Strona główna » Studenci » Studia I stopnia » »
Egzaminy i zaliczenia
Aktualizacja: Wtorek, 13 grudnia 2016 roku, godz. 18:26

Semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

Sesja podstawowa - 30.01–12.02.2017

Sesja poprawkowa - 18.02-05.03.2017

dr Sylwia Badowska
 • Polityka produktu [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Polityka produktu [ćw]
 • grupa: 391 NSL
  Sobota 17.12.2016
  godz.: 09.45-11.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 391 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.10-09.00
  sala C-5
  Z
  termin drugi

 • Polityka produktu [w]
 • grupa: 391 NSL
  Sobota 17.12.2016
  godz.: 10.15-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: 391 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.10-09.00
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

 • Promocja [w]
 • grupa: 391 NSL
  Sobota 17.12.2016
  godz.: 10.45-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 391 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.10-09.00
  sala C-5
  Z
  termin drugi

prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Zarządzanie inwestycjami [w]
 • grupa: 201 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: 21 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: 22 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: 71 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: 72 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: 73 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: 74 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: 75 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska
 • Finanse publiczne [w]
 • grupa: 71 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 13.40-14.10
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 72 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 13.40-14.10
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 73 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 13.40-14.10
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 74 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 13.40-14.10
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 75 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 13.40-14.10
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Finanse samorządu terytorialnego [w]
 • grupa: 365 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 14.20-14.50
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 371 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 14.20-14.50
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 372 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 14.20-14.50
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 381 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 14.20-14.50
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
 • Nadzór korporacyjny [w]
 • grupa: 311 NSL
  Niedziela 20.11.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: 325 NSL
  Niedziela 20.11.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: 341 NSL
  Niedziela 20.11.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: 391 NSL
  Niedziela 20.11.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: 311 NSL
  Sobota 17.12.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 325 NSL
  Sobota 17.12.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 341 NSL
  Sobota 17.12.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 391 NSL
  Sobota 17.12.2016
  godz.: 13.00-13.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 311 NSL
  Sobota 14.01.2017
  godz.: 16.20-16.35
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: 325 NSL
  Sobota 14.01.2017
  godz.: 16.20-16.35
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: 341 NSL
  Sobota 14.01.2017
  godz.: 16.20-16.35
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: 391 NSL
  Sobota 14.01.2017
  godz.: 16.20-16.35
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

dr Anna Kamińska-Stańczak
 • Rachunkowość finansowa [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Rachunkowość finansowa [ćw]
 • grupa: 73 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 15.00-16.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Seminairum licencjackie
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Seminarium licencjackie
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

dr Julia Koralun-Bereźnicka
 • Finanse przedsiębiorstw [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: 201 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: 201 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

dr Cyryl Kotyla
 • Podatki w księgach rachunkowych [w]
 • grupa: 371 NSL
  Sobota 07.01.2017
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: 372 NSL
  Sobota 07.01.2017
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: 371 NSL
  Niedziela 05.02.2017
  godz.: 10.00-11.30
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: 372 NSL
  Niedziela 05.02.2017
  godz.: 10.00-11.30
  sala B-4
  E
  termin drugi

dr Arkadiusz Kozłowski
 • Podstawy statystyki [w]
 • grupa: PiDP201 NSL
  Sobota 11.02.2017
  godz.: 12.00-14.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

 • Zastosowania matematyki w ekonomii [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

prof. UG, dr hab. Przemysław Lech
 • Rachunkowość skomputeryzowana [w]
 • grupa: 371 NSL
  Sobota 19.11.2016
  godz.: 16.45-18.45
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: 372 NSL
  Sobota 19.11.2016
  godz.: 16.45-18.45
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: 371 NSL
  Niedziela 04.12.2016
  godz.: 12.30-14.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: 372 NSL
  Niedziela 04.12.2016
  godz.: 12.30-14.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

dr inż. Ewa Malinowska
 • Zarządzanie jakością [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Zarządzanie jakością [ćw]
 • grupa: 21 NSL
  Niedziela 29.01.2017
  godz.: 17.00-18.00
  sala lab 1
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 22 NSL
  Niedziela 29.01.2017
  godz.: 17.00-18.00
  sala lab 1
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Rynek kapitałowy [w]
 • grupa: 365 NSL
  Sobota 14.01.2017
  godz.: 13.00-14.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 365 NSL
  Sobota 21.01.2017
  godz.: 10.15-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

dr Joanna Pioch
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • grupa: 201 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.40-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 71 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.40-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 72 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.40-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 73 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.40-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 74 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.40-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 75 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.40-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym [w]
 • grupa: 311 NSL
  Sobota 04.02.2017
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Jacek Rybicki
 • Podstawy zarządzania [w]
 • grupa: 61 NSL
  Niedziela 08.01.2017
  godz.: 12.00-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 62 NSL
  Niedziela 08.01.2017
  godz.: 12.00-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 63 NSL
  Niedziela 08.01.2017
  godz.: 12.00-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 64 NSL
  Niedziela 08.01.2017
  godz.: 12.00-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 65 NSL
  Niedziela 08.01.2017
  godz.: 12.00-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 66 NSL
  Niedziela 08.01.2017
  godz.: 12.00-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

dr Karol Śledzik
 • Analiza instrumentów pochodnych [w]
 • grupa: 365 NSL
  Sobota 14.01.2017
  godz.: 17.00-17.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Bankowość [w]
 • grupa: 71 NSL
  Niedziela 05.02.2017
  godz.: 09.45-10.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 72 NSL
  Niedziela 05.02.2017
  godz.: 09.45-10.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 73 NSL
  Niedziela 05.02.2017
  godz.: 09.45-10.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 74 NSL
  Niedziela 05.02.2017
  godz.: 09.45-10.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: 75 NSL
  Niedziela 05.02.2017
  godz.: 09.45-10.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Rynki finansowe [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Seminarium licencjackie
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

prof. UG, dr hab. Agnieszka Szpitter
 • Zarządzanie projektami [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Zarządzanie projektami [ćw]
 • grupa: 311 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 325 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 341 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 391 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami [w]
 • grupa: 311 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

  grupa: 325 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

  grupa: 341 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

  grupa: 391 NSL
  Niedziela 15.01.2017
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

dr Aleksandra Wiercińska
 • Rachunkowość finansowa [cw]
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

 • Rachunkowość finansowa [ćw]
 • grupa: 74 NSL
  Sobota 14.01.2017
  godz.: 13.30-14.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 21 NSL
  Niedziela 29.01.2017
  godz.: 09.30-10.30
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 22 NSL
  Niedziela 29.01.2017
  godz.: 11.30-12.30
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: 74 NSL
  Niedziela 29.01.2017
  godz.: 13.30-14.30
  sala 204
  Z
  termin drugi

  grupa: 75 NSL
  Niedziela 29.01.2017
  godz.: 15.15-16.15
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie
 • W chwili obecnej nie zostały jeszcze wyznaczone terminy egzaminów i zaliczeń.

dr Beata Zackiewicz-Brunke
 • Rachunek kosztów I [w]
 • grupa: 365 NSL
  Sobota 11.02.2017
  godz.: 14.30-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: 371 NSL
  Sobota 11.02.2017
  godz.: 14.30-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: 372 NSL
  Sobota 11.02.2017
  godz.: 14.30-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: 381 NSL
  Sobota 11.02.2017
  godz.: 14.30-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy