Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Egzaminy i zaliczenia

dr Alicja Antonowicz
 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [ćw]
 • gr.: S23-51
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-52
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • gr.: S13-01
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

dr Mariusz Chmielewski
 • Ekonomika przedsiębiorstw [w]
 • gr.: N23-51
  Sobota 30.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-52
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Pochodne instrumenty finansowe [w]
 • gr.: S53-31
  Czwartek 28.05.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie produkcją [w]
 • gr.: S33-51
  Czwartek 28.05.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-304
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem [ćw]
 • gr.: S33-25
  Czwartek 28.05.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-31
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem II [ćw]
 • gr.: S43-31
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

dr Marzenna Czerwińska
 • Otoczenie biznesu [w]
 • gr.: S23-51
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-52
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S53-31
  Środa 27.05.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

dr inż. Ewa Malinowska
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S53-31
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala p-009
  Z
  termin pierwszy

 • Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy [lab]
 • gr.: S43-31
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala 09 sala1
  Z
  termin pierwszy

 • Jakość żywności i żywienia [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

dr Renata Płoska
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: N43-31
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 27.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

 • Etyka w biznesie [w]
 • gr.: N51-05
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-16
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-17
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-25
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 18.45-19.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-11
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-15
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-11
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-16
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Środa 03.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N51-05
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-15
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-16
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-17
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N51-25
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N52-11
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N52-15
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-01
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-05
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-11
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-15
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-16
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-21
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-01
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-05
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S52-11
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-01
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-05
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-11
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-15
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-16
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S51-21
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S52-01
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S52-05
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S52-11
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-05
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-15
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-16
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-17
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N51-25
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N52-11
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N52-15
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

 • Etyka w zarządzaniu [w]
 • gr.: N53-01
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-05
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-11
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Sobota 23.05.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Środa 27.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 27.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 27.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 27.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 27.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-21
  Środa 27.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 27.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-01
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-05
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-11
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-21
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-02
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-05
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-06
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-11
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-21
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S53-31
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-01
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-05
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-11
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N53-31
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [w]
 • gr.: S23-51
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-52
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-51
  Środa 17.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-52
  Środa 17.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-51
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S23-52
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • gr.: N13-01
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: N13-02
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: N13-03
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-01
  Środa 17.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-02
  Środa 17.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-03
  Środa 17.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-04
  Środa 17.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-05
  Środa 17.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: S13-06
  Środa 17.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  E
  termin pierwszy

  gr.: N13-01
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  E
  termin drugi

  gr.: N13-02
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  E
  termin drugi

  gr.: N13-03
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  E
  termin drugi

  gr.: S13-01
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S13-02
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S13-03
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S13-04
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S13-05
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S13-06
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: N13-01
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  E
  termin trzeci

  gr.: N13-02
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  E
  termin trzeci

  gr.: N13-03
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  E
  termin trzeci

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu [w]
 • gr.: S33-31
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N33-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-31
  Środa 17.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-51
  Środa 17.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: N33-31
  Sobota 20.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 224
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-31
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: S33-51
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

  gr.: N33-31
  Sobota 12.09.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin trzeci

dr Joanna Próchniak
 • Decyzje założycielskie przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S23-51
  Piątek 22.05.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 228
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-52
  Piątek 22.05.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 228
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonomika przedsiębiorstw [ćw]
 • gr.: S23-51
  Piątek 22.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 228
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-52
  Piątek 22.05.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala 228
  Z
  termin pierwszy

dr Joanna Sadkowska
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: N43-31
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • gr.: S33-51
  Piątek 29.05.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki planowania projektów [ćw]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Niedziela 07.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki planowania projektów [w]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie innowacjami [w]
 • gr.: S23-51
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-52
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie produkcją [ćw]
 • gr.: S33-51
  Czwartek 04.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie projektami II [ćw]
 • gr.: S53-31
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 10.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie projektami II [lab]
 • gr.: N53-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska [w]
 • gr.: S13-15
  Środa 27.05.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S13-16
  Środa 27.05.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Green Business [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy zarządzania środowiskowego [w]
 • gr.: S33-51
  Środa 03.06.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala 09 sala1
  Z
  termin pierwszy