelni do pozyskania funduszy na badania naukowe ze środków zewnętrznych bazujących na systemie małych grantów, kompleksowej polityce dodatkowego wynagradzania, systemie efektywnych szkoleń w zakresie uzyskiwanych środków finansowych z instytucji zagranicznych lub organizacji międzynarodowych na realizację projektów badawczych oraz podstaw zarządzania projektowego i kompetencji menedżerskich wraz z analizą potencjału rozwoju dyscyplin naukowych w UG w priorytetowych obszarach badawczych.
 2. Wykonanie autorskiego opracowania wieloletniej strategii zwiększenia udziału profesorów z zagranicy w kadrze akademickiej uczelni poprzez analizę i prognozę możliwości realizacji i finansowania badań oraz wykonanie analizy dostępnej infrastruktury kubaturowej, badawczej i aparaturowej w celu przygotowania profesjonalnej oferty dla zagranicznych naukowców wraz z przygotowaniem wieloletniego planu zwiększenia międzynarodowej mobilności pracowników oraz analizą utrzymania Międzynarodowych Agend Badawczych.
 3. Wykonanie kompleksowego programu rozwoju oraz operacyjnej strategii długoterminowej pozyskiwania najzdolniejszych kandydatów na studia w oparciu o nowe lub zmodyfikowane programy kształcenia, przygotowanie interdyscyplinarnej oferty we współpracy z otoczeniem biznesowym, przygotowanie strategii rozwoju anglojęzycznej, specjalistycznej dydaktyki oraz analizę i identyfikację preferencji pracodawców i dynamiki zmian rynku pracy w kontekście nowej oferty dydaktycznej wraz ze strategią adaptacji programów studiów najatrakcyjniejszych doktoranckich w perspektywie tworzenia szkół doktorskich.
 4. Wykonanie koncepcji nowego modelu organizacyjnego uczelni uwzględniającej nowy podział kompetencji pionów kadrowych, zmianę dysponentów uprawnień akademickich, reprezentację i rozwój dyscyplin naukowych oraz dywersyfikację zadań dydaktycznych i in. w perspektywie ograniczenia liczby organów jednoosobowych i kolegialnych w uczelni wraz z analizą utworzenia i dalszego funkcjonowania federacji UG z pomorskimi instytucjami naukowymi oraz opracowanie analizy zarządzania długoterminowymi celami strategicznymi uczelni, w tym analizy efektywności skutecznego wykorzystania infrastruktury kubaturowej i badawczej uczelni.

 5.  

Warsztaty czekoladowe z dr inż. Ewą Malinowską »
Data publikacji: Wtorek, 22 października 2019 roku

Mali goście na naszym Wydziale!

W czerwcu na Wydziale Zarządzania UG gościliśmy dzieci i młodzież z trójmiejskich przedszkoli i szkół, którzy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez dr inż. Ewę Malinowską, które dotyczyły oceny organoleptycznej czekolady.

Na początku czerwca gościły u nas dzieci z Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik”, a w dniu 26.06.2019 uczestnikami słodkich zajęć były dzieci z przedszkola w Sopocie.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak powstaje czekolada oraz oceniały jakość czekolady poprzez ocenę m.in. wyglądu zewnętrznego, kształtu, barwy czekolady. Jednak najchętniej oceniały smak, zapach i konsystencję tego smacznego produktu.

 

 V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – sukces Projektu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”, organizowana przez Zespół Pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 4. dr Alicja Antonowicz
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr Mariusz Chmielewski
 7. dr inż. Ewa Malinowska
 8. dr Paulina Nogal-Meger
 9. dr Renata Płoska
 10. dr Joanna Próchniak
 11. dr Joanna Sadkowska
 12. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 13. mgr Jędrzej Siciński


Konferencja poświęcona była współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku.Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem, determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań.Nasza Konferencja stała się doskonałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji była ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w siedmiu monografiach Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.Wszyscy pracownicy KEP w wyjątkowy sposób zaangażowali się zarówno w organizację, jak również prowadzenie kolejnych sesji panelowych podczas obrad. W szczególny sposób należy podkreślić ogrom włożonej pracy i zaangażowanie ścisłego komitetu organizacyjnego – Pani dr inż. Ewy Malinowskiej i Pana mgra Jędrzeja Sicińskiego. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za trud przygotowań i koordynację prac w ramach całego Projektu. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu w Konferencji wzięło udział aż 115 uczestników ze wszystkich najważniejszych instytucji naukowych w Polsce. Nasze wspólne działanie w tym zakresie umacnia nie tylko naszą Jednostkę – Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, ale przyczynia się w szczególności do budowania prestiżu zarówno Wydziału Zarządzania UG, jak i całej naszej Uczelni.

Bardzo dziękuję Panu Prof. dr hab. Jerzemu Bielińskiemu za otwarcie Konferencji, a także moderowanie sesji (wraz z Panem Jędrzejem Sicińskim), poświęconej nowy trendom społeczno-technologicznym (w tym m.in. problematyce Przemysłu 4.0). Szczególne wyrazy podziękowania składam również Pani Prof. dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej za otwarcie obrad i prowadzenie sesji, związanej z szeroko pojętą problematyką kreowania nowych nowych poziomów w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami – przedstawicielami nowego pokolenia. Gorąco dziękuję Pani dr Marzennie Czerwińskiej za wspaniałe prowadzenie sesji związanej z szeroko pojętą przedsiębiorczością (tak na poziomie przedsiębiorstw, jak i JST). Wyrazy uznania należą się również Pani dr Alicji Antonowicz i Panu dr Mariuszowi Chmielewskiemu, którzy moderowali sesję poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także roli, jaką odrywają we współczesnym marketingu media elektroniczne i portale społecznościowe. Doskonała współpraca Pani dr Joanny Sadkowskiej i Pani dr Joanny Próchniak zaowocowała rozwinięciem dyskusji w ramach sesji poświęconej czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości przedsiębiorstw. Natomiast sesję poświęconą interdyscyplinarnym zagadnieniom z pogranicza ekonomii i prawa prowadziła Pani dr Paulina Nogal-Meger i Pan Jędrzej Siciński. Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja poświęcona zagadnieniom zrównoważonego rozwoju, jakości i uwarunkowaniom środowiskowym, którą doskonale moderowały Panie: dr inż. Ewa Malinowska oraz dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska.

Serdecznie dziękuję również Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie i nadzór nad pracą wykonaną przez zaangażowanych do Projektu Studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa, a w szczególności Paniom: Anastazji Rudnickiej, Marharycie Sorokhan, Paulinie Dembickiej, Adriannie Sosnowskiej, Katarzynie Żaglewskiej, Natalii Borkowskiej, a także Małgorzacie Bazan. Studentkom naszej Specjalności ZRP pragnę bardzo serdecznie podziękować, gdyż okazana nam pomoc organizacyjna stała się nieocenionym wsparciem zarówno dla prelegentów, jak i samych organizatorów Konferencji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw


 

 


 

P. Antonowicz i P. Skrzyniarz – działalność ekspercka w zakresie opracowania Strategii Innowacyjności oraz Strategicznej Agendy Badawczej – na zlecenie GK GRUPY »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W wyniku wygranego przetargu przez Zespół Ekspertów UG w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz i mgr Piotr Skrzyniarz, reprezentujących Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego, zrealizowany został w terminie 5.05 – 15.07.2019 r. projekt opracowania strategii obszarowej dla GK GRUPA LOTOS S.A. Prace eksperckie, obejmujące wielowymiarowe analizy strategiczne, ukierunkowane były na opracowanie dwóch komplementarnych dokumentów strategicznych: „Strategii Innowacyjności GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”, a także „Strategicznej Agendy Badawczej GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”.

Przeprowadzone działania eksperckie zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z oddelegowanymi do tego zadania pracownikami Pionu Innowacji GK LOTOS, a także dzięki ścisłej współpracy z ekspertami obszarowymi ze spółek zależnych. Zespół UG zastosował w Projekcie autorską metodykę analityczną, która składa się wielu połączonych i ściśle kompatybilnych względem siebie analiz cząstkowych, umożliwiających kwantyfikację i rating identyfikowanych obszarów badawczych.


Zespół Ekspertów z ramienia Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego powołany do realizacji Projektu na zlecenie GK GRUPY LOTOS S.A. (maj – lipiec 2019)

Pracownicy KEP współautorami wysoko punktowanej publikacji »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 września 2019 roku

Pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, Pani dr Joanna Sadkowska oraz Pan dr Mariusz Chmielewski wraz z pracownikami Wydziału Chemii, panem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim, panią dr hab. prof. UG Jolantą Kumirską oraz panią dr hab. Magdą Caban są współautorami wysoko punktowanej publikacji pt.: "The use of gas chromatography for determining pharmaceutical residues in clinical, cosmetic, food and environmental samples in the light of the requirements of the sustainable development", “Archives of Environmental Protection” 2019, vol. 45, no. 1, ss. 42-49 (IF2017= 1,120; 5-letni IF= 1,096). DOI: 10.24425/124829 

P. Antonowicz – szkolenie dla kandydatów na biegłych rewidentów – BDO Solutions Sp. z o.o. »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W dniu 11 maja 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. przeprowadził szkolenie z zakresu „Analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych” dla blisko 100 kandydatów na biegłych rewidentów.


dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Ośmiogodzinne szkolenie o charakterze praktycznym zostało zrealizowane na zlecenie BDO Solutions Sp. z o.o. – oferującej systemy wsparcia biznesu, rozwiązania IT, usługi doradcze, konsultingowe i szkoleniowe. Podmiot ten wchodzi w skład międzynarodowej struktury. Sieć firm BDO na świecie posiada ponad 1.200 biur w 145 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, w krajach południowego Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz zatrudnia ponad 55.000 ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin ekonomii, finansów i prawa.


dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Szkolenie było prowadzone w formule online (live) streaming, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogli włączyć się poprzez zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji. Autorska agenda szkolenia została opracowana w taki sposób, aby przygotować kandydatów na biegłych rewidentów do egzaminów państwowych. Obejmowała ona w szczególności następujące części:

 1. Metodyka obliczeń wskaźników analizy finansowej (benchmarki);
 2. Analiza płynności finansowej i ocena zdolności obsługi zadłużenia;
 3. Wyznaczanie i interpretacja kapitału pracującego;
 4. Składowe cyklu konwersji gotówkowej;
 5. Ocena rentowności i produktywności realizowanej działalności gospodarczej;
 6. Odchylenie względne kosztów całkowitych – analiza wzorcowego układu nierówności (case na przykładzie grupy kapitałowej);
 7. Systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw (podstawy prawne, założenia metodyczne
  konstrukcji funkcji dyskryminacyjnych (Z-score), wybrane modele
  scoringowej oceny zdolności kontynuacji działalności gospodarczej).


 

dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Spotkania studentów z przedstawicielami przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore w ramach zajęć z dr inż. Ewą Malinowską »
Data publikacji: Wtorek, 22 października 2019 roku

W grudniu studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore. Spotkania te miały na celu przybliżenie tematu, który jest podstawą konkursu stypendialnego PISCES.

Przypominamy również, że kolejnym z elementów wsparcia w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu „Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice”, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dr inż. Ewa Malinowska


P. Antonowicz powołany do Rady Konsultacyjnej – Gdański Klub Biznesu (kadencja 2018-2020) »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 

W dniu 15 listopada 2018 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany do Rady Konsultacyjnej Gdańskiego Klubu Biznesu, która w kadencji 2018-2020 funkcjonuje pod przewodnictwem Prof. dr hab. Mirosława Szredera. Z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w skład Rady powołani zostali również: dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych, a także dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – reprezentujący Instytut Organizacji i Zarządzania WZR UG.

Podczas uroczystego spotkania inaugurującego działalność Rady Konsultacyjnej odbyły się trzy odczyty:

 1. dr Dorota Banaszkiewicz, mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Struktura demograficzna województwa pomorskiego,
 2. Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw – kierunek zmian legislacyjnych, struktura i możliwości wczesnego ostrzegania,
 3. Prof. UG, dr hab. Tomasz Kawka, Wyzwania systemów motywowania w organizacjach nowej gospodarki, w kontekście współczesnych przeobrażeń rynku pracy.


 

 

 

 

P. Antonowicz na Sympozjum naukowo-gospodarczym: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku Sympozjum naukowo-gospodarcze: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych, z cyklu WPŁYW INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ OBSZARÓW METROPOLITALNYCH.

Na zaproszenie prof. UG, dr hab. Roberta Bębna – Prezesa Zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka, moderowanie II bloku Sympozjum powierzono prof. UG dr hab. Pawłowi Antonowiczowi. Obszary tematyczne referowane w tej części Sympozjum dotyczyły szeroko pojętej problematyki zarządzania ryzykiem realizacji projektów infrastrukturalnych:

 1. Adam Łosiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście ds. budowy tunelu pod Świną, Obszary ryzyka przedinwestycyjnego,
 2. Michał Adamkiewicz, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Doświadczenia eksploatacyjne z tunelu pod Martwą Wisłą,
 3. Izabela Kuś, Urząd Miasta Gdańska, Ryzyko terminów i budżetów inwestycji liniowych,
 4. Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Smart ubezpieczenia. Oczekiwania vs realia rynkowe dla dużych inwestycji na etapie budowy i eksploatacji,
 5. dr inż. Ryszard Bielski, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Mapowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. 

XVIII Konferencja Naukowa KEP – Zarządzanie Wartością 2018 »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniach 6-9 października odbyła się kolejna, XVIII Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie Wartością”, która jest corocznie organizowana przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Debaty naukowe odbyły się podczas rejsu promem do Szwecji. Tegoroczną debatę naukową poświęciliśmy szeroko rozumianym zagadnieniom wpływu innowacji na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Podczas Konferencji wygłoszony został m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw., (2) dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw., (3) adwokat, mgr Małgorzata Chruściak, (4) dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw., (5) dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. pod tytułem: Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe. Autorzy wystąpienia reprezentują w kolejności: (1) Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (2) Katedrę Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, (3) Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k., (4) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz (5) Katedrę Analizy Ekonomicznej i Finansów z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.


Na konferencję zgłoszony został również m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG), (2) dr Alicja Antonowicz (KEP WZR UG), (3) mgr Piotr Skrzyniarz (Doradca Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.), (4) Marian Pusiewicz (Starszy specjalista ds. Strategii i Analiz Strategicznych w Departamencie Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.) pod tytułem: Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce – perspektywa strategiczna.


Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. SGH, dr hab. Katarzyna Majchrzak, Prof AGH, dr hab. Mariusz Kudełko, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz.


Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – dotychczasowy oraz obecny kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG.


P. Antonowicz jako komentator lóż eksperckich podczas Open Eyes Economy Summit – Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju” »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof UG uczestniczył w dniu 21 września 2018 roku, na zaproszenie ze strony prof. dr hab. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, które zostało zorganizowane w Gorzowie Wielkopolskim jako Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju”. Podczas plenarnej sesji podsumowującej toczyła się moderowana debata obejmująca wypracowane elementy dla strategii rozwoju regionalnego Gorzowa Wielkopolskiego, obejmująca zagadnienia związane m.in. z: rozwojem infrastrukturalnym, generatorami wzrostu i wykorzystania potencjału przedsiębiorczości, czynnikami determinującymi jakość życia społecznego, a także rozwój miasta ukierunkowanego na sport, rekreację, i inne.


Tematem przewodnim gorzowskiego forum, na bazie którego toczyła się dyskusja o potencjale, kierunkach rozwoju oraz możliwościach integracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, była koncepcja Wysp i Archipelagów – jeden z nurtów tematycznych Open Eyes Economy. Podstawę koncepcji wysp i archipelagów stanowi metaforyczne twierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Tworzący się „bąbel rozwoju” to archipelag, w którego skład wchodzą różne wyspy. Różne, czyli nierówne pod względem potencjału i położenia. Według współautora koncepcji Open Eyes Economy – prof. dr hab. Jerzego Hausnera: „siła oddziaływania i atrakcyjność archipelagu zależy od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawitacyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum archipelagu a nie z niego wypychane. Siła małego układu grawitacyjnego jakim jest archipelag zasadza się na partnerstwie i solidarności”.

Źródło: A.Dusińska, Gorzowski Archipelag Rozwoju przed nami,
Echogorzowa.pl (dostęp dnia: 30.09.2018).

 


X Konferencja Naukowa Rynku Kapitałowego – Skuteczne Inwestowanie / P. Antonowicz / K. Migdał-Najman / K. Najman »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 


W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się w Międzyzdrojach X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie”, organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Instytutu Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na konferencji tej dokonali odczytu referatu dr hab. Kamila Najman, prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG oraz dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG na temat: „Early Warning Against Insolvency of Enterprises Based on a Self-Learning Artificial Neural Network of the SOM Type” (PL: „Wczesne ostrzeganie przedsiębiorstw przed upadłością w oparciu o samouczącą się sztuczną sieć neuronową typu SOM”).Pierwszy Kongres Restrukturyzacyjny /UG + PG + SGH/ »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku


W terminie 20-21 czerwca 2018 r., z inicjatywy prof. Sylwii Morawskiej (SGH w Warszawie), prof. Błażeja Prusaka (PG), prof. Przemysława Banasika (PG) oraz prof. Pawła Antonowicza (UG), odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kongres Restrukturyzacyjny. Ta wyjątkowa, międzyuczelniana inicjatywa została wpisana w debatę panelową podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego. Było to niewątpliwie najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które stanowiło platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.Decyzją Prezes PTE Pani Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – Kongres Restrukturyzacyjny został objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Inicjatywa ta została również objęta patronatem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Patronat medialny objęła natomiast Redakcja Kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”.Obrady podczas Kongresu Restrukturyzacyjnego odbywały się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, w Hotelu Sheraton w Sopocie – w ramach sesji plenarnej oraz podsumowującej Europejski Kongres Finansowy, a także na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Główne obszary problemowe Kongresu Restrukturyzacyjnego obejmowały w szczególności: restrukturyzację przedsiębiorcy w kryzysie dziś i jutro, restrukturyzację przedsiębiorcy – sukces czy porażka ustawodawcy – aspekty prawne i ekonomiczne, restrukturyzację przedsiębiorcy – wnioski de lege lata i de lege ferenda.


 


Dyskusja panelowa Kongresu Restrukturyzacyjnego w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego – prowadzona przez: Małgorzatę Chruściak (Adwokat, EY Law) oraz Pawła Antonowicza (Prof. UG, KEP WZR). W debacie udział wzięli: Raj Apte (Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY); Maciej Geromin (Instytut Allerhanda); Anna Hrycaj (Prof. SGH, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością); Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy sp. z o.o.); Kamil Liberadzki (Prof. SGH); Anna Markowska (Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.); Jarosław Waśniewski (Prof. UG, IOiZ WZR).


Po zakończeniu debaty na temat: „Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje.” Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, w imieniu zespołu w składzie: Adwokat, EY Law Małgorzata Chruściak, Prof. SGH, dr hab. Sylwia Morawska, Prof. PG, dr hab. Błażej Prusak, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, przedstawił rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące przedmiotowej problematyki.Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz ciągle „nowa” formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej de facto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności.W ramach KR w dniu 22 czerwca 2018 roku powołany został Europejski Dzień Restrukturyzacji. Wydarzeniu temu towarzyszyły warsztaty dla doradców restrukturyzacyjnych i międzynarodowa debata związana z wymianą dobrych praktyk restrukturyzacyjnych, w której udział wzięli m.in. Jukka – Pekka Joensuu (President EACTP), a także Dr Lukas Fecker (VP International, TMA Global).


Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego – wystąpienie Pawła Antonowicza »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniu 20 czerwca 2018 r. Prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz przedstawił w imieniu zespołu eksperckiego w składzie (Adwokat, EY Law Małgorzata Chruściak, Prof. SGH, dr hab. Sylwia Morawska, Prof. PG, dr hab. Błażej Prusak, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz), rekomendacje na temat: „Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje.

 


             Rekomendacje do pobrania – plik w formacie PDF


  Dyskusja panelowa na temat przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w Polsce, doświadczeń różnych stron tych procesów, a także uwarunkowań upadłości przedsiębiorstw, bezpośrednio poprzedziła rekomendacje EKF.

