Strona główna » Komercjalizacja nieruchomosci
Współpraca z JLL

                                                         


Program studiów powstał we współpracy z firmą JLL, zajmującą się specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

Naszymi wykładowcami są m. in: 

Tomasz Trzósło
Dyrektor Zarządzający
Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Polsce, JLL

Anna Bartoszewicz-Wnuk
Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa,JLL                                                     

     

Michael Ewert
Dyrektor Działu Analityki Biznesowej i Rozwiązań Biznesowych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, JLL

Michał Bryszewski
Menedżer ds. Rozwiązań Biznesowych, JLL                                                                                       


Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Polsce, JLL

  • Tomasz Trzósło pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego oddziału JLL – jednej z największych na świecie agencji doradczych na rynku nieruchomości. Do jego obowiązków należy wyznaczanie kierunków i realizacja strategii dalszego rozwoju spółki w Polsce, jak również nadzór nad bieżącą działalnością firmy. Tomasz ma 18 lat doświadczenia na rynkach nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej.
  • Przed objęciem funkcji Dyrektora Zarządzającego Tomasz kierował pracami 25 – osobowego zespołu ekspertów JLL z obszaru rynków kapitałowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Uczestniczył w szeregu transakcji inwestycyjnych i finansowych, w tym transakcjach sprzedaży i zakupu nieruchomości, transakcjach typu "sale and leaseback", negocjowaniu kredytów, czy w strukturyzacji i pozyskiwaniu kapitałów inwestycyjnych. Współpracował z największymi globalnymi funduszami inwestycyjnymi. Zespół Tomasza (i on sam) był zaangażowany w szereg największych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości komercyjnych w historii polskiego rynku, takich jak m.in. niedawna sprzedaż 75% udziałów w platformie nieruchomości komercyjnych Echo Investment (18 centrów handlowych i budynków biurowych w całej Polsce, największa w historii transakcja sprzedaży portfela nieruchomości generujących dochód w Europie Środkowej), sprzedaż portfela nieruchomości Europolis w Europie Środkowej do CA Immo (ok. 750 milionów euro), budynków Metropolitan i Warsaw Financial Center w Warszawie, czy wielu innych projektów w Europie Środkowej.
  • Tomasz jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, studiów podyplomowych z wycen na Politechnice Warszawskiej oraz studiów Investment Property Forum na City University/ Cambridge International Land Institute w Londynie.

Michael Ewert - Dyrektor Działu Analityki Biznesowej i Rozwiązań Biznesowych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), JLL

  • Michael Ewert nadzoruje działanie platformy biznesowej analityki i platformy rozwiązań biznesowych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Te platformy dostarczają klientom korporacyjnym JLL szczegółowe dane i analizy dotyczące funkcjonowania ich portfeli nieruchomości oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji działań jak i wdrażania nowych rozwiązań analitycznych i technologicznych. Michael Ewert świadczył usługi strategicznego konsultingu na rzecz wiodących korporacji globalnych, takich jak m.in. SAP, Bayer, Henkel czy Nestlé - dla których nadzorował 60 projektów o łącznej wartości przekraczającej 800 mln euro.
  • Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Münster oraz zarządzania w Europejskiej Szkole Biznesu w Oestrich-Winkel.

Michał Bryszewski, Menedżer ds. Rozwiązań Biznesowych, JLL

  • Michał Bryszewski zarządza zespołem ekspertów odpowiedzialnych za sporządzanie analiz w zakresie: zarządzania portfelem nieruchomości, optymalizacji  środowiska pracy, czy lokalizacji oraz rozwoju biznesu na rzecz ponad 30 klientów korporacyjnych JLL w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju dla zespołu, wdrażanie innowacyjnych narzędzi analitycznych oraz dostarczanie klientom rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie ich biznesu. Przed dołączeniem do JLL Michał pracował w UniCredit Bank Austria AG, Banku Zachodnim WBK S.A. oraz PwC Polska.
  • Michał jest członkiem RICS oraz posiada tytuł CFA. Jest także absolwentem finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL

  • Anna Bartoszewicz-Wnuk kieruje pracami Działu Badań i Doradztwa JLL od 2006 roku. Jej główne obszary specjalizacji obejmują: strategiczne doradztwo na rynku powierzchni handlowych w Polsce, studium wykonalności projektów i wielokierunkowe analizy sektora nieruchomości. Od 2008 roku Anna aktywnie wspiera rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, współpracując ściśle w tym zakresie z ABSL, którego partnerem strategicznym jest JLL. W ostatnich latach Anna wdrożyła europejskie inicjatywy Retail 2020 i Office 2020 i zrealizowała projekty doradcze i raporty rynkowe dla wielu klientów JLL – wiodących międzynarodowych i polskich deweloperów, inwestorów oraz sieci handlowych. Ma 16 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
  • Anna jest absolwentką finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także inwestycji w nieruchomości na City University / CASS Business School w Londynie.