Strona główna » Marta Chylińska

Materiały do zajęć (ćwiczenia do wykładu dr. S. Nowak)

Zastosowania ekonometrii, stacjonarne, WE - semestr letni 2018/2019

Podstawy ekonometrii - powtórzenie  (ćwiczenia 1. i 2.)  Z1   D1  T1   T2   Z2

Zadania  mieszkania  (ćwiczenia 3., 4.,  5.)  s1 s2 s3 s4 s5_1 s5_2 s5_3 s6  s7 

Z6

Przykładowe zadania

dane (Maddala, źródło: www.kufel.torun.pl)

Zastosowania ekonometrii, niestacjonarne, WE - semestr letni 2018/2019

Zadania  mieszkania T2  s1 s2 s3  s4 s5_1 s5_2 s5_3 s6  s7 

Z6 Modele dynamiczne