Strona główna » Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
226
(+48 58) 523 14 16

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.15-14.45
pok. 226
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.15-14.45
pok. 226

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II
  • Seminarium dyplomowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków dochodowych, majątkowych, przychodowych, konsumpcyjnych,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse publiczne [w]
 • grupa: S21-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-05
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-06
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-03
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin drugi

  gr.: S21-04
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin drugi

  gr.: S21-05
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin drugi

  gr.: N21-01
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: N21-02
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: N21-03
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: N21-04
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: N21-05
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: N21-06
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Finanse publiczne II [w]
 • grupa: S41-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-27
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 19.30-20.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Wtorek 25.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin drugi

  gr.: S41-05
  Wtorek 25.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin drugi

  gr.: S41-15
  Wtorek 25.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin drugi

  gr.: N41-01
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N41-05
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N41-15
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N41-16
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N41-17
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N41-25
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N41-26
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: N41-27
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

 • Finanse samorządu terytorialnego [w]
 • grupa: S31-21
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-31
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-31
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S31-21
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  Z
  termin drugi

  gr.: S31-31
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  Z
  termin drugi

  gr.: S31-51
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  Z
  termin drugi

  gr.: S31-52
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  Z
  termin drugi

  gr.: N31-31
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: N31-51
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: N31-52
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: N31-53
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

Publikacje