Strona główna » Studenci » Studia I stopnia » »
Informacje Prodziekana
Aktualizacja: Czwartek, 15 grudnia 2016 roku, godz. 13:16
Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia - WYNIKI »

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

decyzją Kolegium Dziekańskiego, uwzględniając: (1) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią, (2) określone preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo do 31 grudnia 2016 r., (2), a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe, uprzejmie informuję, iż:

  1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności: 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING oraz 1 grupa na specjalności: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI;
  2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności: 2 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ, a także po 1 grupie na specjalnościach: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE oraz FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING;
  3. na Kierunku Informatyka i Ekonometria – zostanie uruchomiona 1 grupa studencka na specjalności: INFORMATYKA EKONOMICZNA.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wymienione na wstępie trzy kryteria, decydujące o  uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie stosownych decyzji. Niestety wielu Studentów (w szczególności na Kierunku Zarządzanie) nie skorzystało z możliwości określenia swoich preferencji, czego konsekwencją było ich przyporządkowanie do danej specjalności wyłącznie w oparciu o średnią i liczebność grup.

POBIERZ WYNIKI PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI - plik PDF

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Administracja na Kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe »

Uprzejmie informuję, iż administracja międzywydziałowym kierunkiem Podatki i Doradztwo Podatkowe, który realizowany jest przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od listopada 2016 r. odbywa się w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji:

Podatki i doradztwo podatkowe - studia I oraz II stopnia - pokój 2059 tel.: 58 523 28 92 - podatki@prawo.ug.edu.pl

Wszelkie sprawy administracyjne związane z realizacją zajęć na tym kierunku prosimy kierować bezpośrednio do p. Marleny Domblat (marlena.domblat@prawo.ug.edu.pl) bądź na ww. adres korespondecnyjny.

Bezpośredni link do dziekanatu Prawa i Administracji (PiDP):
http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat/podatki_i_doradztwo_podatkowe

---

dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Wybór specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia »

Szanowni Państwo,

Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjat) zobowiązani są do wyboru specjalności w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016. W tym celu uruchomiona została platforma elektroniczna, odpowiednio dla kierunku:

UWAGA:
Po zalogowaniu się każdy Student zobligowany jest do określenia swoich preferencji, wskazując odpowiednią ocenę obok WSZYSTKICH wyświetlonych na danym kierunku specjalności. Student powinien wskazać swoje preferencje w odniesieniu do więcej niż jednej specjalności, gdyż:

  1. nie każda specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli nie będzie się cieszyła powodzeniem wśród Studentów i wystarczającą minimalną liczbą kandydatów do jej utworzenia;
  2. średnia ocen Studenta może spowodować, że nie dostanie się na specjalność, którą wskazał jako pierwszą wśród swoich preferencji.

Decyzja o uruchomieniu danej specjalności oraz lista studentów – zostaną podane w I połowie stycznia 2017.

---

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego