Strona główna » Konferencja Młodych Naukowców


KOMUNIKAT KMN - 2021

Szanowni Państwo, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego KMN informuję, iż w 2021 roku Konferencja nie odbędzie się.
Pragnę jednocześnie podkreślić, iż gdy tylko będzie to możliwe (biorąc pod uwagę COVID-19), to dla uczestników VI edycji (2020) zorganizujemy seminarium naukowe w Sopocie (zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją). Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na Państwa obecność.

O wydaniu monografii naukowych z VI edycji będziemy Państwa informowali drogą elektroniczną.
Książki przeszły bardzo drobiazgowy proces redakcyjny i spodziewamy się w najbliższym czasie otrzymania przesyłki z Wydawnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego KMN
Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 


SZÓSTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Komunikat do uczestników Konferencji Młodych Naukowców (edycja maj 2020) w związku z COVID-19

 

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konferencji Młodych Naukowców | KMN – edycja maj 2020

Informuję, iż w związku z niesłabnącym zagrożeniem pandemicznym, jak również wytycznymi Władz Rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego, wstrzymującymi wszelkie działania organizacyjne i wydarzenia naukowe na naszej Uczelni w okresie pandemii (COVID-19), jesteśmy zmuszeni przełożyć planowane seminarium naukowe, które pierwotnie miało odbyć się w grudniu 2020 r. Inicjatywa ta miała w części rekompensować zdalną formę naszej Konferencji, która miała miejsce w maju 2020 r. 
Niemniej jednak pragniemy dotrzymać złożonego zobowiązania i zaprosić Państwa na seminarium naukowe (w formule stacjonarnej) – w ramach uiszczonej wcześniej opłaty konferencyjnej.

Będzie nam wówczas bardzo miło gościć Państwa na Wydziale Zarządzania UG, a także w trakcie dodatkowych atrakcji, jakie będą temu wydarzeniu towarzyszyły. Konkretną datę tego spotkania podamy, jak tylko będzie to możliwe z punktu widzenia dalszego przebiegu pandemii.
Licząc na zrozumienie tej sytuacji, a także przedstawioną wyżej argumentację mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie.

O wydaniu monografii naukowych z VI edycji będziemy Państwa informowali drogą elektroniczną.
Książki przeszły bardzo drobiazgowy proces redakcyjny i spodziewamy się w najbliższym czasie otrzymania przesyłki z Wydawnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego KMN | edycja 2020
Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Wyzwania dla  ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa".

Najlepszą rekomendacją uczestnictwa jest frekwencja, jaką odnotowaliśmy w ubiegłych edycjach:

  1. 2019 rok - V Konferencja KEP, w wyniku której wydanych zostało nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego pięć monografii naukowych oraz jeden tom czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, zawierające łącznie 77 artykułów.
  2. 2013 rok - IV Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego cztery tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 179 artykułów.
  3. 2012 rok - III Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego trzy tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 170 artykułów.
  4. 2011 rok - II Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego trzy recenzowane monografie naukowe, do których zakwalifikowane zostały 84 artykuły.
  5. 2010 rok - I Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dwa tomy recenzowanych monografii naukowych, zawierających łącznie 81 artykułów.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku. Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też mam nadzieję, iż Konferencja ta będzie platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji jest ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Przewodniczący Rady Naukowej KMN 2019
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG