Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Aktualności
Aktualizacja: Piątek, 05 stycznia 2018 roku, godz. 08:21
Studia stacjonarne - Poprawkowe zaliczenia i egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez Prof. Stanisława Wryczę »
Data publikacji: Wtorek, 19 lutego 2019 roku

Poprawkowe zaliczenia i egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez Pana Prof. Stanisława Wryczę na studiach stacjonarnych odbywać się będą w każdą środę i czwartek w godz. 16.00-18.00 (pok. C-30).

Artykuł pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej w czasopiśmie z listy JCR »
Data publikacji: Czwartek, 10 stycznia 2019 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa dr Bartosza Marcinkowskiego i dr Bartłomieja Gawina pt.: "A study on the adaptive approach to technology-driven enhancement of multi-scenario business processes" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Technology & People”, wydawnictwa Emerald.

 

 Impact factor tego czasopisma w roku 2017 wynosi 1,639 (5-letni IF 2,138), a Scopus SNIP 1,205.

 

Link do artykułu w wersji on-line: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ITP-03-2018-0142

Eurosymposium' 2018 w Katedrze Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Piątek, 26 października 2018 roku

EUROSYMPOSIUM' 2018

W KATEDRZE INFORMATYKI EKONOMICZNEJ

Pod koniec września br. w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania UG odbyło się The XIth Eurosymposium. Jak co roku, współorganizatorami tego wydarzenia byli: Katedra Informatyki Ekonomicznej oraz PLAIS – Polish Chapter of Association for Information Systems (AIS), którego prezesem jest Prof. Stanisław Wrycza. Za swoją działalność w ubiegłym roku, PLAIS w konkursie kilkudziesięciu narodowych oddziałow AISu został wyróżniony, jako Outstanding AIS Chapter.

Tegoroczne Eurosymposium’2018 odbywało się pod auspicjami Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz  europejskiego centrum badawczego informatyki ekonomicznej ERCIS – European Research Center for Information Systems w Muenster. Temat Eurosymposium’2018 brzmiał: Information Systems – Research, Development, Applications, Education.

Na Sympozjum nadesłano wiele referatów z całego świata. Przy tak dużej konkurencji stopień akceptacji wyniósł 38%, tj. przyjmowano jeden na trzy zgłoszone referaty. International Programme Commitee EuroSymposium’2018 w procesie recenzowania w serwisie OCS, pozytywnie zrecenzował i zarekomendował do prezentacji i publikacji w Proceedings referaty nadesłane przez jednostki naukowo-badawcze informatyki ekonomicznej z: Armenii, Chin, Portugalii, Rumunii, Serbii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA oraz Polski.

Merytoryczna tematyka EuroSymposium’2018 dotyczy bardzo aktualnych wyzwań światowej informatyki i ekonomii, takich jak: Big Data, Blockchain, Machine Learning, Internet Rzeczy, Industry 4.0,  Cloud Computing, modelowanie procesów biznesowych, architektura systemów informatycznych, systemy ERP i CRM, interakcja człowiek-komputer, metoda SCRUM w zarządzaniu projektami IT, języki UML, SysML i BPMN oraz szereg innych współczesnych, ważkich zagadnień informatycznych i biznesowych.

W ramach EuroSymposium’2018 odbyły się 4 sesje tematyczne:

- Systems Development and Engineering,

- Systems Acceptance and Usability,

- Internet of Things and Big Data,

- Healthcare IT.

 EuroSymposium’2018 zainaugurował i międzynarodowe grono jego  uczestników serdecznie powitał -  Dziekan Wydziału Zarządzania, Prof. dr hab. Mirosław Szreder. Referat Programowy (Keynote Speech), pt. „Research in IS: Doing Something Different” wygłosił międzynarodowy autorytet w dziedzinie informatyki ekonomicznej - Prof. David Avison z francuskiej ESSEC Business School, były AIS President. Materiały z konferencji zostały opublikowane w prestiżowej serii Lecture Notes in Business Information Processing, Wydawnictwa Springer Science.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

INAUGURACJA

POWITANIE MIEDZYNARODOWEGO GRONA UCZESTNIKÓW