Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Poniedziałek, 17 października 2016 roku, godz. 18:45
Godziny otwarcia dziekanatu w semstrze letnim 2018/19 »

W semestrze letnim roku ak. 2018/2019 dziekanat ds. praktyk (pok.121) czynny:

poniedziałek: 8.30-13.30

wtorek I tydz. nieczynne, II tydz. 8.30-13.30

środa: 13.00-17.00

czwartek - nieczynne

piątek I tydz. – nieczynne, II tydz.15.00-17.00

Dziekanat nieczynny »

W dniach 21 grudnia - 31 grudnia 2018 r. oraz 4 stycznia 2019 r. dziekanat nieczynny

Godziny pracy dziekanatu w semestrze zimowym 2018/2019 »

W semestrze zimowym roku ak. 2018/2019 dziekanat czynny:

poniedziałek: 13-17

wtorek: 9-13

środa I tydzień - 13.30-15.00, środa II tydzień - nieczynne

czwartek - nieczynne

piątek:  15-17

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

PRAKTYKA PŁATNA / PRACA W KSIĘGOWOŚCI »

 

PRAKTYKA PŁATNA / PRACA W KSIĘGOWOŚCI

Biuro rachunkowe NEOFIN Księgowość informatycznie przyjmie na płatną praktykę studentów Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Finanse i Rachunkowość) na stanowisko Księgowa.

Oferta dla 1-2 osób.

Wyróżniamy się biegłą znajomością różnych systemów informatycznych, w tym klasy ERP, jak Comarch Optima oraz Enova (enova365). Cechuje nas informatyczne podejście do wykonywanych zadań i obowiązków księgowych.

 

Zakres obowiązków to podstawowe prace księgowe, pod nadzorem samodzielnej lub głównej księgowej.  

 

Czas pracy:

Dostosowany do planu zajęć studentów.

Praca w sympatycznej atmosferze, w młodym zespole. Mieścimy się w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, budynek A Twin Office.

 

Forma zatrudnienia:

Praktyka jest płatna na podstawie umowy zlecenie - z możliwością kontynuowania współpracy na podstawie umowę o pracę.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy agnieszka.przybyt@neofin.pl lub pod nr telefonu 58 743-24-00

 

Flex Finance Future Program »

Ryczałt na zwrot kosztów dojazdu »

Studentom studiów stacjonarnych realizującym praktykę poza miejscem zamieszkania przysługuje prawo uzyskania ryczałtu na zwrot kosztów dojazdu. O zwrot będą mogli ubiegać się wyłącznie ci studenci, którzy do dnia 15 czerwca br. poinformują Kierownika Praktyk (informacje składać w pok.121)  o planie realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania.  Podania o zwrot kosztów wraz z rozliczeniem praktyki należy składać do 30 listopada 2018 r. w pokoju 121.

Praktyka w Polskiej Filharminii Bałtyckiej »

Polska Filharmonia Bałtycka jest zainteresowana współpracą z Uniwersytetem Gdańskim w ramach bezpłatnych praktyk studenckich.
PFB poszukuje studentów zainteresowanych praktyką w dziale Księgowości.

 

Kontakt
specjalista ds. kadr
Małgorzata Kotuk .
mob.:+48 887-885-248

 

kadry@filharminia.gda.pl

PRAKTYKA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA »

Prodziekan do spraw studenckich i współpracy z zagranicą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 
ogłasza nabór na praktyki studenckie dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria.
 

Liczba miejsc: 1

Praktykanci będą uczestniczyć w projekcie przygotowania materiałów promocyjnych Wydziału, nawiązywaniu i rozszerzaniu współpracy z innymi uczelniami oraz pracodawcami, wykonywaniu bieżących prac biurowych dziekanatu Wydziału.

Od kandydatów oczekujemy:
- zaangażowania,
- kreatywności,
- umiejętności pracy w grupie,
- gotowości podejmowania nowych wyzwań.

Praktyka odbywać się będzie na Wydziale Zarządzania od 7.05.2018 r. w wyznaczonych dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w czasie wolnym od zajęć. Łączny wymiar czasu praktyki – 120 godzin.

Program praktyki odpowiada  wymaganiom praktyk obowiązkowych dla kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria.

CV i podanie należy przesłać do dnia 25.04.2018 r.  mailowo na adres: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl, w tytule proszę podać „Aplikacja Praktyka WZR”.

 

 

PRAKTYKI ZUS »
Propozycja praktyki »

Praktyki studenckie w dziale finansowo - księgowym i administracyjnym

OFERTA

Oferta praktyki »
Płatny staż w dziale finansów GE Global Operations »

Oferta stażu dla 2 studentów - Edumetriq Sp. z o.o. »

Ogłoszenie o pracy

 

Firma konsultingowa działająca od 1998 r., realizująca m.in. projekty dla Ministerstwa Zdrowia
w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

zatrudni studentów ostatniego roku lub absolwentów lub doktorantów
kierunku zdrowie publiczne lub ekonomia lub zarządzanie

na następujących stanowiskach: Stażysta – 2 osoby

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie przejęcie prac organizacyjnych związanych z wybranym projektem dotyczącym zdrowia publicznego w tym współpraca z ekspertami, obsługa procesu rekrutacji i organizacji szkoleń, współpraca z mediami, inne prace organizacyjne.

Głównym kryterium oceny kandydatów będą operatywność i zdolność do samodzielnej pracy oraz przejęcia odpowiedzialności za jej wyniki. Mile widziane będą kompetencje związane  zarządzaniem projektami oraz sprawność w obsłudze aplikacji biurowych.

 

Kandydatom oferujemy pracę w przyjaznych warunkach w biurze w Sopocie, dobre wynagrodzenie i możliwość dalszego dynamicznego rozwoju, w tym poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i wyjazdach stażowych. Zainteresowanym chętnie stworzymy warunki do dalszego rozwoju naukowego. Dopuszczamy możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@EDUMETRIQ.pl, najlepiej do 15 czerwca 2017 r.

Sopot, 6 czerwca 2017 r.

Praktyki w Urzędzie Skarbowym w Sopocie »

Oferta praktyk studenckich

Urząd Skarbowy w Sopocie przyjmie studentów Wydziału Zarządzania na praktyki zawodowe.

Korzyści dla praktykanta:

- Nabycie umiejętności praktycznych,

- Zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy,

- Szansa na uzyskanie pracy u pracodawcy, u którego odbywały się praktyki.

  • Praktyki odbywać się będą na podstawie imiennego skierowania wydanego studentowi przez Uczelnię, zawierającego informacje o wymiarze i terminie praktyk.
  • Praktyki realizowane będą w oparciu o program praktyk opracowany przez wydział Uczelni.
  • Praktyka odbywać się będzie w terminie i wymiarze każdorazowo uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem Uczelni a przedstawicielem Urzędu.
  • Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad studentami odbywającymi praktyki sprawować będzie ze strony Uczelni opiekun wyznaczony przez Uczelnię.
  • Nadzór nad przebiegiem praktyk ze strony Urzędu sprawować będzie osoba wyznaczona przez Naczelnika Urzędu.
  • Studenci odbywający praktyki podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu NNW. Koszty ubezpieczenia pokrywa student we własnym zakresie lub Uczelnia.
  • Praktyki będą miały charakter nieodpłatny. Z tytułu pracy wykonywanej w ramach praktyki studentowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Wszelkie szczegóły związane z bieżącą organizacją praktyk byłyby przedmiotem odrębnych, szczegółowych uzgodnień.

Osoba wskazana do kontaktu w sprawie praktyk i adres mailowy, pod który można składać aplikacje (wystarczy CV): Aneta Pilch, tel. 58 555 46 52, e-mail: aneta.pilch@pm.mofnet.gov.pl

 

Praktyka studencka! »

Godziny otwarcia dziekanatu w semstrze letnim 2018/19 »

W semestrze letnim roku ak. 2018/2019 dziekanat czynny:

poniedziałek: 8.30-13.30

wtorek I tydz. nieczynne, II tydz. 8.30-13.30

środa: 13.00-17.00

czwartek - nieczynne

piątek I tydz. – nieczynne, II tydz.15.00-17.00