Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Katedra Informatyki Ekonomicznej
ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot
(+48 58) 523 14 00
C-31

Początki działalności naukowo-badawczej Katedry Informatyki Ekonomicznej sięgają 1967 roku i zostały zainicjowane przez prof. Władysława Nowaczka. Utworzona jednostka zmieniała nazwę i formy organizacyjne; od 1991 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

Zespół pracowników naukowo-badawczych Katedry Informatyki Ekonomicznej prowadzi intensywną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Główne obszary badawcze zespołu to:

  • Informatyka ekonomiczna
  • Aplikacje informatyczne w biznesie i administracji
  • Analiza i projektowanie systemów informatycznych
  • Języki UML, SysML, BPMN
  • Podejście SCRUM
  • Systemy ERP i CRM
  • E-biznes, e-learning
  • Serwisy społecznościowe w biznesie
  • Big Data.  

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu informatyki na Wydziale Zarządzania na wszystkich kierunkach. Jednostka oferuje studentom dwie specjalności:

- Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB), uruchomiona dzięki realizacji i wsparciu finansowemu w ramach Projektu z Funduszy Europejskich. Od roku akademickiego 2016/2017 specjalność ta jest prowadzona na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich.

- Informatyka ekonomiczna, na studiach magisterskich niestacjonarnych.

 

Katedra aktywnie uczestniczy w kilku inicjatywach z zakresu organizacji nauki, na forum krajowym i międzynarodowym. Wymienić tu należy:

- zainicjowanie w 1988 roku cyklicznej międzynarodowej konferencji Information Systems Development,

- zainicjowanie powołania ogólnopolskiego Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w 1995 roku,

- zainicjowanie The Polish Association for Information Systems PLAIS, oddziału międzynarodowego stowarzyszenia akademickiego informatyki ekonomicznej Association for Information Systems AIS, w 2006 roku, 

- organizowanie corocznego międzynarodowego seminarium Eurosymposium on Systems Analysis and Design,

- Katedra jest członkiem międzynarodowego konsorcjum jednostek informatyki ekonomicznej ERCIS – European Research Center for Information Systems w Muenster.