Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Bartosz Marcinkowski

Stanowisko:
Adiunkt
C-27
(+48 58) 523 12 51

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. C-27
Tydzień I:
Piątek
godz. 17.30-18.15
pok. C-27
Tydzień II:
Czwartek
godz. 16.45-17.30
pok. C-27
Tydzień II:
Piątek
godz. 17.30-18.15
pok. C-27

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy sieci komputerowych
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Seminarium licencjackie
  • Sieci bezprzewodowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy sieci komputerowych
  • Projektowanie systemów informatycznych

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje