Strona główna » Komercjalizacja nieruchomosci
Komercjalizacja nieruchomosci
Komercjalizacja nieruchomości
Aktualizacja: Wtorek, 10 kwietnia 2018 roku, godz. 09:40
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 64
132

Cele studiów i korzyści dla studentów

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze ekonomicznym, technicznym i prawnym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu czynności i zadań związanych z komercjalizacją nieruchomościami. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik komercjalizacji nieruchomości. Absolwent będzie mógł pracować zarówno jako specjalista ds. komercjalizacji nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak również będzie mógł wykonywać czynności związane z doradztwem na rynku nieruchomości. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie transakcji oraz doradztwo od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

Program studiów powstał we współpracy z firmą JLL, zajmującą się specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

Warunki ukończenia studiów

Ukończenie studiów związane jest z uzyskaniem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczeniem egzaminu końcowego oraz złożeniem pracy dyplomowej.

Wymagania od kandydatów

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr). Adresowane są do osób, które pracują lub chcą się przygotować do pracy w charakterze specjalisty ds. rynku nieruchomości w zakresie komercjalizacji nieruchomości. 

Koszt uczestnictwa
Cena studiów (za oba semestry): 3.650,00 pln
Opłata semestralna: 2 raty: 1.825,00 pln 
Terminy wnoszenie opłat:
I opłata semestralna do 31 października,
II opłata semestralna do 1 marca.
Dodatkową opłatą objęte jest wydanie świadectwa studiów (opłata w poprzednim roku akademickim wynosiła 30 zł).

Zasady naboru
UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Limit miejsc
Minimalnie: 30 osób
Maksymalnie: 50 osób

Zgłoszenia
Rekrutacja 
odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe .

Etapy: 

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 25.05.2018 r. do dnia 15.10.2018 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia zarejestrowania się na studia do dnia 15.10.2018 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 16.10.2018 r. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
  2. Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej.
Po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe i złożeniu dokumentów kandydat na studia podyplomowe otrzyma indywidualny numer konta do opłat, który będzie można sprawdzić logując się na stronę https://ps.ug.edu.pl w menu PŁATNOŚCI.
Definiując przelew na indywidualny numer konta w tytule wpłaty należy wpisać numer edycji (2708), za którą kandydat dokonuje wpłaty.


Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101 pok. 132
81-824 Sopot

Dodatkowe informacje:
Pani mgr WIesława Patecka, pokój 132
tel. (48 58) 52 31 408, tel. kom. 501 982 365
fax. (48 58)  52 31 408
e-mail: ekonometria.wzr@ug.edu.pl

Inne informacje

  • Warunkiem uruchomienia studiów jest nabór minimum 30 osób.
  • Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Zarządzania UG, co dwa tygodnie w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, dlatego studenci zobowiązani sią do posiadania na zajęciach kalkulatorów.
  • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych oraz w wybrane piątki po godzinie 16:00 (piątki w sytuacjach wyjątkowych).
  • W ramach możliwości budżetu studiów słuchaczom oferowane są dodatkowe wykłady do wyboru oraz co najmniej 2 podręczniki.
  • Regulamin Studiów Podyplomowych http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2423/files/Regulamin.pdf

Zobacz inne Studia Podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości