Strona główna » Katedra Rachunkowości
Publikacje

Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. 

Do najważniejszych, w ostatnich latach, należą:

 • Lech P., Time, Budget, and Functionality? IT Project Success Criteria Revised, w: Information Systems Management, Volume 30, Issue 3, 2013, s. 263 – 275, 
 • Gierusz Jerzy, Koleśnik Katarzyna, Silska-Gembka Sylwia, The Impact of Culture on Interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A Comparative Analysis with Germany and Great Britain, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 78 (2014)
 • B.Kotowska, T. Martyniuk, The Importance of Information from Accounting Records to Successfully Manage Small Enterpises in Poland Baltic Management Review, Volume 8 (2015), Issue 1 Publikacja FH - Stralsund, Online: http://engel.fh-stralsund.de/pdf/BMR_Vol8%281%29_ Final.pdf
 • Szadziewska A., Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
 • Kamińska- Stańczak A., Polityka rachunkowości polskich fundacji w świetle badań empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 55 (111), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 75-92
 • Artniewicz N., Angielsko - polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, ODDK, 2015
 • Ossowski M., Budżetowanie, WSFIR, 2015

 

Miło nam poinformować, iż ukazało się sześć (siódma jeszcze w opracowaniu wydawnictwa) nowych publikacji naukowych (monografii współautorskich) pracowników Katedry Rachunkowości, będących efektem współpracy w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowość 2021 (którego organizatorem w tym roku była Katedra Rachunkowości WZR UG). Koordynatorami i jednocześnie współautorami tych książek byli (w kolejności alfabetycznej):

 1. Dr Nelli Artienwicz
 2. Dr Grzegorz Bucior
 3. Dr Maciej Gierusz
 4. Dr Leszek Maciej Hyży
 5. Dr Marek Ossowski
 6. Dr Ewa Spigarska
 7. Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
 8. Dr Beata Zackiewicz-Brunke