Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr inż. Przemysław Jatkiewicz

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 14.00-15.00
pok. C-32
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.30-09.30
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. C-32
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-10.00
pok. C-32

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bazy danych
  • Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych
  • Bezpieczeństwo serwisów internetowych
  • Serwerowe systemy operacyjne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych
  • Bezpieczeństwo serwisów internetowych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji
  • Audyt informatyczny w firmach IT

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Audytowanie systemów informatycznych,
 • Analiza ryzyka systemów informatycznych,
 • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie informacji,
 • Socjotechnika.
 • Ciągłość działania systemów informatycznych
 • Odtwarzanie systemów informatycznych po awariach lub katastrofach

2. Technologie informatyczne w bezpieczeństwie informacji

 • Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Kopie bezpieczeństwa,
 • Systemy operacyjne,
 • Systemy zarządzania bazami danych,
 • Honeypot
 • Systemy IPS/IDS

3. Informatyka śledcza

 • Monitorowanie działań użytkowników w systemie
 • Zabezpieczanie i odzyskiwanie danych
 • Analiza powłamaniowa

4. Problemy społeczeństwa informacyjnego, np.:

 • Etyka w informatyce;
 • Informatyka w świetle przepisów prawa
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Dostępność systemów informatycznych

5. zarządzanie projektami informatycznymi

 • AGILE
 • PRONCE2
 • SCRUM.

6. Własne propozycje studentów z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji [lab]
 • grupa: S42-05
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-06
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Audyt informatyczny w firmach IT [w]
 • grupa: S52-05
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Bezpieczeństwo serwisów internetowych [lab]
 • grupa: S22-32
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N22-31
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje