Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia dla studentów
Przeniesione konsultacje - Mirosław Czapiewski »
Konsultacje z dnia 30.09.2020 zostają przeniesione na 29.09.2020 godz. 09.00-09.45
ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE (ST. NIESTACJONARNE) »

Szanowni Państwo,

Uruchomione zostały zapisy na seminaria licencjackie (st. niestacjonarne)

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej pożądanego do najmniej. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Zapisy, w podziale na specjalności, będą realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem podanych poniżej witryn internetowych:


Kierunek Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw i controlling

Kierunek Zarządzanie
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Kierunek Informatyka i Ekonometria
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Metody analizy danych

Przeniesione konsultacje - Piotr Walentynowicz »
Konsultacje z dnia 23.09.2020 zostają przeniesione na 29.09.2020 godz. 10.00-10.30
Zapisy na WDW dla studentów I roku niestacjonarnych studiów licencjackich »

ZAPISY NA WYKŁADY DO WYBORU
dla studentów pierwszego roku niestacjonarnych studiów licencjackich
odbywają się za pośrednictwem strony:

http://zapisy.wzr.pl

Zajęcia odbywać się będą on-line za pośrednictwem komunikatora MS Teams.

Dostępne wykłady:
Filozofia - dr Tomasz Kąkol
Psychologia - dr Dorota Jendza

Zaliczenia u dr Renaty Płoskiej »

Wszystkie zaliczenia oraz egzaminy u dr Renaty Płoskiej odbywają się w formie zdalnej. 

Konsultacje dr. Piotra Pisarewicza »

Konsultacje dr. Piotra Pisarewicza odbywają się stacjonarnie, na Wydziale Zarządzania i w tym samym czasie online.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY4YjQ5OTUtMWY0Yi00ZDQ5LTk0MzAtZmUyYTY5ZGYzYWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%227a47abdf-9178-4f65-91a3-0163d13cfcd0%22%7d

Konsultacje w Katerdze Inwestycji i Nieruchomości »

Wszystkie konsultacje w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w semestrze zimowym odbywają się on-line. Linki do spotkań w aplikacji MSTeams znajdują się na stronie: https://wzr.ug.edu.pl/inwestycje/index.php?str=285

 

Konsultacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw »

Drodzy Studenci!

Konsultacje dr Czerwińskiej odbywają się stacjonarnie, w pokoju 221 według terminów podanych na stronie. Wszystkie pozostałe konsultacje odbywają się online za pośrednictwem MS TEAMS.