Strona główna » Katedra Rachunkowości
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 201
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 222
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 222
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 222
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 222
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 204
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.30-09.15
pok. 204
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 204
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.30-09.15
pok. 204
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.20-12.05
pok. 201
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.25-12.10
pok. 201
Tydzień II:
Piątek
godz. 14.50-15.35
pok. 201
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.25-12.10
pok. 201
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.30
pok. 215
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.30
pok. 215
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.15-09.00
pok. 204
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.00
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.15-09.00
pok. 204
Tydzień II:
Środa
godz. 08.15-09.00
pok. 204
W dniu:
05.12.2020
godz. 13.00-13.45
pok. 222
W dniu:
19.12.2020
godz. 13.00-13.45
pok. 222
W dniu:
17.01.2021
godz. 16.00-16.45
pok. 222
W dniu:
30.01.2021
godz. 16.00-16.45
pok. 222
Tydzień I:
Środa
godz. 17.30-18.15
Tydzień I:
Wtorek
godz. 17.30-18.15
pok. 222
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.30-18.15
pok. 222
W dniu:
06.12.2020
godz. 15.15-16.00
pok. 201
W dniu:
19.12.2020
godz. 15.15-16.00
pok. 201
W dniu:
16.01.2021
godz. 14.30-15.15
pok. 201
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 201
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.15
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 201
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 201
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 201
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.30-10.15
pok. 201
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.00-08.45
pok. 201
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 201
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 201
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 201
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 201
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.45-09.30
pok. 214
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.30
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.45-09.30
pok. 214
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-10.15
pok. 214
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.00-08.45
pok. 202a
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 202a
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.00-08.45
pok. 202a
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 202a
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.25-09.10
pok. 214
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.25-09.10
pok. 214
W dniu:
30.11.2020
godz. 16.00-16.45
pok. 204
W dniu:
05.12.2020
godz. 16.45-17.30
pok. 204
W dniu:
07.12.2020
godz. 11.30-12.15
pok. 204
W dniu:
14.12.2020
godz. 16.00-16.45
pok. 204
W dniu:
19.12.2020
godz. 17.00-17.45
pok. 204
W dniu:
21.12.2020
godz. 11.30-12.15
pok. 204
W dniu:
04.01.2021
godz. 11.30-12.30
pok. 204
W dniu:
10.01.2021
godz. 15.30-16.15
pok. 204
W dniu:
11.01.2021
godz. 16.00-16.45
pok. 204
W dniu:
31.01.2021
godz. 13.00-13.45
pok. 204
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. 204
Tydzień I:
Piątek
godz. 16.00-17.30
pok. 202a
Tydzień II:
Piątek
godz. 16.00-17.30
pok. 202a
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 214
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.15-09.00
pok. 204
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.15-09.00
pok. 204
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.00-08.45
pok. 214
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.00-08.45
pok. 214
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.00-08.45
pok. 214
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.00-08.45
pok. 214
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 201
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 201
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 201
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 201
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.30
pok. 214
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.00-08.45
pok. 214
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.30
pok. 214
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.00-08.45
pok. 214
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.30-11.00
pok. 216
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 216
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.30
pok. 204
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.15-13.00
pok. 204
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 204
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.30-14.15
pok. 204
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 204
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 204
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 204
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 204