Strona główna » Studia
Studia

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. od roku akademickiego 2019/2020 nie będa prowadzone studia doktoranckie. W ich miejsce zostały powołane:

Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości"

 

SEKRETARIAT STUDIÓW:
Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
 

 
Kontakt: mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 tel.: +48 58 523 14 32 e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl