Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Jacek Maślankowski

Stanowisko:
Adiunkt
C-33
(+48 58) 523 13 33

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. C-33
Tydzień I:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. C-33
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. C-33
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. C-33

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bazy danych
  • Information Technologies
  • Seminarium licencjackie
  • Serwerowe systemy operacyjne
  • Serwery aplikacyjne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Algorytmy i struktury danych
  • Serwery aplikacyjne
  • Systemy baz danych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Hurtownie danych
  • Systemy Business Intelligence
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Hurtownie danych
  • Wprowadzenie do big data

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje