Strona główna » Marta Chylińska

Materiały do zajęć

Ekonometria FIR,  niestacjonarne, WZR - semestr letni 2018/2019 (16 h zajęć)

1. (4h)  d1

2. (4h)  dane   w1 T1   T2

3. (2h) K1

4. (6h) Programowanie liniowe. Model dualny. Metoda simpleks.

Zadania simpleks   Excel    

Dodatek:  Zastosowanie excela do rozwiązywania zadań programowania liniowego 

Zaliczenie - kolokwium pisemne na ostatnich zajęciach (!)