Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów 21.06-27.07.2019
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 31.07.2019
Składanie dokumentów przez kandydatów 01.08-07.08.2019
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 08.08.2019


Terminy