Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Egzaminy i zaliczenia

prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol
 • Inżynieria oprogramowania [ćw]
 • gr.: S22-31
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Inżynieria oprogramowania [w]
 • gr.: N22-31
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-31
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

 • Programowanie obiektowe [w]
 • gr.: S12-31
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N22-51
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-6
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Wtorek 18.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-20
  E
  termin drugi

  gr.: S12-32
  Wtorek 18.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-20
  E
  termin drugi

 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: N52-15
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala C-28
  Z
  termin pierwszy

dr Dorota Buchnowska
 • ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi [lab]
 • gr.: S52-05
  Piątek 31.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin drugi

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • gr.: N22-31
  Sobota 11.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [w]
 • gr.: S22-31
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

 • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP [w, WDW]
 • gr.: S24-01
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S32-51
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Serwisy społecznościowe w biznesie [w]
 • gr.: S42-05
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy CRM [w]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-05
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-5
  E
  termin drugi

  gr.: S42-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-3
  E
  termin trzeci

 • Wizualizacja danych [lab]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

dr inż. Bartłomiej Gawin
 • Architektura korporacyjna IT [w]
 • gr.: S52-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-7
  E
  termin pierwszy

dr Anna Lenart
 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: S42-05
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-p29
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S32-51
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [ćw]
 • gr.: N52-15
  Niedziela 19.05.2019
  godz.: 15.15-18.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Czwartek 30.05.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-11
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 12.15-15.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [w]
 • gr.: N52-11
  Sobota 27.04.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N52-15
  Sobota 27.04.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami informatycznymi [ćw]
 • gr.: S32-31
  Piątek 07.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Zintegrowane systemy informatyczne [ćw]
 • gr.: S32-51
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N32-51
  Niedziela 09.06.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Zintegrowane systemy informatyczne [w]
 • gr.: N32-51
  Niedziela 09.06.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala C-24
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-51
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

dr Marek Markowski
 • Informatyka ekonomiczna [w]
 • gr.: S12-01
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-01
  Czwartek 12.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  E
  termin drugi

  gr.: S12-02
  Czwartek 12.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  E
  termin drugi

 • Podstawy sieci komputerowych [w]
 • gr.: S12-31
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 09.45-14.15
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 09.45-14.15
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Czwartek 12.09.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  E
  termin drugi

  gr.: S12-32
  Czwartek 12.09.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  E
  termin drugi

dr Jacek Maślankowski
 • Big Data w biznesie [ćw]
 • gr.: S52-05
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Big Data w biznesie [w]
 • gr.: S52-05
  Czwartek 30.05.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-3
  E
  termin pierwszy

 • Język SQL [lab]
 • gr.: S12-32
  Piątek 31.05.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Programowanie aplikacji bazodanowych [lab]
 • gr.: S22-31
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

 • System operacyjny Linux [lab]
 • gr.: S12-31
  Piątek 07.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy Big Data [lab]
 • gr.: S32-31
  Piątek 07.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Technologie sieci WAN [lab]
 • gr.: S32-31
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Stanisław Wrycza
 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: N52-15
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala C-30
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-05
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-p30
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-05
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-p30
  Z
  termin pierwszy

 • Projektowanie systemów informatycznych [w]
 • gr.: S32-21
  Środa 12.06.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Środa 12.06.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-51
  Środa 12.06.2019
  godz.: 12.15-14.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  gr.: N32-51
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy