Strona główna » Kongres Restrukturyzacyjny

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY
przy Europejskim Kongresie Finansowym
Sopot – Gdańsk 20-21 VI 2018


Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz ciągle „nowa” formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej de facto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności. 

Kongres Restrukturyzacyjny to najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które w przedmiotowym zakresie stanowi platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej wyjątkowej konferencji naukowej. Uczestnicy VIII Europejskiego Kongresu Finansowego – wstęp w ramach EKF bez dodatkowej opłaty.


Organizatorami Kongresu są:


Decyzją Prezes PTE Pani Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej - Kongres Restrukturyzacyjny został objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


Patronat medialny nad Kongresem Restrukturyzacyjnym:


Redakcja Kwartalnika "Doradca Restrukturyzacyjny" >>> http://kidr.pl/kwartalnik-doradca-restrukturyzacyjny
Redakcja Kwartalnika "Doradca Restrukturyzacyjny" jest m.in. fundatorem: