Strona główna » Nauka » Czasopismo Zarządzanie i Finanse » »
Subscription
Aktualizacja: Wtorek, 20 września 2016 roku, godz. 11:32

 Information on the conditions of journal subscription is given by the Editorial Office (email:jkuchcinska@wzr.ug.edu.pl, tel. 58 523-14-32). Editorial Office does not run the sale of archival issues of the journal.