Strona główna » Katedra Marketingu
Katedra Marketingu

Katedra Marketingu jest renomowaną jednostką naukowo-dydaktyczną funkcjonującą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jej pracownicy zajmują się pracą naukową, realizują międzynarodowe projekty badawcze, wdrażają koncepcje nowoczesnych metod zarządzania w organizacjach. Wyniki prowadzonych badań naukowych oraz efekty projektów naukowych i prac wdrożeniowych publikowane są w renomowanych czasopismach w kraju i za granicą.

W Katedrze Marketingu zatrudnionych jest obecnie dziesiąciu pracowników naukowo-dydaktycznych. Są to:

 • Pan prof.UG dr hab. Robert Bęben - kierownik Katedry Marketingu,
 • Pan prof. UG dr hab. Wojciech Żurawik,
 • Pani dr Sylwia Badowska,
 • Pani dr Wioleta Dryl,
 • Pan dr Tomasz Dryl,
 • Pani dr Anna Dziadkiewicz,
 • Pan dr  Maciej Glamowski,
 • Pani dr Urszula Kęprowska,
 • Pani dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska,
 • Pani mgr Liwia Delińska.

 

 • Sekretariat Katedry Marketingu: Pani mgr Anna Hinc - Golańska