Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor UG
C-27
(+48 58) 523 12 51

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. C-27
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. C-27

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Narzędzia automatyzacji testowania
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Sieci bezprzewodowe
  • Testowanie aplikacji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Sieci bezprzewodowe
  • Testowanie aplikacji

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje