Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Władze Katedry

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Funkcja:
Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
C-30
(+48 58) 523 14 00

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.30
pok. C-30
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.30
pok. C-30

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Aplikacje informatyczne w biznesie
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Scrum w systemach informatycznych
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Informatyka ekonomiczna
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Scrum w systemach informatycznych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie
  • Informatyka ekonomiczna
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

TEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

1. Aplikacje mobilne i internetowe – projektowanie i programowanie.

2. SCRUM i Agility w zarządzaniu projektami IT.

3. Zastosowania informatyki w różnych sektorach biznesu.

4. Systemy obiektowe, języki UML i SysML.

5. Modelowanie procesów biznesowych. Notacja BPMN.

6. Bazy danych i Big Data.

7. Systemy ERP i CRM.

8. Internet Rzeczy. Industry 4.0.

9. E-learning 2.00. MOOC.

10. Media społecznościowe w biznesie;  crowdsourcing.

 

ZREALIZOWANE OSTATNIO PRACE MAGISTERSKIE

 

 1. Projektowanie prototypów User Experience z wykorzystaniem narzędzia UXPin na przykładzie sklepu internetowego.
 2. Wykorzystanie ASP.NET w projektowaniu serwisów internetowych w chmurze na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami.
 3. Analiza porównawcza narzędzi, modelowanie i symulowanie procesów biznesowych przy użyciu notacji BPMN
 4. Implementacja i optymalizacja bazy danych w technologii Microsoft SQL Server w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 5. Zastosowanie języka UML w systemie obsługi terminalu kontenerowego.
 6. Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym.
 7. Analiza porównawcza wybranych systemów open source klasy CRM.
 8. Programowanie aplikacji webowych za pomocą ASP.NET Core na przykładzie aplikacji e-commerce.Model Saas w perspektywie wdrażania systemów CRM.
 9. Crowdsourcing jako metoda pozyskiwania wiedzy biznesowej od społeczeństwa.
 10. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej. Sposoby wykrywania, zapobiegania oraz zbierania dowodów wybranych przestępstw elektronicznych.
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Informatyka ekonomiczna

TEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

1. Aplikacje mobilne i internetowe – projektowanie i programowanie.

2. SCRUM i Agility w zarządzaniu projektami IT.

3. Zastosowania informatyki w różnych sektorach biznesu.

4. Systemy obiektowe, języki UML i SysML.

5. Modelowanie procesów biznesowych. Notacja BPMN.

6. Bazy danych i Big Data.

7. Systemy ERP i CRM.

8. Internet Rzeczy. Industry 4.0.

9. E-learning 2.00. MOOC.

10. Media społecznościowe w biznesie;  crowdsourcing.

 

ZREALIZOWANE OSTATNIO PRACE MAGISTERSKIE

 

 1. Projektowanie prototypów User Experience z wykorzystaniem narzędzia UXPin na przykładzie sklepu internetowego.
 2. Wykorzystanie ASP.NET w projektowaniu serwisów internetowych w chmurze na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami.
 3. Analiza porównawcza narzędzi, modelowanie i symulowanie procesów biznesowych przy użyciu notacji BPMN
 4. Implementacja i optymalizacja bazy danych w technologii Microsoft SQL Server w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 5. Zastosowanie języka UML w systemie obsługi terminalu kontenerowego.
 6. Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym.
 7. Analiza porównawcza wybranych systemów open source klasy CRM.
 8. Programowanie aplikacji webowych za pomocą ASP.NET Core na przykładzie aplikacji e-commerce.Model Saas w perspektywie wdrażania systemów CRM.
 9. Crowdsourcing jako metoda pozyskiwania wiedzy biznesowej od społeczeństwa.
 10. Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej. Sposoby wykrywania, zapobiegania oraz zbierania dowodów wybranych przestępstw elektronicznych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje