Strona główna » Studia
Studia
Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się  Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

W związku z powyższym, wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w biurze COSSiD.

Centrum znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze).  Informacje na temat pracy Centrum znajdują się na stronie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

Z pracownikami Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.


Uwaga! Studenci, którym kończy się ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są zobowiązani dostarczyć nowe orzeczenie , aby wypłaty stypendium były kontynuowane. Wypłaty stypendiów specjalnych są automatycznie wstrzymywane przez system wypłat stypendiów wraz z końcową datą ważności orzeczenia.