Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Wtorek, 10 października 2017 roku, godz. 10:38
NAGRODA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2018 rok »

NAGRODA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

za 2018 rok

15 stycznia – 31 marca 2019 r.

 1. Nagroda dla pięciu Laureatów w następujących dziedzinach nauk:
 • humanistycznych i społecznych,
 • biologicznych i rolniczych,
 • ścisłych i nauk o Ziemi,
 • technicznych,
 • medycznych

za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2018 roku.

 1. Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych z trzech województw pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.
 2. Wnioski do Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
 3. Wyniki konkursu: 31 maja br. na www.gdansk.pan.pl
 4. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY:  4.000 zł brutto

WSZYSTKO O NAGRODZIE:

w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe na

www.gdansk.pan.pl, Nagroda Oddziału dla młodych naukowców

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

 

NAGRODA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

za 2018 rok

15 stycznia – 31 marca 2019 r.

 1. Nagroda dla pięciu Laureatów w następujących dziedzinach nauk:
 • humanistycznych i społecznych,
 • biologicznych i rolniczych,
 • ścisłych i nauk o Ziemi,
 • technicznych,
 • medycznych

za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2018 roku.

 1. Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji ych z trzech województw pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.
 2. Wnioski do Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
 3. konkursu: 31 maja br. na www.gdansk.pan.pl
 4.   4.000 zł brutto

WSZYSTKO O NAGRODZIE:

w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe na

www.gdansk.pan.pl, Nagroda Oddziału dla młodych naukowców

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

Regulamin

KONFERENCJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW »

Zapraszamy na VII edycję KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Dokonania
Naukowe Doktorantów.

http://www.doktorant.com.pl/index.php/konferencja-dnd-vii-kontynuacja-projektu
Konferencja odbędzie się 30.03.2019 w Poznaniu, 6.04.2019 w Krakowie
oraz 14.04.2019 w Warszawie.

Konferencja ta daje możliwość zaprezentowania DOROBKU NAUKOWEGO i
dokonań doktorantów, ale przede wszytkom umożliwia zdobycie cennych
doświadczeń.

PRZYZNANE STYPENDIA W ROKU AK.2018/2019 »

 


Doktorantci Międzywydziałowych stacjonarnych studiów doktoranckiech z ekonomii, finansów i zarządzania
którym przyznano stypendium specjalne dla osób niepełonsprawnych  w roku akademickim 2018/2019
L.p. Numer indeksu Kwota
1 4916 360
2 4904 360

 


Doktoranci Międzywydziałowych stacjonarnych studiów doktoranckiech z ekonomii, finansów i zarządzania
którym przyznano stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019
L.p. Numer indeksu Kwota
1 4917 470
2 3702 540

 

Doktoranci Międzywydziałowych stacjonarnych studiów doktoranckiech z ekonomii, finansów i zarządzania
którym przyznano   zwiększene stypendium doktoranckie  z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019
I rok
L.p. Numer indeksu
1 4921
2 4919
3 4914
6 4915
4 4905
5 4912
II rok
L.p. Numer indeksu
1 4747
2 4751
3 4773

 

Doktoranci Międzywydziałowych stacjonarnych studiów doktoranckiech z ekonomii, finansów i zarządzania
którym przyznano  stypendium doktoranckie  w roku akademickim 2018/2019
I rok
L.p. Numer indeksu
1 4921
2 4919
3 4914
4 4915
5 4916
6 4918
7 4905
8 4912
9 4903
10 4906
11 4885
II rok
L.p. Numer indeksu
1 4747
2 4752
3 4750
4 4751
5 4770
6 4769
7 4773
8 4749
Godziny pracy dziekanatu w semestrze zimowym 2018/2019 »

W semestrze zimowym roku ak. 2018/2019 dziekanat czynny:

poniedziałek: 13-17

wtorek: 9-13

środa I tydzień - 13.30-15.00, środa II tydzień - nieczynne

czwartek - nieczynne

piątek:  15-17

W sprawach pilnych prosze o kontakt mailowy: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl