Strona główna » Studenci » Studia I stopnia » »
Ogłoszenia dla studentów
Aktualizacja: Poniedziałek, 17 października 2016 roku, godz. 18:44
Terminy zjazdów w semestrze LETNIM 2016/2017 »

Studia I stopnia

 

Studia II stopnia

 

18-19/02/2017

25-26/02/2017

4-5/03/2017

11-12/03/2017

18-19/03/2017

25-26/03/2017

1-2/04/2017

8-9/04/2017

22-23/04/2017

29-30/04/2017

06-07/05/2017

13-14/05/2017

20-21/05/2017

27-28/05/2017

03/06/2017

10-11/06/2017

Sesja podstawowa:

12.06.2017-25.06.2017

Sesja poprawkowa:

04.09.2017-17.09.2017

Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia - WYNIKI »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

decyzją Kolegium Dziekańskiego, uwzględniając: (1) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią, (2) określone preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo do 31 grudnia 2016 r., (2), a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe, uprzejmie informuję, iż:

  1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności: 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING oraz 1 grupa na specjalności: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI;
  2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności: 2 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ, a także po 1 grupie na specjalnościach: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE oraz FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING;
  3. na Kierunku Informatyka i Ekonometria – zostanie uruchomiona 1 grupa studencka na specjalności: INFORMATYKA EKONOMICZNA.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wymienione na wstępie trzy kryteria, decydujące o  uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie stosownych decyzji. Niestety wielu Studentów (w szczególności na Kierunku Zarządzanie) nie skorzystało z możliwości określenia swoich preferencji, czego konsekwencją było ich przyporządkowanie do danej specjalności wyłącznie w oparciu o średnią i liczebność grup.

POBIERZ WYNIKI PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI - plik PDF

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Godziny pracy dziekanatu !!!!!!! »

W dniu 22 grudnia / czwartek / ze względu na spotkanie wigilijne pracowników, dziekanat czynny wyjątkowo w godzinach od 12 - 14.

Dodatkowy termin wykładu z prof. K. Dziworską »

Dodatkowy termin wykładu „Zarządzanie inwestycjami”  z prof. Krystyną Dziworską dla NSL odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2017 r. godz. 9.45-12.15 sala C9.

Godziny otwarcia dziekanatu!!!!! »

W dniach 21 i 28 grudnia /środa / dziekanat studiów niestacjonarnych będzie wyjątkowo czynny w godzinach 10,30 - 13,30

Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia »

Szanowni Państwo,

Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjat) zobowiązani są do wyboru specjalności w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016. W tym celu uruchomiona została platforma elektroniczna, odpowiednio dla kierunku:

UWAGA:
Po zalogowaniu się każdy Student zobligowany jest do określenia swoich preferencji, wskazując odpowiednią ocenę obok WSZYSTKICH wyświetlonych na danym kierunku specjalności. Student powinien wskazać swoje preferencje w odniesieniu do więcej niż jednej specjalności, gdyż:

  1. nie każda specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli nie będzie się cieszyła powodzeniem wśród Studentów i wystarczającą minimalną liczbą kandydatów do jej utworzenia;
  2. średnia ocen Studenta może spowodować, że nie dostanie się na specjalność, którą wskazał jako pierwszą wśród swoich preferencji.

Decyzja o uruchomieniu danej specjalności oraz lista studentów – zostaną podane w I połowie stycznia 2017.

---

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Przeniesiony dyżur - Dziekan prof. dr hab. Mirosław Szreder »
Konsultacje z dnia 12.12.2016 zostają przeniesione na 13.12.2016 godz. 12.00-13.00
Przeniesiony dyżur - Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak »
Konsultacje z dnia 13.12.2016 zostają przeniesione na 14.12.2016 godz. 10.00-11.30
Zajęcia z dr A. Kamińską - Stańczak »

Zajęcia z dr A. Kamińską–Stańczak

 

Zajęcia z Rachunkowości finansowej prowadzone przez dr A. Kamińską-Stańczak przeniesione są dla gr. 73 z dnia 15 I na dni:

1) 5 XI w godz. 15.15-16.45 sala 306

2) 18 XII w godz. 19.30-20.15 sala 307

 

Seminarium licencjackie z dr A. Kamińską-Stańczak w dniu 5 XI przeniesione są na godz.:

- gr. 371 – 11.30-13.00

- gr. 372 – 13.30-15.00

 

Seminarium licencjackie z dr A. Kamińską-Stańczak z dnia 15 I przeniesione są na dzień 18 XII w godz. 15.15-16.45.

Odwołanie seminarium licencj. - dr M. Czapiewski »

Seminarium licencjackie prowadzone przez Pana dr. Mirosława Czapiewskiego dla gr. 325 w dn. 03.12.br nie odbędzie się.

Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym przez Prowadzącego ze Studentami.

Przeniesiony dyżur - Dziekan prof. dr hab. Mirosław Szreder »
Konsultacje w dniu 28.11.2016 zostają przeniesione na godz. 13.15-14.30
Odwołane zajęcia - prof. M. Wiśniewska, dr inż. E. Malinowska »

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową w dniach 24-27.11.2016 zajęcia prof. Małgorzaty Wiśniewskiej i dr. inż Ewy Malinowskiej

zostają w tych dniach odwołane. Zasady odrobienia zajęć są ustalane ze studentami indywidualnie, stosownie do przedmiotu.

Przeniesiony dyżur - Dziekan prof. dr hab. Mirosław Szreder »
Konsultacje w dniu 21.11.2016 zostają przeniesione na godz. 13.00-14.30
Uwaga grupa 301 »

W dniu 3 grudnia 2016 nastąpiła zmiana zajęć z dr Bartłomiejem Gabrielem. 

Zmiana widoczna w planie. 

Grupy 21 i 22 - zmiana zajęć »

UWAGA grupy 21 i 22!

Nastąpiła zmiana zajęc z dr Wojciechem Machelem. Proszę o zapoznanie się z planem.

 

grupa 101 - j. angielski »

UWAGA grupa 101 (IiE)

W dniu 6/11/2016 r. zajęcia z języka angielskiego (prowadzący: mgr R. Gałecki) nie odbędą się. 

Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym przez Prowadzącego ze Studentami.

 

Zajęcia z dr M. Woźniak »

UWAGA!

W dniu 06 listopada 2016 r. zajęcia z Technologii informacyjnej (prowadzący: dr M. WOŹNIAK) dla grup 13 i 66 w związku z wyjazdem na konfrerencję nie odbędą się

Zajęcia te odbędą się w następujących terminach:

grupa 13 - 15/01/2017 godz. 17.00-20.15, sala C-36k

grupa 66 - 18/12/2016 godz. 18.45-20.15, sala C-24k.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami. 

Uwaga GR 371,372 »

Zajęcia z "Rachunkowości skomputeryzowanej" z mgr E. Chrostowską z dnia 5.11.2016 zostają przeniesione na dzień:

dla Gr 371 19.11.2016 godz. 17.00-18.30 sala B-2

dla Gr 372 28.01.2017 godz. 08.00-9.30 sala B-2

Uwaga studenci VI semestru studiów I stopnia »

W sobotę 29 października i poniedziałek 31 października 2016 roku Dziekanat Studiów Niestacjonarnych jest zamknięty.

Prace magisterskie proszę składać od środy 2 listopada 2016 roku.

Dziekanat WZUG

Spotkanie dot. obowiązkowych praktyk studenckich »

W dniu 15 października 2016 r., w sali B-4 w przerwie o godzinie 11.15, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji obowiązkowych praktyk studenckich. Spotkanie poprowadzi Kierownik studenckich praktyk zawodowych Pan dr hab. Paweł Antonowicz.

Uwaga grupa 365! »

Z powodu choroby prof. E. Ostrowskiej wykład z Rynku kapitałowego z dnia 15/10/2016 przeniesiony został na dzień 19/11/2016 w godz. 15.15-18.30 sala 206. Zmiana widoczna w planie. 

 

Zmiana prowadzącego »

UWAGA!

W grupie 73 nastąpiła zmiana prowadzącego ćwiczenia z Bankowości (z dr M. Borsuka na dr A. BAREMBRUCHA). 

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planu w grupach 71-73.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Przeniesiony dyżur - Dziekan prof. dr hab. Mirosław Szreder »
Konsultacje z dnia 03.10.2016 zostają przeniesione na 06.10.2016 godz. 12.00-13.30
zajęcia z dr M. Jaś-Nowopolską - grupa 341 »

UWAGA! 

W dniu 01 października 2016 zajęcia z przedmiotu Elementy prawa handlowego (prowadzący: dr Magdalena Jaś-Nowopolska) są odwołane.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany na kolejnym zjeździe. 

 

UWAGA II rok FiR »

Uwaga II rok kier. FiR/licencjant/niest. 

 

Ostatni termin poprawy egzaminu "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa"
u dr Karola Śledzika, dla studentów studiów zaocznych, odbędzie się
1 października o godz. 13:00 w Auli WZr.

Lektoraty SJO I stopień »

 

I rok Informatyka i ekonometria

1

mgr Gałecki Radosław A/089/16

II rok Informatyka i Ekonometria

1

mgr Szabała Andrzej  A/215/15

II rok Zarządzanie

1

mgr Moszczyńska-Janicka Irena A/349/15

2

mgr Szpilczyńska Hanna A/350/15

III rok Zarządzania

1

mgr Dużyńska Violetta A/243/14

2

mgr Moszczyńska-Janicka Irena A/244/14

II rok Finanse i Rachunkowość

1

mgr Kuleta Rafał A/353/15

2

mgr Mrozek Ewa A/351/15

3

mgr Radzikowski Piotr A/352/15

4

mgr Stefańska-Ulanowska Grażyna A/354/15

5

mgr Śliwińska Izabela A/356/15

6

mgr Wałowski Zbigniew A/355/15

III rok Finansów i rachunkowość

1

mgr Stefańska-Ulanowska Grażyna A/248/14

2

mgr Radzikowski Piotr A/247/14

3

mgr Śliwińska Izabela A/250/14

4

mgr Wałowski Zbigniew A/249/14

5

mgr Mrozek Ewa A/246/14

6

mgr Kuleta Rafał A/245/14

Przeniesiony dyżur - Dziekan prof. dr hab. Mirosław Szreder »
Konsultacje z dnia 04.10.2016 zostają przeniesione na 06.10.2016 godz. 10.00-12.00
Przeniesiony dyżur - Dziekan prof. dr hab. Mirosław Szreder »
Konsultacje z dnia 27.09.2016 zostają przeniesione na 28.09.2016 godz. 12.00-13.30
Wykłady do wyboru »

UWAGA I rok studiów I stopnia studia niestacjonarne!

zapisy na wykłady do wyboru w semestrze ZIMOWYM 2016/2017 odbywają się na stronie:

http://zapisy.wzr.pl

Do wyboru jeden z dwóch przedmiotów:

Psychologia (prowadzący: dr Sylwester KANIA)

lub

Filozofia (dr Robert Rogoziecki).

Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw - egzamin poprawkowy »

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw (prowadzący - prof. Krystyna Dziworska) odbędzie się w dniu 07.10 (piątek) w godz.18.00 - 19.00, sala 310 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ze względu na znaczną ilość zdających zaliczenie odbędzie się w formie pisemnej.

 

Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw - egzamin poprawkowy »

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw (prowadzący - prof. Krystyna Dziworska) odbędzie się w dniu 07.10 (piątek) w godz.18.00 - 19.00 w sali 310 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ze względu na znaczną ilość zdających zaliczenie odbędzie się w formie pisemnej.

Egzamin poprawkowy z "Ekonometrii" u prof. P. Miłobędzkiego »

Egzamin poprawkowy z "Ekonometrii" dla studentów studiów niestacjonarnych z grup 61-65,
odbędzie się  12 października o godz. 18:00 w Sali 307.

Poprawa zaliczenia z "Ekonometrii" u prof. P. Miłobędzkiego »

Poprawa zaliczenia z "Ekonometrii" dla studentów studiów niestacjonarnych z grup 61-62,
odbędzie się  10 października o godz. 18:00 w Sali 213.

Termin poprawkowy z "Portfela inwestycyjnego" »

Termin poprawkowy z "Portfela inwestycyjnego"

Zaliczenie poprawkowe  z "Portfela inwestycyjnego"  u prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy otrzymali zgodę Pana Dziekana, odbędzie się 14 października o godz. 13:30 w sali B-4.

Uwaga grupa 201 Podatki i Doradztwo Podatkowe »

UWAGA!

Nastąpiła zmiana sal w dniach 15/10/2016 i 19/11/2016

Aktuazliacja dostępna jest na stronie internetowej.

I rok FiR - zajęcia z Prof. Zauchą w dniu 15.10.2016 r. »

W dniu 15 października 2016 r. zajęcia z Panem Prof. UG dr hab. Jackiem Zauchą rozpoczną się o godzinie 11.45 (15 minut później), w sali B-4.

gr. 311, 325, 341, 391 - wykład z przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi »

Z powodu wyjazdu służbowego wykład z przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzony przez Panią prof. UG dr hab. Halinę Czubasiewicz w dn. 19.11.br w godz. 11.30 - 15.00 jest odwołany.

Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym ze studentami terminie.