Strona główna » Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Lech Kujawski

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 15.45-16.00
pok. 112

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Prognozowanie
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
  • Prognozowanie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza logitowa i probitowa
  • Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego
  • Ekonometria II
  • Prognozowanie i symulacje
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Badania operacyjne
  • Ekonometria
  • Prognozowanie i symulacje

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Ekonometryczne sposoby oceny ryzyka kredytowego, wykorzystanie informacji ilościowej i jakościowej w modelach logitowych, probitowych, tobitowych.
 • Empiryczna weryfikacja modeli wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem modeli wzrostu endogenicznego.
 • Ekonometryczna analiza wpływu Strategii Lizbońskiej na rozwój gospodarczy.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych w zakresie fundamentalnych teorii kursu wymiany walut w perspektywie przystąpienia Polski do ERM2.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na krajów Unii Europejskiej.
 4. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi.
 5. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich.
 6. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.

Egzaminy i zaliczenia

 • Badania operacyjne [ćw]
 • grupa: N43-11
  Sobota 26.01.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-118
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Sobota 26.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-118
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria [lab]
 • grupa: N22-01
  Niedziela 13.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-21
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-01
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala 112
  Z
  termin pierwszy

 • Zastosowania matematyki w ekonomii [ćw]
 • grupa: S13-01
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-119
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

Publikacje