Strona główna » Robert Bęben
Robert Bęben
Robert Bęben
Aktualizacja: Piątek, 16 lutego 2018 roku, godz. 13:37

dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw.

Funkcja:
Kierownik Katedry Marketingu
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
127
(+48 58) 523 12 17

Konsultacje

Przeniesione na dzień:
25.04.2019
godz. 08.15-09.30
pok. 127
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.30-15.00
pok. 127
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.15-09.45
pok. 127

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Marketing na rynku kapitałowym
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Marketing II
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Marketing II
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katedrze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktulanymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmuja tematy związane z: social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami oraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finansowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz mega interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Marketing instutucji finansowych, strategie segmentacji rynku, marketing jednostek ochrony zdrowia

Egzaminy i zaliczenia

 • Marketing II [w]
 • grupa: N43-01
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-05
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-21
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Wtorek 05.02.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S43-02
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S43-05
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S43-06
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S43-11
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S43-21
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S43-31
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

Publikacje