Prowadzili ją wspólnie: Małgorzata Chruściak (Adwokat, EY Law) oraz Paweł Antonowicz (Prof. UG, KEP WZR). W debacie udział wzięli: Raj Apte (Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY); Maciej Geromin (Instytut Allerhanda); Anna Hrycaj (Prof. SGH, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością); Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy sp. z o.o.); Kamil Liberadzki (Prof. SGH); Anna Markowska (Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.); Jarosław Waśniewski (Prof. UG, IOiZ WZR).


 


 Podziękowanie od Prof. L. Pawłowicza (UG, EKF, IBnGR – GAB)

 

Wystąpienie J. Jedel i P. Antonowicza – Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 W dniach 24-25 maja 2018 roku odbył się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu, organizowany przez Zakład Zarządzania w Sporcie AWFiS. W Radzie Naukowej Kongresu znalazł się m.in. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Antonowicz. W trakcie I sesji plenarnej został wygłoszony artykuł współautorstwa: dr Joanny Jedel i dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, poświęcony „Diagnozie i perspektywom rozwoju rynku sportu i rekreacji w Polsce przy wykorzystaniu dynamicznego modelu PEST”.

Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizował pierwszy międzynarodowy Kongres Rynku Sportu o charakterze interdyscyplinarnym, którego motywem przewodnim były nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu, organizacji imprez masowych oraz prawie rynku sportu. Kongres wpisał się w obchody 50-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i był wydarzeniem otwierającym Jubileusz Uczelni.

Kongres dedykowany był gremium naukowemu i praktykom. Podczas tego wydarzenia można było wymieniać poglądy, wyniki badań i doświadczenia szerokiego grona interesariuszy tego niezwykle perspektywicznego sektora gospodarki.

Szczególne podziękowania składam p. dr Joannie Jedel za zaproszenie do współpracy, konstruktywną dyskusję naukową i wspólną pracę nad treścią referatu oraz przygotowaniem wystąpienia.

Paweł Antonowicz


P. Antonowicz jako prelegent na Sympozjum Naukowym „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – UG & GUMed »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 lipca 2019 roku

W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sympozjum Naukowe, organizowane przez Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi UG we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod tytułem: „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochorny zdrowia”. Na zaproszenie dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. nadzw. wygłosił w II panelu swój odczyt dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. Wystąpienie to dotyczyło „Upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w podmiotach opieki zdrowia w Polsce„.

Sympozjum Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia było wydarzeniem pomyślanym jako platforma wymiany wiedzy, poglądów doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno‐gospodarczych i praktyków zajmujących się ochroną zdrowia. Obrady miały charakter dyskusji moderowanej. W dyskusjach podejmowane były kwestie istotnych wyzwań, przed którymi stoją jednostki administracyjne i opieki zdrowotnej.

Celem Sympozjum było upowszechnianie wiedzy poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz poglądów w zakresie realizacji i planów w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce pomiędzy naukowcami, politykami i praktykami sektora ochrony zdrowia w Polsce, a także podjęcie dyskusji interdyscyplinarnej w wybranych obszarach dotyczących opieki zdrowotnej, zmierzającej do wskazania obszarów wrażliwych dla prawidłowego funkcjonowania systemu.dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. podczas prelekcji na Sympozjum Naukowym
„Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – styczeń 2019

W Sympozjum udział wzięli zarówno naukowcy zajmujący się zagadnieniami instytucjonalnymi ochrony zdrowia, jak i praktycy – przedstawiciele władz największych pomorskich szpitali, władze pomorskiego NFZ, przedstawiciele samorządów oraz urzędu marszałkowskiego, pomorscy parlamentarzyści, a także rektorzy pomorskich uczelni.

Wśród omawianych zagadnień znajdowały się m.in.: finansowanie służby zdrowia i efektywne wykorzystywanie środków, zarządzanie jednostkami służby zdrowia, rozwiązywania problemów w opiece zdrowotnej, zastosowanie skutecznych modeli prawnych, a także współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami (wykorzystywanie badań do zarządzania służbą zdrowia).