Strona główna » Studia Menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
Studia Menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
Katedra Organizacji i Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ JEDNOSTEK WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Cel studiów

Uzupełnienie wiedzy menedżerskiej niezbędnej w zarządzaniu jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych.

 

Sylwetka kandydata

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe: tytuł  licencjata lub magistra (ukończone studia I lub  II stopnia lub ukończone jednolite studia magisterskie).
Sylwetka kandydata:
Kandydaci to pracownicy jednostek, wymiaru sprawiedliwości pragnący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.