Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Jacek Maślankowski

Stanowisko:
Adiunkt
C-33
(+48 58) 523 13 33

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. C-33
Tydzień I:
Środa
godz. 18.30-19.15
pok. C-33
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
online
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-13.45
online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bazy danych
  • Information Technologies
  • Telemedycyna i e-zdrowie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Algorytmy i struktury danych
  • Serwery aplikacyjne
  • Systemy baz danych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Data warehouses
  • Fundamentals of Business Informatics
  • Hurtownie danych
  • Systemy Business Intelligence
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Hurtownie danych
  • Wprowadzenie do big data

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych Big Data

 • Mechanizmy pozyskiwania danych, w tym web scraping, API, crawling
 • Metody przetwarzania danych – oczyszczanie danych, de-duplikacja danych
 • Metody text mining, web mining oraz uczenia maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego
 • Analiza dużych zbiorów danych

2. Systemy gromadzenia danych

 • Bazy nierelacyjne NoSQL: MongoDB, Apache HBase, Apache Cassandra
 • Hurtownie danych: Apache Hive
 • Relacyjne bazy danych SQL: MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL
 • Systemy gromadzenia i analizy danych: ElasticSearch

3. Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

 • Projektowanie sieci komputerowych, w tym wirtualne sieci prywatne, szyfrowanie danych
 • Bezpieczeństwo baz danych, w tym mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji, rozliczania i szyfrowania danych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym szyfrowanie danych i protokoły bezpiecznej transmisji danych
 • Narzędzia open source, w tym system operacyjny Linux

4. Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych realizujących zagadnienia biznesowe

 • Tworzenie aplikacji webowych w językach PHP, Java, Python, C#
 • Aplikacje desktopowe w językach Java, Python, C#
 • Aplikacje typu klient-serwer, w tym projektowanie front-endu i back-endu
 • Aplikacje mobilne, środowisko Android i Apple iOS

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje