Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Aktualności
World IT Project w Katedrze Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 września 2020 roku

Katedra Informatyki Ekonomicznej (WZR UG) została zaproszona do udziału w realizacji międzynarodowego projektu naukowego - World IT Project, w którym uczestniczyły zespoły badawcze z ośrodków akademickich informatyki ekonomicznej z 37 krajów. Jak twierdzą autorzy i liderzy tego projektu z amerykańskiego University of North Carolina: „The World IT Project, is the largest study of its kind in the IS (Information Systems) academic field”.

Celem projektu była identyfikacja, analiza porównawcza oraz ocena organizacyjnych, technologicznych i indywidualnych  problemów pracowników IT na całym świecie a także konfrontacja ich z kulturą organizacyjną różnych kręgów cywilizacyjnych.

W skład polskiego zespołu badawczego weszli: prof. dr hab. Stanisław Wrycza (Lead Investigator), dr Damian Gajda (Country Investigator), prof. Prashant Palvia (University of North Carolina, USA) oraz prof. Aykut Hamit Turan (Sakarya University, Turcja). Memorandum of Understanding, określające merytoryczne i organizacyjne ramy współpracy w projekcie zaaprobowano w styczniu 2014 roku. Sam projekt  był realizowany w latach 2014 – 2018, natomiast książka zawierająca finalne, zbiorcze wyniki badań ukazała się w 2020 roku.

Po dwóch latach badań pierwsze rezultaty opublikowano jako research-in progress w pracy:  Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Turan A.H., Information Technology Occupational Culture in Poland. Methodological, Organizational and Technological Issues, GITMA (Global Information Technology Management Association) Proceedings, GITMA World Conference August 9-10, 2016, San Diego, California.

Ostateczne wyniki badań polskiego zespołu opublikowano jako: Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Information Technology Issues in Poland (Chapter 27), in: Palvia P. et al. (eds) The World IT Project World Scientific-Now Publishers Series in Business, 2020:

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11508

W kolejnych rozdziałach zespoły badawcze z 37 państw przedstawiły rezultaty swoich studiów. Następne artykuły, wynikające z World IT Project,  zostaną opublikowane w uznanych międzynarodowych czasopismach z dziedziny informatyki ekonomicznej.

 
WYRÓŻNIENIE KSIĄŻKI „INFORMATYKA EKONOMICZNA. TEORIA I ZASTOSOWANIA” W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POLSKĄ KSIĄŻKĘ INFORMATYCZNĄ 2020 ROKU »
Data publikacji: Wtorek, 09 czerwca 2020 roku

WYRÓŻNIENIE KSIĄŻKI „INFORMATYKA EKONOMICZNA. TEORIA I ZASTOSOWANIA” 
W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POLSKĄ KSIĄŻKĘ INFORMATYCZNĄ 2020 ROKU

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2020 roku przyznała wyróżnienie książce „Informatyka Ekonomiczna. Teoria i Zastosowania”, pod redakcją Stanisława Wryczy i Jacka Maślankowskiego. W Konkursie przyznano jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.

Książka liczy ponad 860 stron i składa się z 35 rozdziałów. Jest ona wynikiem pracy krajowych i zagranicznych pracowników akademickich oraz praktyków-ekspertów różnych obszarów informatyki ekonomicznej. Jest swoistym kompendium wiedzy specjalności akademickiej – informatyka ekonomiczna, zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów specjalności informatycznych  oraz dla kadr IT w biznesie.

Publikacja omawia wiele istotnych aktualnych obszarów tematycznych informatyki ekonomicznej, jak m.in. Cloud Computing, interakcję człowiek-komputer, architekturę korporacyjną, modelowanie procesów biznesowych, SCRUM, BigData, SAP ERP, analitykę biznesową, Internet Rzeczy, e-biznes, serwisy społecznościowe, elementy informatyki bankowej, medycznej, śledczej, e-administracji i telepracy.

 

 

 

I miejsce KNSI E-xpert w międzynarodowym konkursie Association for Information Systems »
Data publikacji: Czwartek, 16 kwietnia 2020 roku

W dniach 26-28 marca 2020 roku w USA (Illinois) odbył się finał międzynarodowego konkursu Annual Competition of Association for Information Systems Students Chapters, w którym uczestniczyły koła naukowe z kilkudziesięciu krajów. Projekt konkursowy Way For Life (W4L) zgłoszony przez Association for Information Systems Student Chapter of University of Gdańsk (e-xpert.pl/ais-sc-ug), funkcjonujący w ramach Koła Naukowego Systemów Informatycznych Expert (e-xpert.pl), którego opiekunem jest dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG, zajął pierwsze miejsce w kategorii Software Innovation Challenge.

Trzyosobowy zespół konkursowy W4L składał się z:

 • Michał Kwapiński (Wydział Zarządzania) – lider projektu i student specjalizacji Aplikacje Informatyczne w Biznesie (aib.ug.edu.pl)
 • Piotr Miękus (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
 • Artur Boniecki (Wydział Filologii)

Od lewej: Artur Boniecki, Michał Kwapiński i Piotr Miękus podczas kręcenia filmu z udziałem funkcjonariuszy Policji w Elblągu.

Way For Life (W4F) to rozwiązanie informatyczne oparte o komunikację telefon (aplikacja mobilna) – urządzania audio, które automatycznie wycisza dźwięk (np. muzyka) w samochodzie oraz informuje kierowcę o nadjeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym, celem ustąpienia mu pierwszeństwa. Zespół prowadzi aktualnie starania o zdobycie krajowego numeru patentowego.

 

Prof. dr hab. Stanisław Wrycza członkiem Rady Klastra ICT Interizon VI kadencji »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Zgromadzenie Członków Pomorskiego Klastra ICT Interizon wybrało pana prof. dr hab. Stanisława Wryczę (Katedra Informatyki Ekonomicznej) członkiem 7-osobowej Rady Klastra  VI kadencji.

Pomorski Klaster ICT Interizon to rozpoznawalny w skali krajowej i międzynarodowej  innowacyjny klaster - integrujący partnerów biznesowych i naukowych, przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu. Od 2015 roku jest jednym z pierwszych siedmiu Krajowych Klastrów Kluczowych.

Uczestnicy Klastra to podmioty działające w branży informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, głównie z terenu Województwa Pomorskiego. Głównym celem działalności Klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra.

Kluczowym komponentem działalności Klastra jest rozległy formalny i  nieformalny proces sieciowania pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia biznesu. Działania na poziomie krajowym, takie jak udział przedstawiciela Klastra w Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prowadzone są równolegle z  działaniami regionalnymi. W  2011 r. Interizon wprowadził Polskę do unikalnego międzynarodowego mechanizmu finansowego ARTEMIS, w  ramach którego firmy Klastra rozpoczęły współpracę międzynarodową w zakresie rozwiązań ICT, które pozwalają na tworzenie rozwiązań wspomagających inteligentne monitorowanie i zarządzanie obszarem miejskim. Klaster aktywnie współpracuje z administracją samorządową w ważnych projektach regionalnych. W 2015 roku zgłoszona przez Fundację Interizon aplikacja na Inteligentną Specjalizację Pomorza „Technologie Interaktywne w środowiskach nasyconych informacyjnie” została pozytywnie oceniona i wybrana jako jedna z czterech Inteligentnych Specjalizacji województwa pomorskiego.

Interizon zrzesza obecnie 92 podmioty zlokalizowane na terenie całej Polski, które w sumie zatrudniają blisko 23 tys. osób. Do Klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki. Uczestnicy Klastra ICT Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy, jak i dostawcy finalnych rozwiązań  o uznanej renomie.

Statuetka 70-lecia Polskiej Informatyki przyznana prof. dr hab. Stanisławowi Wryczy »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że pan prof. dr hab. Stanisław Wrycza z Katedry Informatyki Ekonomicznej został uhonorowany statuetką 70-lecia Polskiej Informatyki.

Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki przyznane zostały na mocy uchwał Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego osobom, instytucjom i firmom szczególnie zasłużonym dla rozwoju krajowej informatyki.

 

 

 

Publikacja prof. UG dr. hab. Michała Kuciapskiego w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że prof. UG dr hab. Michał Kuciapski, z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  artykułu pt. „How the type of job position influences technology acceptance: a study of employees’ intention to use mobile technologies for knowledge transfer”, opublikowanego na łamach prestiżowego czasopisma „IEEE: Access” (IF: 4,098; IF5: 4,54; MNiSW=100 pkt.).

 Artykuł (early access) jest dostępny pod adresem: https://ieeexplore.ieee.org/document/8918411

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – akredytowaną jednostką IPMA »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Zarządzania uzyskał akredytację międzynarodowego stowarzyszenia zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association) na podstawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT. Program tych studiów w ocenie Komisji Akredytacyjnej IPMA spełnia wymogi formalne i merytoryczne akredytacji znacznie je przekraczając.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu akredytacji IPMA nastąpiło 6 listopada 2019 roku na XXII Konferencji IPMA Polska przez dr Joannę Rzempałę, reprezentującą Zarząd IPMA Polska i dr. Bogumiła Dałkowskiego, reprezentującego Komitet Programowy IPMA Polska. Certyfikat odebrała dr Monika Woźniak, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT (Katedra Informatyki Ekonomicznej WZR).

Akredytacja Wydziału stanowi szansę dla naszych słuchaczy do uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu IPMA, co może stanowić podstawę do rozwijania ich kariery od profesjonalnego zarządzania projektami po zarządzanie portfelami projektów. Absolwenci z tymi kompetencjami są bardzo cenionymi i poszukiwanymi pracownikami na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w organizacjach.

Osobą odpowiedzialną za certyfikację IPMA na Wydziale Zarządzania jest dr Monika Woźniak.

kontakt: monika.wozniak@ug.edu.pl

 

 

MONOGRAFIA „INFORMATYKA EKONOMICZNA. TEORIA I ZASTOSOWANIA” – WYDANA W PWN-ie »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Warszawskie Wydawnictwo Naukowe PWN w kwietniu br. opublikowało liczącą 870 stron monografię „Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania” pod redakcją pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UG – prof. dr. hab. Stanisława Wryczy oraz dr. Jacka Maślankowskiego.

Autorami 35 rozdziałów monografii są krajowi i zagraniczni pracownicy naukowi oraz praktycy informatyki ekonomicznej. Monografię przygotowało 11 pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, a poza tym pracownicy:

 • jednostek UG z Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania, Katedry Logistyki Wydziału Ekonomicznego UG, Zakładu Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG, Instytutu Informatyki
  z Wydziału MFiI UG,
 • Katedry Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Systemów Zarządzania
  i Logistyki Politechniki Rzeszowskiej,
 • Profesorowie uczelni zagranicznych – z Finlandii, USA, Łotwy, Estonii i Niemiec,
 • pracownicy firm i instytucji: viadee Unternehmensberatung AG, Intel, Doradca, Pomorski Urząd Marszałkowski, European Data Protection Supervisor (EDPS), GE Money, Hestia, Powell oraz Association for Computing Machinery.

Na końcu monografii zamieszczono: słownik definicji, indeks kilkuset nazwisk, spis 259 kolorowych rysunków i formatek, spis 94 tabel, angielską Table of Contents, biogramy redaktorów i autorów książki oraz kolorowe wyklejki struktury i tematyki monografii. Książka jest wydana w atrakcyjnej, kolorowej szacie graficznej i twardej okładce. Wydawnictwo opublikowało ją także w postaci e-booka.

 

Informatyka ekonomiczna jest cenioną w świecie akademickim specjalnością naukową zajmującą się systemami informatycznymi w organizacjach. Obecna jest pod różnymi nazwami, w strukturach nauki i w ofercie dydaktycznej uczelni: amerykańskich – jako Management Information Systems (MIS), państw niemieckojęzycznych – jako Wirtschaftsinformatik (WI), a w innych krajach – jako Business Informatics (BI) czy Information Systems (IS).

Książka składa się z dwu części: Teoria oraz Zastosowania. W części teoretycznej książki zaprezentowano 7 następujących obszarów wiedzy informatyki ekonomicznej:

 • Teoretyczne podstawy informatyki ekonomicznej (w tym Propedeutyka informatyki ekonomicznej)
 • Technologie teleinformatyczne i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Algorytmikę, programowanie komputerów, testowanie i inżynierię oprogramowania
 • Tworzenie systemów informatycznych
 • Systemy informatyczne zarządzania, w tym ERP, CRM, BI, WFM
 • Gospodarkę cyfrową
 • Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty informatyki ekonomicznej

W części drugiej – Zastosowania, przedstawiono analizę i ocenę zastosowań informatyki ekonomicznej w bankowości, ubezpieczeniach, logistyce, informatyce medycznej, e-administracji, informatyce śledczej i w telepracy.

Treść książki obejmuje m.in. tak aktualne zagadnienia jak wyzwania informatyki ekonomicznej, organizacje wirtualne i uczące się, technologie programistyczne w środowisku Microsoft .NET, Cloud Computing, testowanie oprogramowania, modelowanie procesów biznesowych, metoda SCRUM, interakcja człowiek-komputer, Big Data, analityka biznesowa, outsourcing informatyczny, Business Intelligence, zarządzanie wiedzą, społeczeństwo informacyjne, cyfryzacja, biznes elektroniczny, Internet rzeczy, e-learning 2.0, MOOC (Massive Open Online Courses), ACM Code of Ethics.

Książka została opracowana według modelu ekosfery informatyki ekonomicznej, opracowanego przez prof. S. Wryczę a ostatnio opublikowanego  w języku angielskim w: Wrycza S. (2019), The Challenge of Structuring Business Informatics as the Academic Discipline, w: Bergener K., Rackers M., Stein A. (eds) The Art of Structuring, Springer.

Książka stanowi wartościowe źródło wiedzy zarówno dla środowiska akademickiego jak i  dla zespołów pracowników firm informatycznych, zainteresowanych tą szybko rozwijającą się specjalnością naukową.

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Z satysfakcją pragnę poinformować całą społeczność akademicką Wydziału Zarządzania, a także naszych przyszłych studentów i doktorantów, że Polska Komisja Akredytacyjna, po dokonaniu kontroli programowej, wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku „Informatyka i ekonometria” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. W uchwale z dnia 11 kwietnia 2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, „iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej”.

Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku „Informatyka i ekonometria”, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich. Pragnę podziękować w szczególności ambitnym i dynamicznym zespołom pracowników trzech katedr, będących filarami tego kierunku: Katedry Informatyki Ekonomicznej (z prof.  dr. hab. Stanisławem Wryczą na czele), Katedry Ekonometrii oraz Katedry Statystyki. Dzięki Państwa inicjatywom dydaktycznym, doskonaleniu własnej wiedzy, a także ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą, możemy po raz pierwszy na Wydziale Zarządzania cieszyć się z wyróżniającej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niech będzie to dla nas wszystkich powód do dumy, a równocześnie zobowiązanie do sprostania w przyszłości oczekiwaniom studentów i pracodawców w tak szybko zmieniających się obszarach informatyki, analizy danych i modelowania ekonometrycznego.

Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 kolejnych lat.

prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                             Dziekan

 

Uchwała nr 156/2019 PKA

Studenci Wydziału Zarządzania zajęli 3 miejsce w konkursie Association for Information Systems Student Chapters w USA »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Od 12 do 14 kwietnia 2018 r.  w USA (Dallas) odbył się finał konkursu Association for Information Systems Student Chapters. Do konkursu zwakwalifikowała się drużyna studentów z Wydziału Zarządzania UG (specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie).

Trzyosobowy zespół studentów Wydziału Zarządzania w składzie: Krzysztof Orłowski, Adam Ostrowski i Paweł Stożyński, zajął  3. miejsce w kategorii Software Innovation Challenge, otrzymując pamiątkowy puchar.

Zespół opracował prototyp systemu pod nazwą "Intelligent baby monitor system" stosując język Python, bibliotekę OpenCV i platformę Raspberry Pi 3. Rozwiązanie umożliwia zdalne monitorowanie dziecka i jego środowiska, poprzez kamerę i czujniki. Wysyła ono  powiadomienia i ostrzeżenia na wieloplatformową aplikację mobilną. 

 

 

Organizacja Hackatonu - ankieta dla studentów »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

Jako członkowie Koła Naukowego Systemów Informatycznych E-xpert, przygotowaliśmy ankietę dotyczącą organizacji Hackathonu na Uniwersytecie Gdańskim. Wystarczy zaledwie kilka minut, aby ją wypełnić i wyrazić swoje zdanie na ten temat. Każda Wasza opinia i sugestia ma dla nas bardzo duże znaczenie i w bezpośredni sposób wpłynie na proces kształtowania planowanego przez nas wydarzenia. Z góry dziękujemy za wszystkie odpowiedzi.

https://forms.gle/veYVLb7LaVvF3yD97

Z wyrazami szacunku,

zespół Koła Naukowego E-xpert

 
Wyróżnienie pracy licencjackiej studenta AiB »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, iż Kapituła XIV Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku - przyznała wyróżnienie pracy licencjackiej Wojciecha Anulewicza zatytułowanej „Technologie IT w kreowaniu portfolio  dla artystów”. Wojciech Anulewicz jest studentem specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie. Promotorką pracy jest dr Danuta Gaik-Pokojska z Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Więcej informacji na stronie:

http://www.gdansk.pte.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-prac-magisterskich-i-licencjackich

NAGRODA POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ ZA PRACĘ LICENCJACKĄ »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

NAGRODA POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ ZA PRACĘ LICENCJACKĄ

 

Praca licencjacka Adama Ostrowskiego, studenta Wydziału Zarządzania, specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie, zdobyła II nagrodę  w Konkursie Polskiej Izby Opakowań na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej, w kategorii prac inżynierskich/licencjackich. Temat jego pracy licencjackiej brzmi: „Technologie IT w inteligentnych opakowaniach produktów nabiałowych”. Promotorką pracy jest dr Danuta Gaik-Pokojska. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 27 lutego 20128 r. w Centrum Wystawowym Warsaw Expo.

                       

Praca licencjacka laureata stanowi studium trendów współczesnych zastosowań technologii IT w opakowalnictwie produktów nabiałowych, w szczególności kodów QR (Quick Response) oraz RFID (Radio-Frequency Identification). Innowacyjne wskaźniki czasu i temperatury bądź biosensory udostępniają wizualną informację o aktualnym stanie produktu pracownikom magazynów, transportu, handlu oraz klientom. Technologie IT pozwalają na zmianę tradycyjnego standardu opakowalnictwa, otwierając nowe możliwości w sferze biznesu (obniżka kosztów) oraz konsumpcji (wzbogacona i użyteczna informacja dla klientów).

           

 

Studenci WZR – specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na międzynarodowej konferencji BEREC »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

W dniach 13-15.06.2018 r. w Sopocie odbyło się międzynarodowe posiedzenie plenarne Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), zorganizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Regulatorów Telekomunikacyjnych z 37 krajów europejskich oraz przedstawiciele ITU i Komisji Europejskiej. Do promowania polskiej nauki oraz innowacji na arenie międzynarodowej zostało zaproszonych 7 zespołów: studenci z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej oraz zespół z Wydziału Zarządzania UG (specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie) w składzie: Krzysztof Orłowski, Adam Ostrowski i Paweł Stożyński.

Zespół projektowy naszych studentów zaprezentował prototyp systemu pod nazwą "Intelligent baby monitor system". Rozwiązanie to umożliwia zdalne monitorowanie dziecka i jego środowiska poprzez kamerę i zewnętrzne czujniki wysyłając powiadomienia i ostrzeżenia na wieloplatformową aplikację mobilną.

 

 

 

 

Artykuł pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej w czasopiśmie z listy JCR »
Data publikacji: Wtorek, 21 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa dr Bartosza Marcinkowskiego i dr Bartłomieja Gawina pt.: "A study on the adaptive approach to technology-driven enhancement of multi-scenario business processes" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Technology & People”, wydawnictwa Emerald.

 

 Impact factor tego czasopisma w roku 2017 wynosi 1,639 (5-letni IF 2,138), a Scopus SNIP 1,205.

 

Link do artykułu w wersji on-line: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ITP-03-2018-0142