Strona główna » Komercjalizacja nieruchomosci
Program studiów

Program studiów powstał we współpracy z firmą JLL, zajmującą się specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

Program obejmuje 176 godzin zajęć dydaktycznych (dwa semestry) obejmujących 6 bloków tematyczych
oraz seminarium i egzamin. 

Przedmioty do wyboru nie są uwzględnione w poniższym programie. 
 

Blok tematyczny / Nazwa przedmiotu Godziny ECTS
ASPEKTY PRAWNE
Prawo nieruchomości 12 2
ASPEKTY EKONOMICZNE
Podstawy ekonomii 6 2
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8 2
Podstawy matematyki finansowej 6 2
Ocena opłacalności inwestycji 8 2
Finansowanie inwestycji i nieruchomości 8 2
Kupić, wybudować czy wynająć? 4 2
Etapy procesu inwestycyjnego 6 2
ASPEKTY TECHNICZNE
Elementy wiedzy technicznej i budownictwa 10 2
Podstawy pomiaru powierzchni 4 2
Organizacja przestrzeni pracy (Workplace solutions) 4 2
Zielone budynki (Green building certification) 4 2
OBRÓT, ZARZĄDZANIE, WYCENA 
Obrót nieruchomościami mieszkaniowymi 8 2
Podatki i opłaty związane z obrotem nieruchomościami 8 2
Zarzadzanie nieruchomościami komercyjnymi - wybrane zagadnienia 4 1
Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia 4 1
KOMERCJALIZACJA
Relacje doradcy z klientem biznesowym 4 2
Marketing na rynku nieruchomości 4 1
Negocjacje 4 1
Umowy najmu - aspekty komercyjne 4 2
Zarządzanie portfelem nieruchomości klienta (Elements of Real Estate Portfolio Management) 4 2
Nowoczesne usługi dla biznesu 2 1
Aktualne trendy na rynku nieruchomości biurowych 2 1
Studia przypadków (nieruchomość biurowa) 6 2
Studia przypadków (magazynowa) 4 2
Studia przypadków (centrum handlowe) 4 2
Studia przypadków (apartamenty) 4 2
DORADZTWO
Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa 4 1
Rynki nieruchomości w wybranych krajach 4 1
Fundusze emerytalne a rynek nieruchomości 4 1
Prezentacja oferty nieruchomości 4 1
English for real estate 4 1
SEMINARIUM I EGAZAMIN 10 11
Razem semestr I i II 176 64