do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


dr Lech Marcin Kujawski

Katedra Ekonometrii

Stanowisko: Adiunkt
Telefon: 058 523-11-31
Pokój112
e-mail: lech.kujawski@ug.edu.pl
WWW: http://www.wzr.pl/~mkujawski
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Konsultacje w czasie wakacji:

środa godz. 9.00-10.00

Urlop wypoczynkowy:
1.08-19.09.2016

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 HISTORIA EKONOMETRII
 ANALIZA RÓWNOWAGI I WZROSTU GOSPODARCZEGO
 ANALIZA LOGITOWA I PROBITOWA
 TECHNIKI OBLICZENIOWE
 MODELOWANIE PROCESU PRODUKCYJNEGO
Prowadzone ćwiczenia:
 KOMPUTEROWE PAKIETY EKONOMETRYCZNE
 ANALIZA RÓWNOWAGI I WZROSTU GOSPODARCZEGO
 ANALIZA LOGITOWA I PROBITOWA
 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
 BADANIA OPERACYJNE Z
 MATEMATYKA ZSZ ZIM
 MATEMATYKA ZSZ FIR
 EKONOMETRIA II
 EKONOMETRIA ZSZ FIR
 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE MSU

Prowadzone seminaria:
MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE
Specjalność: Analityka gospodarcza


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 1992 (Zastosowanie metod analizy sieciowej do optymalizacji czasu remontu huty Badische Stahlwerke Aktiengesellschaft w Kehl)
dr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 2003 (Parytet siły nabywczej w krajach dokonujących transformacji. Analiza empiryczna)

Zainteresowania naukowe

Weryfikacja hipotez makroekonomicznych.
Rachunki narodowe.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału