Strona główna » Nauka
Reviewers
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 16:40

Year 2015 

Prof. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik
Prof. dr hab. Tadeusz Borys
Prof. dr hab. Joanna Bruzda
Prof. UWM dr hab. Andrzej Buszko
Dr Małgorzata Cygańska
Prof. dr hab. Małgorzata Doman
Prof. dr hab. Jan Duraj
Prof. UŁ dr hab. Natasza Duraj
Prof. dr hab. Józef Dziechciarz
Prof. UE dr hab. Ewa Dziwok
Dr inż. Dominika Fijałkowska
Dr Henryk Gawroński
Dr hab. Joanna Górka
Prof. dr hab. Andrzej Herman
Prof. UEP dr hab. Małgorzata Hybka
Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz
Dr hab. inż. Tomasz Korol
Prof. dr hab. Leszek Kozioł
Prof. US dr hab. Sebastian Majewski
Prof. J?nis Mazais
Prof. dr hab. Magdalena Osińska
Prof. UE dr hab. Krystian Pera
Prof. UE dr hab. Józef Pfaff
Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki
Prof. dr hab. Mariola Piłatowska
Dr hab. Błażej Prusak
Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein
Prof. dr hab. Wanda Skoczylas
Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
Prof. PW dr hab. Katarzyna Szczepańska
Prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Prof. UŁ dr hab. Piotr Wdowiński
Prof. Dr.-Ing. Albert Weckenmann
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Winkler-Drews
Dr Tomasz Piotr Wiśniewski
Prof. dr hab. Zofia Zymonik

Year 2014

Prof. dr hab. Stanisław Belniak
Prof. SGH dr hab. Wojciech Bijak
Dr Sylwia Bożek
Prof. dr hab. Marek Bryx
Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
Dr Anna Celczyńska
Prof. SGH dr hab. Joanna Cygler
Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska
Dr Ewa Dziawgo
Dr Henryk Gawroński
Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka
Prof. dr hab. Halina Henzel
Prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski
Prof. dr hab. Anna Karmańska
Prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski
Dr Iwa Kuchciak
Prof. UEP dr hab. Jacek Lisowski
Nicola Livingstone, Ph. D.
Prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
Prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska
António Miguel Martins, Ph.D.
Prof. SGH dr hab. Piotr Masiukiewicz
Prof. dr hab. Tomasz Michalski
Prof. nadz. dr hab. Jacek Otto
Dr Renata Pajewska-Kwaśny
Prof. UEK dr hab. Józef Pfaff
Dr Ewa Poprawska
Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein
Prof. dr hab. Ewa Siemińska
Dr Paweł Skowron
Prof. SGH dr hab. Anna Szelągowska
Prof. dr hab. Halina Towarnicka
Prof. UEP dr hab. Maria Trojanek
Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
Prof. US. dr hab. Jolanta Witek
Prof. dr. Jože Zupančič
Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Year 2013

dr. Nikhil Agarwal

prof. SGH, dr hab. Maria Aluchna

dr Adam Balcerzak

prof. US dr hab. Jacek Batóg

prof. UE dr hab. Józef Biolik

prof. P.Cz., dr hab. Felicjan Blok

prof. dr hab. Franciszek Bławat

prof. dr. Klaus Brunnstein

prof. UMK dr hab. Joanna Bruzda

prof. Kevin Campbell

prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot

prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska

dr hab. Marek Ćwiklicki

prof. ALK, dr hab. Dorota Dobija

prof. dr hab. Małgorzata Doman

dr Nelson Duarte

prof. dr. Drago Dubrovski

prof. dr hab. Aleksandra Duliniec

prof. dr hab. Jan Duraj

prof. UŁ dr hab. Agnieszka Natasza Duraj

prof. WSB dr hab. Marek Dylewski

prof. UMK, dr hab. Danuta Dziawgo

dr Ewa Dziawgo

prof. dr hab. Leszek Dziawgo

prof. dr hab. Józef Dziechciarz

prof. WSB dr hab. Beata Filipiak

prof. dr hab. Małgorzata Gableta

dr Aleksandra Gąsior

prof. WWSZiP dr hab. Tadeusz Gospodarek

dr Joanna Górka

prof. UMW. dr hab. Janusz Heller

prof. dr hab. Marian Hopej

dr hab. Marek Jabłoński

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

dr Lech Jędrzejewski

prof. dr hab. Marta Juchnowicz

prof. UE dr hab. Andrzej Kaleta

prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

prof. UEP dr hab. Cezary Kochalski

dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

prof. dr hab. Leszek Kozioł

prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka

dr Zbigniew Krysiak

dr Iwa Kuchciak

dr Lech Kurkliński

dr hab. inż. Krzysztof Leja

prof. UEP, dr hab. Jacek Lisowski

prof. dr hab. Tadeusz Listwan

dr Krzysztof Łyskawa

prof. US dr hab. Sebastian Majewski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara

prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska

dr Ewa Mazurek-Krasodomska

prof. UEK, dr hab. Czesław Mesjasz

prof. dr. Jay Mitra

prof. UWM dr hab. Marian Mroziewski

dr Witold Niedzielski

dr Andrzej Niemiec

dr Mariusz Nyk

prof. dr hab. inż. Celina Olszak

prof. dr hab. Magdalena Osińska

prof. PG dr hab. Jerzy Ossowski

dr Marek Panfil

dr hab. Jacek Pasieczny

prof. dr hab. Leszek Patrzałek

prof. UMK dr hab. Mariola Piłatowska

dr Krzysztof Postrach

prof. dr hab. Irena Pyka

prof. UMCS dr hab. Anna Rakowska

dr hab. Waldemar Rogowski

prof. dr hab. Wojciech Rybicki

prof. PG dr hab. Anna Rzeczycka

prof. UE, dr hab. Adam Samborski

prof. dr hab. Wanda Skoczylas

dr Paweł Skowron

dr Sebastian Skuza

prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska

prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

prof. dr hab. Janusz Strużyna

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

dr hab. Jakub Swacha

dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

dr Emil Ślązak

prof. dr hab. Michał Trocki

prof. WSB dr hab. Marian Turek

dr. Kurt Weiss

prof. UŁ dr hab. Piotr Wdowiński

prof. dr hab. Stanisław Wieteska

dr Andrzej Wilkowski

prof. dr hab. Stefan Wrzosek

prof. dr hab. Czesław Zając

prof. PŁ dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki

prof. KUL dr hab. Helena Żukowska

prof. dr hab. Marian Żukowski

 

 

 

Year 2012

prof. dr hab. Wacław Adamczyk
prof. PG dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło
prof. dr hab. Tadeusz Borys
prof. US dr hab. Krystyna Brzozowska
prof. dr hab. Felicjan Bylok
prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska
prof. dr hab. Marianna Daszkowska
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
dr Henryk Gawroński
prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski
prof. UWM dr hab. Janusz Heller
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos
prof. dr hab. inż. Romuald Kolman
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
prof. dr hab. Jacek Lisowski
prof. dr hab. Władysław Mantura
prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska
prof. Ing. Nenadál Jaroslav, CSc.
prof. dr hab. inż. Witold Niedrzwicki
dr Marek Panfil
prof. UE dr hab. Józef Pfaff
prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
dr Błażej Prusak
prof. dr hab. Marzena Remlein
prof. dr hab. Tadeusz Sikora
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki
prof. PW dr hab. Katarzyna Szczepańska
prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
prof. UJ dr hab. Tadeusz Wawak
prof. dr inż., dr h.c. mult Albert Weckenmann
prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
prof. dr hab. Romuald Zalewski
prof. dr hab. inż. Ludmiła Zawadzka
prof. dr hab. inż. Stefan Ziajka
prof. PWR dr hab. Zofia Zymonik

Year 2011

prof. dr hab. Witold Chmielarz
prof. UEP dr hab. Szymon Cyfert
prof. SGH dr hab. Joanna Cygler
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot
prof. UEK dr hab. Wojciech Czakon
prof. PG dr hab. Dariusz Dąbrowski
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
prof. SGH dr hab. Ewa Frątczak
prof UEP dr hab. Elżbieta Gołata
prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek
dr Tomasz Górski
dr Wioletta Grzenda
prof. dr hab. Jerzy Korczak
dr hab. Andrzej Małachowski
prof. Jay Mitra
prof. UEW dr hab. Jerzy Niemczyk
dr Jarosław Olejniczak
prof. dr hab. Celina M. Olszak
prof. GWSH dr hab. Izydor Sobczak,
prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska
prof. UEW dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Prof. dr hab. Maria Trojanek
dr Kurt Weiss
dr Janusz Wielki
prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
prof. WSZiB w Poznaniu dr hab. Hubert Witczak
prof. UEW dr hab. Czesław Zając
prof. UE dr hab. Ewa Ziemba