Strona główna » Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
226
(+48 58) 523 14 16

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.15-14.45
pok. 226
Tydzień II:
Środa
godz. 13.15-14.45
pok. 226

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II
  • Seminarium dyplomowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków dochodowych, majątkowych, przychodowych, konsumpcyjnych,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse [w]
 • grupa: S11-01
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-04
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-01
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-02
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-03
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-04
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-06
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-07
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-01
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: S11-02
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: S11-03
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: S11-04
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: S11-05
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N11-01
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N11-02
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N11-03
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N11-04
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N11-05
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N11-06
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N11-07
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

Publikacje