Strona główna » Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
226
(+48 58) 523 14 16

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 16.30-18.00
pok. 226
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-16.30
pok. 226

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
  • Seminarium dyplomowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie finansami JST
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium dyplomowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków dochodowych, majątkowych, przychodowych, konsumpcyjnych,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse [w]
 • gr.: S11-01
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-01
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-02
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-03
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-04
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-06
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-07
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Finanse publiczne [w]
 • grupa: S21-01
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-01
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-05
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-06
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: S21-03
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: S21-04
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: S21-05
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: N21-01
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: N21-02
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: N21-03
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: N21-04
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: N21-05
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: N21-06
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  E
  termin drugi

 • Finanse samorządu terytorialnego [w]
 • grupa: S31-21
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-31
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-41
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-21
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-31
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-31
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  Z
  termin drugi

  grupa: S31-41
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  Z
  termin drugi

  grupa: S31-51
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  Z
  termin drugi

  grupa: S31-52
  Wtorek 19.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  Z
  termin drugi

  grupa: N31-21
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N31-31
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N31-51
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N31-52
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  grupa: N31-53
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  Z
  termin drugi

 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne [w]
 • gr.: S31-41
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie finansami JST [w]
 • grupa: S41-11
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

Publikacje