Strona główna » Katedra Statystyki
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień I:
Środa
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień II:
Środa
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień I:
Środa
godz. 13.30-15.00
pok. 235
Tydzień II:
Środa
godz. 13.30-15.00
pok. 235
Tydzień I:
Czwartek
godz. 16.00-16.45
pok. 233
Tydzień I:
Środa
godz. 16.00-16.45
pok. 233
Tydzień II:
Czwartek
godz. 16.00-16.45
pok. 233
Tydzień II:
Środa
godz. 16.00-16.45
pok. 233
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-12.45
pok. 232
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.00-12.45
pok. 232
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-12.45
pok. 232
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.00-12.45
pok. 232
Tydzień I:
Środa
godz. 08.30-10.00
pok. 230
Tydzień II:
Środa
godz. 08.30-10.00
pok. 230
Tydzień I:
Środa
godz. 08.30-10.00
pok. 230
Tydzień II:
Środa
godz. 08.30-10.00
pok. 230
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.00-11.45
Tydzień I:
Środa
godz. 14.00-14.45
pok. 236
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.00-11.45
pok. 236
Tydzień II:
Środa
godz. 14.00-14.45
pok. 236
Tydzień I:
Środa
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 231
Tydzień II:
Środa
godz. 11.00-11.45
pok. 231
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 231
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 232
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 232
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 232
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 232
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 127
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 127
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.45-11.15
pok. 235
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.45-11.15
pok. 235