Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji
Aktualizacja: Środa, 15 czerwca 2016 roku, godz. 21:35
Elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 8.07.2016
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 12.07.2016
Składanie dokumentów przez kandydatów 13 - 19.07.2016
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 20.07.2016