Strona główna » Nauka
Recenzenci
Aktualizacja: Wtorek, 20 września 2016 roku, godz. 10:50

Rok 2015 

Prof. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik
Prof. dr hab. Tadeusz Borys
Prof. dr hab. Joanna Bruzda
Prof. UWM dr hab. Andrzej Buszko
Dr Małgorzata Cygańska
Prof. dr hab. Małgorzata Doman
Prof. dr hab. Jan Duraj
Prof. UŁ dr hab. Natasza Duraj
Prof. dr hab. Józef Dziechciarz
Prof. UE dr hab. Ewa Dziwok
Dr inż. Dominika Fijałkowska
Dr Henryk Gawroński
Dr hab. Joanna Górka
Prof. dr hab. Andrzej Herman
Prof. UEP dr hab. Małgorzata Hybka
Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz
Dr hab. inż. Tomasz Korol
Prof. dr hab. Leszek Kozioł
Prof. US dr hab. Sebastian Majewski
Prof. J?nis Mazais
Prof. dr hab. Magdalena Osińska
Prof. UE dr hab. Krystian Pera
Prof. UE dr hab. Józef Pfaff
Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki
Prof. dr hab. Mariola Piłatowska
Dr hab. Błażej Prusak
Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein
Prof. dr hab. Wanda Skoczylas
Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
Prof. PW dr hab. Katarzyna Szczepańska
Prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Prof. UŁ dr hab. Piotr Wdowiński
Prof. Dr.-Ing. Albert Weckenmann
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Winkler-Drews
Dr Tomasz Piotr Wiśniewski
Prof. dr hab. Zofia Zymonik

Rok 2014

Prof. dr hab. Stanisław Belniak
Prof. SGH dr hab. Wojciech Bijak
Dr Sylwia Bożek
Prof. dr hab. Marek Bryx
Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
Dr Anna Celczyńska
Prof. SGH dr hab. Joanna Cygler
Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska
Dr Ewa Dziawgo
Dr Henryk Gawroński
Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka
Prof. dr hab. Halina Henzel
Prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski
Prof. dr hab. Anna Karmańska
Prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski
Dr Iwa Kuchciak
Prof. UEP dr hab. Jacek Lisowski
Nicola Livingstone, Ph. D.
Prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
Prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska
António Miguel Martins, Ph.D.
Prof. SGH dr hab. Piotr Masiukiewicz
Prof. dr hab. Tomasz Michalski
Prof. nadz. dr hab. Jacek Otto
Dr Renata Pajewska-Kwaśny
Prof. UEK dr hab. Józef Pfaff
Dr Ewa Poprawska
Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein
Prof. dr hab. Ewa Siemińska
Dr Paweł Skowron
Prof. SGH dr hab. Anna Szelągowska
Prof. dr hab. Halina Towarnicka
Prof. UEP dr hab. Maria Trojanek
Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
Prof. US. dr hab. Jolanta Witek
Prof. dr. Jože Zupančič
Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Rok 2013

dr. Nikhil Agarwal
prof. SGH, dr hab. Maria Aluchna
dr Adam Balcerzak
prof. US dr hab. Jacek Batóg
prof. UE dr hab. Józef Biolik
prof. P.Cz., dr hab. Felicjan Blok
prof. dr hab. Franciszek Bławat
prof. dr. Klaus Brunnstein
prof. UMK dr hab. Joanna Bruzda
prof. Kevin Campbell
prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot
prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska
dr hab. Marek Ćwiklicki
prof. ALK, dr hab. Dorota Dobija
prof. dr hab. Małgorzata Doman
dr Nelson Duarte
prof. dr. Drago Dubrovski
prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
prof. dr hab. Jan Duraj
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Natasza Duraj
prof. WSB dr hab. Marek Dylewski
prof. UMK, dr hab. Danuta Dziawgo
dr Ewa Dziawgo
prof. dr hab. Leszek Dziawgo
prof. dr hab. Józef Dziechciarz
prof. WSB dr hab. Beata Filipiak
prof. dr hab. Małgorzata Gableta
dr Aleksandra Gąsior
prof. WWSZiP dr hab. Tadeusz Gospodarek
dr Joanna Górka
prof. UMW. dr hab. Janusz Heller
prof. dr hab. Marian Hopej
dr hab. Marek Jabłoński
prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Jaremczuk
dr Lech Jędrzejewski
prof. dr hab. Marta Juchnowicz
prof. UE dr hab. Andrzej Kaleta
prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
prof. UEP dr hab. Cezary Kochalski
dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
prof. dr hab. Leszek Kozioł
prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
dr Zbigniew Krysiak
dr Iwa Kuchciak
dr Lech Kurkliński
dr hab. inż. Krzysztof Leja
prof. UEP, dr hab. Jacek Lisowski
prof. dr hab. Tadeusz Listwan
dr Krzysztof Łyskawa
prof. US dr hab. Sebastian Majewski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara
prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska
dr Ewa Mazurek-Krasodomska
prof. UEK, dr hab. Czesław Mesjasz
prof. dr. Jay Mitra
prof. UWM dr hab. Marian Mroziewski
dr Witold Niedzielski
dr Andrzej Niemiec
dr Mariusz Nyk
prof. dr hab. inż. Celina Olszak
prof. dr hab. Magdalena Osińska
prof. PG dr hab. Jerzy Ossowski
dr Marek Panfil
dr hab. Jacek Pasieczny
prof. dr hab. Leszek Patrzałek
prof. UMK dr hab. Mariola Piłatowska
dr Krzysztof Postrach
prof. dr hab. Irena Pyka
prof. UMCS dr hab. Anna Rakowska
dr hab. Waldemar Rogowski
prof. dr hab. Wojciech Rybicki
prof. PG dr hab. Anna Rzeczycka
prof. UE, dr hab. Adam Samborski
prof. dr hab. Wanda Skoczylas
dr Paweł Skowron
dr Sebastian Skuza
prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
prof. dr hab. Janusz Strużyna
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
dr hab. Jakub Swacha
dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk
dr Emil Ślązak
prof. dr hab. Michał Trocki
prof. WSB dr hab. Marian Turek
dr. Kurt Weiss
prof. UŁ dr hab. Piotr Wdowiński
prof. dr hab. Stanisław Wieteska
dr Andrzej Wilkowski
prof. dr hab. Stefan Wrzosek
prof. dr hab. Czesław Zając
prof. PŁ dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
prof. KUL dr hab. Helena Żukowska
prof. dr hab. Marian Żukowski 

Rok 2012 

prof. dr hab. Wacław Adamczyk
prof. PG dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło
prof. dr hab. Tadeusz Borys
prof. US dr hab. Krystyna Brzozowska
prof. dr hab. Felicjan Bylok
prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska
prof. dr hab. Marianna Daszkowska
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
dr Henryk Gawroński
prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski
prof. UWM dr hab. Janusz Heller
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos
prof. dr hab. inż. Romuald Kolman
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
prof. dr hab. Jacek Lisowski
prof. dr hab. Władysław Mantura
prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska
prof. Ing. Nenadál Jaroslav, CSc.
prof. dr hab. inż. Witold Niedrzwicki
dr Marek Panfil
prof. UE dr hab. Józef Pfaff
prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
dr Błażej Prusak
prof. dr hab. Marzena Remlein
prof. dr hab. Tadeusz Sikora
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki
prof. PW dr hab. Katarzyna Szczepańska
prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. UJ dr hab. Tadeusz Wawak
prof. dr inż., dr h.c. mult Albert Weckenmann
prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
prof. dr hab. Romuald Zalewski
prof. dr hab. inż. Ludmiła Zawadzka
prof. dr hab. inż. Stefan Ziajka
prof. PWR dr hab. Zofia Zymonik

Rok 2011

prof. dr hab. Witold Chmielarz
prof. UEP dr hab. Szymon Cyfert
prof. SGH dr hab. Joanna Cygler
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot
prof. UEK dr hab. Wojciech Czakon
prof. PG dr hab. Dariusz Dąbrowski
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
prof. SGH dr hab. Ewa Frątczak
prof UEP dr hab. Elżbieta Gołata
prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek
dr Tomasz Górski
dr Wioletta Grzenda
prof. dr hab. Jerzy Korczak
dr hab. Andrzej Małachowski
prof. Jay Mitra
prof. UEW dr hab. Jerzy Niemczyk
dr Jarosław Olejniczak
prof. dr hab. Celina M. Olszak
prof. GWSH dr hab. Izydor Sobczak,
prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska
prof. UEW dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Prof. dr hab. Maria Trojanek
dr Kurt Weiss
dr Janusz Wielki
prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
prof. WSZiB w Poznaniu dr hab. Hubert Witczak
prof. UEW dr hab. Czesław Zając
prof. UE dr hab. Ewa Ziemba