Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
W dniu:
17.02.2020
godz. 09.00-09.45
pok. C-29
W dniu:
18.02.2020
godz. 12.30-13.15
pok. C-29
Tydzień I:
Piątek
godz. 14.00-14.45
pok. C-29
Tydzień I:
Wtorek
godz. 14.00-14.45
pok. C-29
Tydzień II:
Piątek
godz. 14.00-14.45
pok. C-29
Tydzień II:
Wtorek
godz. 14.00-14.45
pok. C-29
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. C-29
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-10.15
pok. C-29
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. C-29
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-10.15
pok. C-29
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.30-11.00
pok. C-27
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.30-11.00
pok. C-27
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. C-28
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. C-28
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. C-28
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. C-28
Tydzień I:
Piątek
godz. 15.15-16.45
pok. C-32
Tydzień II:
Piątek
godz. 15.15-16.45
pok. C-32
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.30
pok. C-30
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.30
pok. C-30