Strona główna » Olga Komorowska
Olga Komorowska

dr Olga Komorowska

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 234
Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-12.30
pok. 234
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 234
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.30

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka społeczna
  • Ubezpieczenia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Badania zjawisk społecznych są ważnym aspektem we współczesnej ekonomii. Zapraszam seminarzystów, którzy chcieliby w swoje pracy licencjackiej zastosować metody statystyczne do bliższego poznania następujących zagadnień:

 1. Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych
 2. Poziom życia rodzin w Polsce na tle innych krajów UE
 3. Ubóstwo i nierówności – pomiar, analiza, interpretacja
 4. Wykluczenie społeczne i inne rodzaje wykluczenia
 5. Rynek pracy i gospodarowanie zasobami pracy

Przykładowe tytuły prac licencjackich:

 1. Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach …
 2. Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w okresie spowolnienia gospodarczego
 3. Zmiana warunków życia gospodarstw domowych – statystyczna analiza dynamiczna
 4. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rodzin wielodzietnych.
 5. Migracje w Polsce w latach 2004-2014
 6. Analiza porównawcza rynków pracy w województwach w Polsce
 7. Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia w województwie pomorskim
 8. Profilowanie bezrobotnych z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych
 9. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza

Egzaminy i zaliczenia

 • Statystyczne badania rynkowe [ćw]
 • grupa: N52-11
  Sobota 15.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-12
  Sobota 15.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-21
  Środa 19.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Statystyka [w]
 • grupa: N11-01
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-02
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-03
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-04
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-05
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N11-01
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-02
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-03
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-04
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N11-05
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [ćw]
 • grupa: N13-05
  Niedziela 23.01.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [w]
 • grupa: N13-01
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-04
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-05
  Niedziela 13.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N13-02
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N13-03
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N13-04
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N13-05
  Sobota 05.03.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Statystyka społeczna [lab, gr A]
 • gr.: S22-41
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Statystyka społeczna [lab, gr B]
 • gr.: S22-41
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia [ćw]
 • grupa: S23-02
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

Publikacje